Homo en kerk

Gebruikersavatar
Jo-Ann
Berichten: 940
Lid geworden op: 01 Jan 2008, 21:06

Re: Homo en kerk

Berichtdoor Jo-Ann » 02 Apr 2016, 19:44

-DIA- schreef:
Deze drie (er zijn er meer) hebben hetzelfde "fundamentalistische" fundament.
De Gereformeerde Gemeenten vallen daar ook deels binnen.


Volgens mij is 'In het spoor' echt een anderssoortige club dan de mensen vanuit de gg of ggin.

Gebruikersavatar
Zita
Moderator
Berichten: 9076
Lid geworden op: 11 Aug 2007, 13:12

Re: Homo en kerk

Berichtdoor Zita » 02 Apr 2016, 20:03

Ontopic, aub.
Wie over 'In het spoor' wil praten, mag daarvoor een speciaal topic openen.

Gebruikersavatar
Bruna
Berichten: 1211
Lid geworden op: 27 Feb 2016, 17:00

Re: Homo en kerk

Berichtdoor Bruna » 02 Apr 2016, 20:54

Zita schreef:Ontopic, aub.
Wie over 'In het spoor' wil praten, mag daarvoor een speciaal topic openen.


Het lijkt me dat het met de reactie waarin het over de gbs gaat all off-topic is.

-DIA-
Berichten: 27462
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Homo en kerk

Berichtdoor -DIA- » 02 Apr 2016, 21:03

Bruna schreef:
Zita schreef:Ontopic, aub.
Wie over 'In het spoor' wil praten, mag daarvoor een speciaal topic openen.


Het lijkt me dat het met de reactie waarin het over de gbs gaat all off-topic is.


Inderdaad, maar dat heeft geen enkele zin, want daar kun je hier niet normaal over praten zonder hete hoofden
en koude harten. Helaas! Het heeft alles te maken met de conservatief orthodoxe denk- en leefwijze. Tja, sommige
zaken lijken hier nu eenmaal taboe geworden.
.......

Gebruikersavatar
Vagari
Berichten: 658
Lid geworden op: 15 Aug 2014, 22:12

Homo en kerk

Berichtdoor Vagari » 02 Apr 2016, 21:23

God vraagt inderdaad soms het onmogelijke van mensen. God droeg Abraham op zijn zoon te doden. Wie zou Abraham hebben durven veroordelen als hij het goddelijk bevel had geweigerd uit te voeren? De mensen die zelf niet worden beproefd, worden daarin beproefd dat zij zich hebben te onthouden van een oordeel.

Zou God Abraham trouwens verworpen hebben wanneer hij geweigerd had zijn zoon te offeren? Wellicht is God ook een God van nuance.


Bovenstaande quote komt uit het artikel on het RD "Denk genuanceerder over homoseksualiteit"

Het hele stuk verbaasde mij niet echt omdat dat tegenwoordig (eigenlijk altijd al) we alleen maar naar onszelf toe redeneren. En toch schrok ik wel van bovenstaande uitspraken.

God een God van nuance.
Ik heb deze uitspraak pas eerder gehoord maar dan met deze zinnen er voor : "Ja, ik weet niet of we de Bijbel wel echt als het onfeilbare Woord van God moeten zien hoor, want als je dan kijkt naar die volken die Israel moest doden, voordat in Kanaän konden wonen, daar zouden toch ook wel mensen tussen gezeten hebben die goede dingen gedaan hebben? En God stelt zelf regels, die Hij Zich later Zelf niet houdt." (Dit kwam uit de remonstrantse hoek trouwens).

Nu wil ik graag voor mezelf helder hebben wat hier mis gaat. Ik weet wat er mis gaat bij bovenstaande redenering maar ik weet ook dat er iets mis gaat in het RD artikel ik kan er alleen de vinger niet precies op leggen.

Ik hoop dat een disscussie mij daarbij kan helpen.
Daarom poneer ik deze (stevige) stellingen:

1. Abraham kon niet ongehoorzaam zijn!

2. Waarschuwen vanuit Gods geopenbaarde wil staat gelijk aan veroordelen.

3. De HEERE zegt altijd duidelijk wat Hij van ons verwacht.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 13742
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Homo en kerk

Berichtdoor huisman » 02 Apr 2016, 21:29

Vaker geplaatst maar nog maar een keer een link naar het Bijbelse geluid van het rapport CGK over dit onderwerp.

http://www.cgk.nl/download.php?f=c1a936 ... 2ef1aae7e5

Hier geen water in de wijn maar een Bijbels onderbouwd visiedocument.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Homo en kerk

Berichtdoor DDD » 02 Apr 2016, 23:45

-DIA- schreef:
Panny schreef:DDD noemt alleen In het Spoor.
Waarom dan het GBS en de GGiN erbij gehaald moeten worden???

En gelukkig is de waarheid niet afhankelijk van kerkverbanden, stichtingen of mensen.

Christus is de Waarheid, en alleen als we Hem kennen dan kennen we de Waarheid.
Van welk kerkverband je ook bent.
Buiten Hem zijn we blind hoe wijs we ook denken te zijn.


Deze drie (er zijn er meer) hebben hetzelfde "fundamentalistische" fundament.
De Gereformeerde Gemeenten vallen daar ook deels binnen.


Dat zijn in ieder geval niet mijn woorden. Voor de GBS zou ik dat wel deels onderschrijven, maar voor de GGiN niet. Er is mijns inziens trouwens niets mis met fundamentalisme, als het fundament maar deugt.

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 4430
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Homo en kerk

Berichtdoor Posthoorn » 04 Apr 2016, 12:12

DDD schreef:Het artikel was duidelijk niet van een theoloog ...

:baille :deg

-DIA-
Berichten: 27462
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Homo en kerk

Berichtdoor -DIA- » 04 Apr 2016, 13:25

Posthoorn schreef:
DDD schreef:Het artikel was duidelijk niet van een theoloog ...

:baille :deg


Zulke smiley's zeggen veel, het zijn woorden die we niet durven uitspreken.
Ik pleit er dan ook voor om zulke afschuwelijke smiley's niet te gebruiken.
Een knipoogje een glimlach, een hartelijke lach, een schaam-smiley, en dat zou denk ik voldoende moeten zijn.
:amour
.......

Gebruikersavatar
freek
Berichten: 5738
Lid geworden op: 24 Nov 2005, 14:55

Re: Homo en kerk

Berichtdoor freek » 04 Apr 2016, 15:14

Posthoorn schreef:
DDD schreef:Het artikel was duidelijk niet van een theoloog ...

:baille :deg


:quoi

Ik vond het artikel van die Harm-Jan ook niet direct een doorwrocht stukje theologie. Dat mag toch wel gezegd worden?

Wim Anker
Berichten: 2901
Lid geworden op: 05 Dec 2014, 19:34

Re: Homo en kerk

Berichtdoor Wim Anker » 04 Apr 2016, 22:51

Wim Anker schreef:[knip] Niet op de persoon aub


Bovenstaande posting is verwijderd. Omdat ik eraan hecht om duidelijk te maken dat de zienswijze op de Schriftopenbaring van @DDD al eerder ter sprake is geweest citeer ik een posting uit het topic " omgaan met gehandicapten in het OT".
Deze posting is ook in dit topic verhelderend. Zie het vetgedrukte gedeelte.

Zonderling schreef:@DDD heeft thans meer inzicht gegeven in zijn denkwijze, zoals die in eerdere postings al gebleken was. Het is duidelijk dat in zijn betoog de 'accomodatio' (aanpassing) van God aan de mens een belangrijke rol speelt. Bedrieglijk is echter dat deze 'accomodatie' weliswaar gedefinieerd wordt als 'het aanpassen aan het begripsvermogen van de mens', maar dat in werkelijkheid @DDD over deze accomoodatie iets heel anders leert, namelijk: het aanpassen van God in Zijn inzettingen en Woord aan de normen en waarden die in een bepaalde tijd gangbaar zijn; zelfs wanneer God daarmee afwijkt van Zijn eigen natuur en werkelijke wil. Daarmee leert @DDD een God die in Zijn geopenbaarde wil iets geheel anders kan zeggen - en in sommige gevallen ook gezegd hééft - dan volgens Zijn eigenlijke natuur en werkelijke wil.

Deze opvattingen zijn a) niet naar de Schrift b) niet naar de belijdenis c) niet naar Calvijn en andere gereformeerde theologen. Dat zouden we breedvoerig kunnen bewijzen, maar misschien is het praktischer om nog eens enkele voorbeelden te geven van de theologie die @DDD ons brengt:

1. @DDD leert dat God het gebod kan geven en ook gegeven heeft dat priesters met een gebrek niet mogen dienen in de tempel vanwege Gods Heiligheid (aldus immers wat we lezen in Leviticus 21:17-23), terwijl dit door God gegeven gebod in werkelijkheid strijdt met Gods wezenlijke natuur. De 'accomodatio' gaat hier dus zo ver dat God een gebod zou hebben gegeven ter wille van het begrip van de mens en ter wille van toen gangbare opvattingen, terwijl het gebod zelf strijdig is met Gods natuur.

2. @DDD leert mogelijk ook - zijn uitspraken tenderen in die richting - dat iets soortgelijks ook geldt voor homofilie. Niet hetgeen God in Zijn Woord hierover geopenbaard heeft, is derhalve de ware norm, de ware norm is anders, want God heeft Zich destijds aangepast aan de normen en cultuur van de tijd. In werkelijkheid is God echter anders en ziet Hij deze dingen anders. - Het zou goed zijn wanneer @DDD zichzelf onomwonden hierover verklaart. Als ik het verkeerd gezien heb, excuseer ik mij, maar ik vrees dat het wel degelijk deze kant opgaat bij @DDD.

3. Hetzelfde zou ook kunnen gelden voor de inzettingen ten aanzien van de posities van man en vrouw, zowel hun posities in het huwelijk als het 'zwijgverbod' voor de vrouw in de ambtelijke bediening in de gemeente. Immers ook hier kunnen we zeggen dat sprake is van een 'accomodatio' van God aan de normen en waarden van de toenmalige cultuur. Ook hier zou het goed zijn wanneer @DDD zich nader verklaart.

4. Feitelijk weten we van geen enkel Schriftwoord en zelfs van geen enkel gebod meer zeker of het God is die spreekt volgens Zijn natuur en werkelijke wil, of dat God spreekt volgens de accomodatio naar de norm van de toenmalige cultuur tégen Zijn werkelijke wil en tégen Zijn natuur.

Ik erken dat God Zich in Zijn openbaring aanpast aan de mens en ook aan het begrip van de mens. God openbaarde Zich aan de aartsvaders in een menselijke gestalte, aan Hem worden ook toegeschreven een mond, een aangezicht, enzovoort. God liet ook sommige zonden enige tijd toe zonder deze op het hardst te behandelen vanwege de tijden, bijvoorbeeld de zonde van polygamie (hoewel door God nooit goedgekeurd, maar strijdig met het gebod) en dergelijke. God openbaarde Zich onder het Oude Testament ook naar het begrip van de mens in ceremoniële wetten, waarin het Evangelie van Christus afgeschaduwd werd. In al deze opzichten kunnen en mogen we spreken van accomodatio.

Maar nooit mogen we spreken van accomodatio in de zin van de aanpassing van God in Zijn Woord en in Zijn inzettingen en geboden op zulk een wijze dat God Zichzelf regelrecht tegen Zijn eigen natuur in verklaard heeft. Dat is echter wel hetgeen @DDD ons leert en wil wijsmaken.

Dat @DDD krampachtig probeert met een enkele tekst zijn gelijk te halen, is wel zeer opmerkelijk. Tegelijk is opmerkelijk dat hij geheel nalaat om te reageren op valide tegenargumenten, zoals dat de priesterinzetting op Christus wijst en dat daarom de priester geen gebrek mocht hebben, namelijk als afschaduwing van het Priesterschap van Christus, zoals dat ook gold voor het offer, dat evenmin een gebrek mocht hebben, eveneens als afschaduwing van het volmaakte Offer van Christus.

De tekst uit 2 Samuël wordt door geen enkele uitlegger met enig gezag verklaard zoals @DDD dit doet. Het is dan ook een fraaie schijnvertoning om te zeggen dat Calvijn deze tekst niet verklaard heeft en we dus nooit zullen weten hoe Calvijn hierover dacht.

Ook een fraaie schijnvertoning is het om zich te beroepen op teksten uit Jesaja en Jeremia, die niet hij, maar ik naar voren heb gebracht - maar hoe zou hij op grond van deze teksten ooit de accomodatio van God in de zin zoals HIJ (@DDD) die bedoelt, kunnen staven? Op geen enkele wijze. Ik heb aangegeven richting @Zita, dat het zeer wel mogelijk is dat in de cultuur van Israël mensen met een gebrek TEN ONRECHTE een minderwaardige plaats innamen. Ik heb ook aangegeven dat het zeer wel mogelijk is, dat de Heere dat ook in Israël heeft willen bestraffen (in de tekst van Jesaja zou dit kunnen, in de tekst van Jeremia is dat in het geheel niet aan de orde). @DDD beroept zich op deze teksten, maar hij kan op geen enkele manier duidelijk maken hoe deze teksten in zijn straatje van pas komen, namelijk in de zin van de 'accomodatio' van God aan de cultuur en opvattingen van een tijd.

Maar genoeg hierover. De opvattingen van @DDD staan - zoals gezegd - in schril contract met Gods Woord, de belijdenis, de gereformeerde theologie, Calvijn, enzovoort.

Deze stellingname mag als 'FEL' worden betiteld. Akkoord, maar zij is niet gericht op de persoon, maar op de leer die @DDD hier onder een schone schijn brengt. Calvijn zou in zijn tijd nog wel in geheel andere bewoordingen met zulke opvattingen afgerekend hebben, getuige de wijze waarop hij over anderen soms spreekt die in de leer kleinere of grotere afwijking vertoonden.

Z.

DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Homo en kerk

Berichtdoor DDD » 04 Apr 2016, 23:19

Dank voor de goedheid mijn standpunten zo goed mogelijk samen te vatten. Of dat helemaal gelukt is, laat ik graag in het midden, want ik ga natuurlijk niet de hele discussie over doen.

Voor mensen die werkelijk willen weten wat ik vind, is het wellicht beter mijn eigen teksten te lezen. De oorspronkelijke bronnen zijn immers het meest precies. Het valt mij op dat een link naar de oorspronkelijke discussie ontbreekt. Dat zegt mij al iets.

Voor de echte liefhebbers: Ik kan mij vinden in de schriftleer van Nicolas Wolterstorff, zoals uitgewerkt in ´Divine Discourse´.

Gebruikersavatar
Mannetje
Berichten: 5239
Lid geworden op: 23 Mei 2014, 09:54
Locatie: Tholen

Re: Homo en kerk

Berichtdoor Mannetje » 05 Apr 2016, 09:05

DDD schreef:
Voor de echte liefhebbers: Ik kan mij vinden in de schriftleer van Nicolas Wolterstorff, zoals uitgewerkt in ´Divine Discourse´.

Wellicht kun je hiervan een beknopte samenvatting geven, hetzij hier, hetzij in een nieuw topic zodat we over de schriftleer na kunnen denken?
- Mannetje -

DDD
Berichten: 19392
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Homo en kerk

Berichtdoor DDD » 05 Apr 2016, 10:01

Nee, het spijt me. Ik verwijs naar een eerder draadje. Ik heb het momenteel razend druk en heb geen tijd om me daarmee bezig te houden.

eilander
Moderator
Berichten: 15941
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Homo en kerk

Berichtdoor eilander » 11 Apr 2016, 15:23

Verwijzing naar een lasterlijke site en de vele reacties daarop, verwijderd.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Ethiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast