Week van het Leven

Gebruikersavatar
Jeschurun
Berichten: 59
Lid geworden op: 10 Jun 2017, 00:53
Locatie: no-go area

Re: Week van het Leven

Berichtdoor Jeschurun » 06 Dec 2017, 22:41

https://www.rd.nl/opinie/voorganger-moet-niet-demonstreren-maar-gemeente-bij-het-woord-houden-1.1451353

Volkomen misplaatst artikel. De stille tocht van de Mars voor het Leven is eerder te vergelijken met een begrafenisstoet dan met een demonstratie.
Zou 't mensdom dan ... ?

DDD
Berichten: 7318
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Week van het Leven

Berichtdoor DDD » 06 Dec 2017, 23:43

Het spijt me wel, maar dit vind ik een duidelijk voorbeeld van mijn stelling dat aan extremisme geen einde is. Het kan altijd nog gekker. Twee predikanten van de uiterste rechterflank van de GG waarvan de ene in de krant toch nog een stuk rechtzinniger probeert te zijn dan de andere. Ik vind het storend en helemaal niet passen bij een dienstknecht des Heeren. Een dienstknecht van God moet niet twisten, en zeker niet over zoiets onnozels.

Het artikel is mijns inziens passief aggressief, en dat vind ik een kwalijke zaak.

Gebruikersavatar
Vagari
Berichten: 526
Lid geworden op: 15 Aug 2014, 22:12

Re: Week van het Leven

Berichtdoor Vagari » 07 Dec 2017, 00:12

huisman schreef:https://www.rd.nl/kerk-religie/ds-sonnevelt-over-abortuspraktijk-er-ligt-een-nationale-schuld-op-ons-1.1170926

Volkomen met ds Sonnevelt eens.
En toch spreek hij zichzelf tegen.
Zou jij als moordenaar de straat op gaan om aan iedereen te laten zien dat je een moordenaar bent?
Ds. Sonneveld schreef:Er ligt een nationale schuld op ons, die wij niet altijd even sterk meer voelen. De smet op ons volk roept om de rechtvaardige toorn van God over onze zonden. We kunnen niet zeggen: „Wij doen dit niet.”
Ik vermoord jaarlijks 30.000 kinderen.
Ik ben Nederlander.
U vermoordt jaarlijks 30.000 kinderen.
U bent Nederlander.
Wij vermoorden jaarlijks 30.000 kinderen.
Wij zijn Nederlanders.
Nederlanders vermoorden jaarlijks 30.000 kinderen.
In Nederland wonen Nederlanders.
In Nederland worden jaarlijks 30.000 kinderen vermoord.

Online
Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 3228
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam
Contact:

Re: Week van het Leven

Berichtdoor samanthi » 07 Dec 2017, 00:41

huisman schreef:https://www.rd.nl/kerk-religie/ds-sonnevelt-over-abortuspraktijk-er-ligt-een-nationale-schuld-op-ons-1.1170926


Volkomen met ds Sonnevelt eens.

Ik ook

Online
eilander
Moderator
Berichten: 9394
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Week van het Leven

Berichtdoor eilander » 07 Dec 2017, 00:46

Vagari schreef:En toch spreek hij zichzelf tegen.
Zou jij als moordenaar de straat op gaan om aan iedereen te laten zien dat je een moordenaar bent?
Ds. Sonneveld schreef:Er ligt een nationale schuld op ons, die wij niet altijd even sterk meer voelen. De smet op ons volk roept om de rechtvaardige toorn van God over onze zonden. We kunnen niet zeggen: „Wij doen dit niet.”
Ik denk dat dit geen eerlijke vergelijking is. Ezra verootmoedigde zich met zijn volk omdat het volk gezondigd had, maar hij hoefde zelf zijn vrouw niet weg te sturen. Dus jezelf als onderdeel van het Nederlandse volk zien - en dáárom medeschuldig zijn, betekent nog niet dat je moet doen alsof je elke zonde ook persoonlijk begaan hebt.

Gebruikersavatar
Vagari
Berichten: 526
Lid geworden op: 15 Aug 2014, 22:12

Re: Week van het Leven

Berichtdoor Vagari » 07 Dec 2017, 02:38

eilander schreef:
Vagari schreef:En toch spreek hij zichzelf tegen.
Zou jij als moordenaar de straat op gaan om aan iedereen te laten zien dat je een moordenaar bent?
Ds. Sonneveld schreef:Er ligt een nationale schuld op ons, die wij niet altijd even sterk meer voelen. De smet op ons volk roept om de rechtvaardige toorn van God over onze zonden. We kunnen niet zeggen: „Wij doen dit niet.”
Ik denk dat dit geen eerlijke vergelijking is. Ezra verootmoedigde zich met zijn volk omdat het volk gezondigd had, maar hij hoefde zelf zijn vrouw niet weg te sturen. Dus jezelf als onderdeel van het Nederlandse volk zien - en dáárom medeschuldig zijn, betekent nog niet dat je moet doen alsof je elke zonde ook persoonlijk begaan hebt.
Misschien...maar het gaat er om of de houding(het leven) synchroon loopt met de schuldbelijdenis. Anders zijn het maar woorden, geen waarheid en 'gewoon' een toneelspel voor de Heere en voor de mensen. Lees ook wat bijdrages aan de kunstwedstijd op Puntuit. Waarheen wijzen de vingers?

Ja, Ezra en Nehemia hè.
- Die riepen de Heere aan
- Lezen de wet voor aan het volk
- Preekten
- Ze lopen een mars?
- Het volk weent
- Ze belijden schuld (bij de Heere)
- De Heere geeft moed
- Ze lopen een mars?
- Het volk zondert zich af
- Gaan Zijn inzettingen houden
- Het volk gaat Zijn grote werken vertellen afgewisseld met schuldbelijdenis
- Er wordt gebeden om verlossing samen met weer een schuldbelijdenis
- Ze doen God beloftes
- De dienst der verzoening wordt hersteld
- De zangers komen
- Alles wordt gereinigd door de priesters
- Nog meer zangers
- Oude beloften worden nieuw
- Alle vermengeling wordt afgescheiden
- En dan! ......... het weer mis....
- Het volk moet weer bestraft worden
Ezra 10:1 / STV
1 ‭‭Als Ezra alzo bad, en als hij ‭deze‭ belijdenis deed,‭¹‭ wenende en zich voor Gods huis nederwerpende, verzamelde zich tot hem uit Israël een zeer grote gemeente van mannen, en vrouwen, en kinderen; want het volk weende met groot geween.‭....
Nehemia 8:9 / STV
9 ‭‭(8–10) En Nehemia (dezelve is Hattirsatha)‭¹⁹‭ en Ezra, de priester, de schriftgeleerde, en de Levieten, die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk: Deze dag is den HEERE, uw God, heilig; bedrijft ‭dan‭ geen rouw,‭²⁰‭ en weent niet; want al het volk weende, als zij‭²¹‭ de woorden der ‭wet‭ hoorden.‭...
Nehemia 9:1-3 / STV
1 ‭‭Voorts op den vier en twintigsten dag dezer maand‭¹‭ verzamelden zich de kinderen Israëls met vasten en met zakken,‭²‭ en aarde‭³‭ was op hen.‭ 2 ‭‭En het zaad Israëls scheidde zich af van alle vreemden.‭⁴‭ En zij stonden, en deden belijdenis van hun zonden en hunner vaderen ongerechtigheden.‭ 3 ‭‭Want als zij opgestaan waren op hun standplaats, zo lazen zij‭⁵‭ in het wetboek des HEEREN, huns Gods, een vierendeel‭⁶‭ van den dag; en op een ‭ander‭ vierendeel deden zij belijdenis, en aanbaden den HEERE, hun God.‭
Nehemia 10:29-33 / STV
29 ‭‭Die hielden zich aan hun broederen, hun voortreffelijken,‭⁹‭ en kwamen in den vloek‭¹⁰‭ en in den eed, dat zij zouden wandelen in de ‭wet‭ Gods, die gegeven is door de hand van den knecht Gods, Mozes; en dat zij zouden houden, en dat zij zouden doen al de geboden des HEEREN, onzes Heeren, en Zijn rechten en Zijn inzettingen;‭ 30 ‭‭En dat wij onze dochteren niet zouden geven‭¹¹‭ aan de volken des lands, noch hun dochteren nemen voor onze zonen.‭ 31 ‭‭Ook als de volken des lands waren en alle koren‭¹²‭ op den sabbatdag ten verkoop brengen, dat wij op den sabbat, of op een ‭anderen‭ heiligen dag van hen niet zouden nemen; en dat wij het zevende jaar‭¹³‭ zouden vrij laten, mitsgaders allerhande‭¹⁴‭ bezwaarnis.‭ 32 ‭‭Voorts zetten wij ons geboden op,‭¹⁵‭ ons opleggende een derde deel van een sikkel‭¹⁶‭ in het jaar, tot den dienst van het huis onzes Gods;‭ 33 ‭‭Tot het brood der toerichting,‭¹⁷‭ en het gedurig spijsoffer,‭¹⁸‭ en tot het gedurig brandoffer, der sabbatten, der nieuwe maanden, tot de gezette hoogtijden, en tot de heilige dingen,‭¹⁹‭ en tot de zondofferen, om verzoening te doen over Israël; en ‭tot‭ alle werk van het huis onzes Gods.‭...
Psalmen 74:16-18 / STV
16 ‭‭De dag is Uwe, ook is de nacht Uwe; Gij hebt het licht‭³⁸‭ en de zon bereid.‭ 17 ‭‭Gij hebt al de palen der aarde gesteld; zomer en winter, die hebt Gij geformeerd.‭ 18 ‭‭Gedenk hieraan; de vijand‭³⁹‭ heeft den HEERE gesmaad, en een dwaas volk heeft Uw Naam gelasterd.‭(.....)22 ‭‭Sta op, o God! twist‭⁴⁶‭ Uw twistzaak; gedenk der smaadheid,‭⁴⁷‭ ‭die‭ U van den dwaze ‭wedervaart‭ den ganse dag.‭ 23 ‭‭Vergeet niet het geroep‭⁴⁸‭ Uwer wederpartijders; het getier dergenen, die tegen U opstaan, klimt‭⁴⁹‭ geduriglijk op.‭
Weltrusten... ik hoop niet meer te reageren trouwens. ::bye

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 17841
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10
Locatie: Landstreek der Jordaan

Re: Week van het Leven

Berichtdoor -DIA- » 07 Dec 2017, 11:06

Vagari schreef:Weltrusten... ik hoop niet meer te reageren trouwens. ::bye


Ik begrijp het... Daar is wel wat moed en sterkte toe nodig. Het nodige gewenst!
Elk woedt om strijd, en toont zich onbeschroomd...

Gebruikersavatar
Charles
Berichten: 229
Lid geworden op: 06 Jan 2014, 09:44

Re: Week van het Leven

Berichtdoor Charles » 07 Dec 2017, 11:51

Ds. de Wit kan meelopen met de mars voor het leven niet vinden in zn functieomschrijving. Insturen van opiniestukken wel?

windorgel
Berichten: 248
Lid geworden op: 19 Jan 2013, 00:40

Re: Week van het Leven

Berichtdoor windorgel » 07 Dec 2017, 11:55

samanthi schreef:
windorgel schreef:
Jeschurun schreef:Natuurlijk is het een reactie op ds. S., één en één is twee. Je moet de verhoudingen in classis Goes een beetje meewegen ...


Ds de Wit geeft aan dat hem publiek een vraag is gesteld die hij daarom ook publiek beantwoordt. Lijkt me legitiem. Sowieso is het geen type dat via deze weg gaat strijden met zijn mede-predikanten.

Heeft het RD hem publiek gevraagd?


Hij schrijft zelf: Op verschillende plaatsen is aandacht gevraagd voor de Mars voor het Leven, die zaterdag in Den Haag wordt gehouden. Onder meer werd de vraag neergelegd of voorgangers, predikanten, hierin niet moeten voorgaan. Deze vraag is publiek gesteld en ik wil deze vraag om des gewetens wil ook publiek beantwoorden. Ik ga niet naar Den Haag omdat ik dat niet kan.

Online
Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 3228
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam
Contact:

Re: Week van het Leven

Berichtdoor samanthi » 07 Dec 2017, 12:35

windorgel schreef:
samanthi schreef:
windorgel schreef:
Jeschurun schreef:Natuurlijk is het een reactie op ds. S., één en één is twee. Je moet de verhoudingen in classis Goes een beetje meewegen ...


Ds de Wit geeft aan dat hem publiek een vraag is gesteld die hij daarom ook publiek beantwoordt. Lijkt me legitiem. Sowieso is het geen type dat via deze weg gaat strijden met zijn mede-predikanten.

Heeft het RD hem publiek gevraagd?


Hij schrijft zelf: Op verschillende plaatsen is aandacht gevraagd voor de Mars voor het Leven, die zaterdag in Den Haag wordt gehouden. Onder meer werd de vraag neergelegd of voorgangers, predikanten, hierin niet moeten voorgaan. Deze vraag is publiek gesteld en ik wil deze vraag om des gewetens wil ook publiek beantwoorden. Ik ga niet naar Den Haag omdat ik dat niet kan.


Ik begrijp het, toch heb ik er een onderbuikgevoel bij.

Gebruikersavatar
kasparov
Berichten: 299
Lid geworden op: 17 Nov 2017, 01:15

Re: Week van het Leven

Berichtdoor kasparov » 07 Dec 2017, 12:51

Als er initiatieven zijn met hele goede bedoelingen, zijn er altijd weer mensen die bedenkingen hebben en uiten. Dat is misschien wel typisch Nederlands. Vraag het maar aan immigranten. "Jullie hebben altijd ergens commentaar op." Tegelijk: het is één en een mening.
Een liefdesverklaring is als de openingszet bij het schaken: de consequenties zijn niet te overzien. Ps. 18 vers 2.

Gebruikersavatar
Dodo
Berichten: 2299
Lid geworden op: 15 Jun 2013, 15:40

Re: Week van het Leven

Berichtdoor Dodo » 07 Dec 2017, 13:20

Dat je jezelf daar niet ziet lopen is 1 ding, maar oordelen als een ander wel gaat is niet zo netjes.
Ik hoop dat hij zich op andere vlakken wel inzet om abortus terug te dringen.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 18723
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Week van het Leven

Berichtdoor refo » 07 Dec 2017, 13:33

Ds De Wit heeft zich wel een heel vreemd beeld gevormd van voorgangers, profeten en (wat hij noemt) kinderen van God. Alsof dat allemaal mensen zijn die slechts nog mogen (en daarom slechts willen) bidden en (s)preken.

JCRyle
Berichten: 1054
Lid geworden op: 29 Mei 2017, 13:08

Re: Week van het Leven

Berichtdoor JCRyle » 07 Dec 2017, 13:54

Toch voel ik in dit topic een zeker sfeertje hangen. Ds. de Wit mag ze mening geven, maar niet anderen beoordelen. Tegelijkertijd wordt in dit forum de indruk gegeven dat hij mee had moeten lopen en ze gemeente had moeten aansporen om ook te gaan. En daarbij kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat hier voorgestaan wordt dat je als goed christen toch zeker voor de Mars voor het leven moet zijn. Het liefst meelopend en anders in de binnenkamer.

Er zijn christenen die naar de Mars gaan, er zijn christenen die niet naar de Mars gaan. De één is niet beter dan de ander. Een ieder zal doen/doet wat hij of zijn goed vindt om te doen. Laat elkaar daar vrij in! En laat de beoordelingen van 'verschrikkelijk' en 'in- en intriest' achterwege. Dat het beide mag zijn in de gestalte 'ja, wij, en onze vaderen tevens'.

Jongere
Berichten: 6992
Lid geworden op: 14 Apr 2004, 15:45

Re: Week van het Leven

Berichtdoor Jongere » 07 Dec 2017, 14:01

JCRyle schreef:Er zijn christenen die naar de Mars gaan, er zijn christenen die niet naar de Mars gaan. De één is niet beter dan de ander. Een ieder zal doen/doet wat hij of zijn goed vindt om te doen. Laat elkaar daar vrij in!

Ik begrijp uit je woorden dat je het dus niet met de bijdrage van ds. de Wit eens bent.


Terug naar “Kerk en Cultuur - Ethiek”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten