De Vierschaar der Conscientie

Johann
Berichten: 210
Lid geworden op: 14 Okt 2009, 20:37

De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor Johann » 02 Okt 2010, 09:47

In het topic Synode Gereformeerde Gemeenten 2010, kwam een discussie voort over het bovenstaande onderwerp:

Hoewel de Reformatoren, (en later ook Van der Groe) het welwezen, dus de zekerheid
van het geloof en de zekerheid van de vergeving der zonden, heel duidelijk in de
eerste daad van het geloof hebben gelegd (zie Zondag 7 H.C.) is er in de Nadere
Reformatie een verschuiving gekomen, waarbij men onderscheid ging maken in het
wezen van het geloof (klein en zwak geloof) en in het welwezen van het geloof (sterk
of verzekerd geloof)
Hoewel men nooit anders geleerd en beleden heeft dan dat de zondaar in de
wedergeboorte, op de eerste daad van het geloof gerechtvaardigd wordt, leerde men
ook dat de zondaar, op de eerste daad van het geloof niet altijd direct de volle
zekerheid van het geloof heeft, dat zijn zonden vergeven zijn, maar dat de Heere dit
vonnis ook wel later op verschillende wijzen aan de gelovigen meedeelt.
Zo heeft men een temporele scheiding aangebracht tussen de rechtvaardigmaking in
de vierschaar in de wedergeboorte en de bekendmaking van het vonnis, waardoor de
gerechtvaardigde zekerheid ontvangt dat hij gerechtvaardigd is. De gelovige kan het
vonnis van zijn vrijspraak, of van zijn vergeving der zonden weten uit het Woord. Dit
kan ook middellijk gebeuren, uit het opmaken van de sluitredenen, als hij Gods
genade in zijn hart met blijdschap mag herkennen, of soms ook wel onmiddellijk door
een krachtige werking van Zijn Geest, door b.v. een tekst met kracht in het hart toe te
passen.
Dit noemt men dan de bekendmaking van het vonnis.
Zodra een ziel dan met zekerheid mag besluiten dat hij genade heeft ontvangen en
verzekerd mag zijn van zijn aandeel in Christus, zo mag en moet hij ook besluiten dat
zijn zonden vergeven zijn.


Bij veel hedendaagse predikanten en kinderen van God in de breedte van de
Gereformeerde Gezindte heerst de vaste overtuiging, die men grondt op Gods Woord,
de belijdenisgeschriften (met name de Heidelbergse Catechismus), de Oudvaders en
de bevindingen van Gods volk, dat een wedergeboren kind van God, bedeeld met een
waar zaligmakend geloof en met de kennis van Jezus Christus, later met alles wat hij
van de Heere heeft ontvangen, de dood in moet en sterven moet onder het recht Gods,
omdat hij nog niet gerechtvaardigd is en zijn zonden nog niet zijn vergeven. De
zonden waren al wel bedekt, bij de eerste openbaring van Christus aan de ziel, maar
nog niet vergeven. Nadat hij gedaagd wordt voor de vierschaar Gods, ook wel
genoemd de rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie, wordt hij
gerechtvaardigd. Deze zgn. vierschaarbeleving is min of meer visionair, waarbij er
sprake is van een rechtbank, van aanklagers, bestaande uit de Wet, de Satan en het
geweten. Als de gedaagde voor de rechtbank staat, krijgt hij Gods deugden liever dan
zijn eigen zaligheid en wordt hij gewillig om verloren te gaan. In dit dodelijk
tijdsgewricht komt Christus vanachter het eisende recht van God te voorschijn en
ontvangt de gedaagde de vergeving der zonden.
Dit is dan een buitengewone weldaad, die temporeel (in tijd) meestal ver gescheiden is
van de wedergeboorte. Deze weldaad van de rechtvaardigmaking komt in onze dagen
nog sporadisch voor en valt lang niet alle kinderen Gods ten deel. Velen, die gehouden
worden voor Gods kinderen, sterven echter, zonder dat zij kunnen of durven getuigen
dat zij deze nadere weldaad hebben ontvangen. Hoewel de Heere het goede werk in
hen begonnen is en zij allerlei geestelijke ondervindingen hebben gehad en ook wel
deel genomen hebben aan het Heilig Avondmaal, beschouwen zij zichzelf als zijnde
niet gerechtvaardigd en missen zij de vergeving der zonden. Toch wordt er na hun
dood vaak niet aan getwijfeld dat zij toch voor eeuwig behouden zijn. Zij waren wel
bekeerd, maar niet gerechtvaardigd. Wel bekeerd, maar zij misten de vergeving van
hun zonden.
Bij deze visie is de rechtvaardigmaking in de vierschaar dus een nadere weldaad die
temporeel gescheiden is van de wedergeboorte, die (meestal) veel later na de
wedergeboorte plaats vindt en de meeste gelovigen niet ten deel valt. Zolang deze
weldaad de kinderen Gods nog niet ten deel is gevallen, zijn hun zonden nog niet
vergeven en leven zij meestentijds in veel bekommering, angst en vreze, twijfel en
aanvechtingen. Zij hebben de vaste overtuiging dat zij nog voor het gerechtigheid
eisende en verdoemende recht van God staan en hieronder verloren moeten gaan,
alvorens hun zonden vergeven kunnen worden en zij daadwerkelijk gerechtvaardigd
worden. Deze visie stempelt het hele geloofsleven en domineert ook de prediking. Als
er in de prediking wel eens ruim van Christus wordt gesproken en het bekommerde
kind van God wel eens een verruiming of ademtocht mag krijgen, waardoor zijn hart
naar Christus uit mag gaan en de hoop verlevendigd mag worden, dan wordt deze
vreugde aanstonds weer snel weggenomen door de waarschuwing van de predikant en
door zijn eigen vaste overtuiging dat hij nog met alles de dood in moet en moet
sterven onder het recht Gods.
Om deze leer van de rechtvaardigmaking Bijbels te onderbouwen, worden meestal
Oudtestamentische geschiedenissen vergeestelijkt, door ze allegoriserend
(zinnebeeldig) uit te leggen. De bekendste geschiedenissen hierbij zijn Jacob te Pniël,
Ruth die in de poort gelost wordt door Boaz en Esther in haar gang naar koning
Ahasveros.
In de uitleg van de Heidelbergse Catechismus wordt Zondag 7 temporeel gescheiden
van zondag 23, waarbij zondag 7 wordt gezien als de wedergeboorte en zondag 23 als
een aparte nadere weldaad die later plaats vindt bij de gelovige, waarbij hij voor de
vierschaar Gods wordt gedaagd en gerechtvaardigd wordt. Hierbij beroept men zich
op de uitleg van Zondag 23 van de H.C., door een aantal Nederlandse Oudvaders,
waarin de vierschaarbeleving wordt beschreven.

Zondag 7.
Antwoord 20 in Zondag 7 van de H.C. zegt duidelijk dat alleen diegenen zalig worden
die Hem door een waar geloof worden ingelijfd en al Zijn weldaden aannemen. Dit
geloof is een rechtvaardigend geloof. Zo wordt het door de opsteller van de H.C.
Zacharias Ursinus genoemd in zijn Schatboek der verklaringen van de Heidelbergse
Catechismus.

In vraag 60 van Zondag 23 wordt de vraag gesteld: “Hoe zijt gij rechtvaardig voor
God?”. De kern van dit antwoord is hetzelfde als het antwoord op vraag 20 in Zondag
7, nl. Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Deze weldaad van de schenking
en toerekening van de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van
Christus wordt door God, uit loutere genade, geschonken alleen als ik deze weldaad met
een gelovig hart aanneem. Bedoeld wordt hier het geloof zoals vermeld in Zondag 7. Te
veronderstellen dat er tweeërlei soort van geloof zou zijn, dus een niet rechtvaardigend
geloof in Zondag 7 en een rechtvaardigend geloof in Zondag 23, zou een ernstige
dwaling zijn
, strijdig met Gods Woord en de Belijdenisgeschriften.

Wat vind u/jij hiervan?
De beste plaats op aarde is geen plaats meer waard te zijn.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 18732
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor refo » 02 Okt 2010, 09:58

Zondag 7 gaat over het geloof.
Zondag 23 gaat over de bate van het geloof, wat heb je eraan?

God bedekt geen schuld die niet vergeven is. Let op de volgorde in Ps 32.

Fjodor
Berichten: 2922
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 23:13

Re: De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor Fjodor » 02 Okt 2010, 10:01

Ik ben het eens met de laatste twee alinea's.
Over de concrete situatie weet ik niet zoveel, maar het is mij hier onderhand wel duidelijk geworden dat er bijzonder veel onduidelijkheid is in bevindelijke kerk.
Daartoe zijn de dingen gegeven, dat ze gebruikt worden; maar niet, opdat ze vergaard zouden worden - D. Bonhoeffer

Johann
Berichten: 210
Lid geworden op: 14 Okt 2009, 20:37

Re: De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor Johann » 02 Okt 2010, 11:52

refo schreef:Zondag 7 gaat over het geloof.
Zondag 23 gaat over de bate van het geloof, wat heb je eraan?

God bedekt geen schuld die niet vergeven is. Let op de volgorde in Ps 32.


Maar heb je bij Zondag 7 ook al de weldaad en de toerekening?

Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.

Dat dik gedrukte doel je vooral op?

Ik hoorde laatst een uitleg over;
En die man zal zijn als een verberging tegen den wind, en een schuilplaats tegen den vloed, als waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land.

Dat als je gaat ervaren dat je nou zo'n dorre plaats bent..je naar die waterbeken mag smeken, en mag verkrijgen. (Zondag 7)
En dan ga je dorsten naar de HEERE en Zijn deugden...dan word je een dorstig land, en dan komt die zwaren rotsteen. (Zondag 23)

Hoe denken jullie hierover?

Fjodor schreef:Ik ben het eens met de laatste twee alinea's.

En de rest?
De beste plaats op aarde is geen plaats meer waard te zijn.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 17880
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10
Locatie: Landstreek der Jordaan

Re: De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor -DIA- » 02 Okt 2010, 13:00

van dit punt kun je zeggen dat veel predikanten het nauwelijks meer noemen. Het wezen en welwezen des geloofs wordt nog wel genoemd maar nauwelijks verklaard.
Toch gelukkig bij ons nog wel altijd, en we hebben het ook nooit anders geleerd.

Het is volgens mij ook vrijwel onmogelijk dat een dominee die de vrijspaak in de vierschaar niet beleefd heedt daarovee kan preken.
Dit maakt juist de bevinding van de Kerk uit.

Ik weet dat er ook leraars zijn die wel zondag 23 goed verklaren, zover het het uiterlijke, de theorie betreft. Maar dan hoor je toch vaak dat een kind van God die dit wel bewust meegemaakt heeft in de preek wat mist.

Deze vierschaar-ervaring kan ook in vervband worden gebracht met, en wordt wel genoemd, 'het dood'lijkst tijdsgewricht' waarvan in Psalm 116 wordt vermeld.

Wat mij aangaat: Ik ken dit niet persoonlijk. Maar ben er tevens wel vast van overtuigd dat de Heere hier met Zijn volk afhandeld. Er zijn er weinig die dit verstaan. En daarom acht ik het een groot wonder dat ik meerderen van deze kinderen Gods heb gekend die het helder en klaar konden vertellen.

Het grote gevaar van (mogen we het zo noemen) dat God Zich meer en meer terugtrekt, is dat deze generatie hiet nog nauwelijks weet van heeft, en het daarom als valse mystiek verwerpt, niet wetende wat men verwerpt.
Daarom is ook de verantwoordelijkheid van mensen die hier nog wel enige kennis van hebben groter dan degenen die hier nooit van gehoord heb dacht ik.

Ik heb er ooit, wat over geschreven op dit forum, maar ben er niet in begrepen, aleen DWW viel mij hierin bij. Laat ik er verder maar over zwijgen. Dat de verstandigen maar mogen spreken.
Elk woedt om strijd, en toont zich onbeschroomd...

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 15482
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54
Locatie: In het huis van licht en schaduw

Re: De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor Mara » 02 Okt 2010, 13:58

-DIA- schreef:van dit punt kun je zeggen dat veel predikanten het nauwelijks meer noemen. Het wezen en welwezen des geloofs wordt nog wel genoemd maar nauwelijks verklaard.
Toch gelukkig bij ons nog wel altijd, en we hebben het ook nooit anders geleerd.

Het is volgens mij ook vrijwel onmogelijk dat een dominee die de vrijspaak in de vierschaar niet beleefd heedt daarovee kan preken.
Dit maakt juist de bevinding van de Kerk uit.

Ik weet dat er ook leraars zijn die wel zondag 23 goed verklaren, zover het het uiterlijke, de theorie betreft. Maar dan hoor je toch vaak dat een kind van God die dit wel bewust meegemaakt heeft in de preek wat mist.

Deze vierschaar-ervaring kan ook in vervband worden gebracht met, en wordt wel genoemd, 'het dood'lijkst tijdsgewricht' waarvan in Psalm 116 wordt vermeld.

Wat mij aangaat: Ik ken dit niet persoonlijk. Maar ben er tevens wel vast van overtuigd dat de Heere hier met Zijn volk afhandeld. Er zijn er weinig die dit verstaan. En daarom acht ik het een groot wonder dat ik meerderen van deze kinderen Gods heb gekend die het helder en klaar konden vertellen.

Het grote gevaar van (mogen we het zo noemen) dat God Zich meer en meer terugtrekt, is dat deze generatie hiet nog nauwelijks weet van heeft, en het daarom als valse mystiek verwerpt, niet wetende wat men verwerpt.
Daarom is ook de verantwoordelijkheid van mensen die hier nog wel enige kennis van hebben groter dan degenen die hier nooit van gehoord heb dacht ik.

Ik heb er ooit, wat over geschreven op dit forum, maar ben er niet in begrepen, aleen DWW viel mij hierin bij. Laat ik er verder maar over zwijgen. Dat de verstandigen maar mogen spreken.

Ik hoop niet dat je gaat zwijgen !
Ik weet niet waar je precies op doelt, waar alleen DWW bijviel, dan is het me destijds ontgaan, maar ik kan niet anders dan met je instemmen.
Als je een mens gered hebt, heb je heel de mensheid gered. ~ Joods spreekwoord

Gebruikersavatar
pierre27
Berichten: 837
Lid geworden op: 10 Sep 2005, 12:00
Locatie: Eemvallei

Re: De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor pierre27 » 04 Okt 2010, 00:04

-DIA- schreef:van dit punt kun je zeggen dat veel predikanten het nauwelijks meer noemen. Het wezen en welwezen des geloofs wordt nog wel genoemd maar nauwelijks verklaard.
Toch gelukkig bij ons nog wel altijd, en we hebben het ook nooit anders geleerd.

Het is volgens mij ook vrijwel onmogelijk dat een dominee die de vrijspaak in de vierschaar niet beleefd heedt daarovee kan preken.
Dit maakt juist de bevinding van de Kerk uit.

Ik weet dat er ook leraars zijn die wel zondag 23 goed verklaren, zover het het uiterlijke, de theorie betreft. Maar dan hoor je toch vaak dat een kind van God die dit wel bewust meegemaakt heeft in de preek wat mist.

Deze vierschaar-ervaring kan ook in vervband worden gebracht met, en wordt wel genoemd, 'het dood'lijkst tijdsgewricht' waarvan in Psalm 116 wordt vermeld.

Wat mij aangaat: Ik ken dit niet persoonlijk. Maar ben er tevens wel vast van overtuigd dat de Heere hier met Zijn volk afhandeld. Er zijn er weinig die dit verstaan. En daarom acht ik het een groot wonder dat ik meerderen van deze kinderen Gods heb gekend die het helder en klaar konden vertellen.

Het grote gevaar van (mogen we het zo noemen) dat God Zich meer en meer terugtrekt, is dat deze generatie hiet nog nauwelijks weet van heeft, en het daarom als valse mystiek verwerpt, niet wetende wat men verwerpt.
Daarom is ook de verantwoordelijkheid van mensen die hier nog wel enige kennis van hebben groter dan degenen die hier nooit van gehoord heb dacht ik.

Ik heb er ooit, wat over geschreven op dit forum, maar ben er niet in begrepen, aleen DWW viel mij hierin bij. Laat ik er verder maar over zwijgen. Dat de verstandigen maar mogen spreken.Heej je blijft toch wel? Ik kan je postings wel waarderen hoor...
Zalig is de mens, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Gebruikersavatar
Upquark
Berichten: 466
Lid geworden op: 05 Aug 2002, 18:46
Locatie: Apeldoorn

Re: De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor Upquark » 04 Okt 2010, 01:01

-DIA- schreef:Het wezen en welwezen des geloofs wordt nog wel genoemd maar nauwelijks verklaard.
Toch gelukkig bij ons nog wel altijd, en we hebben het ook nooit anders geleerd.


Ik heb hier werkelijk nog nooit van gehoord. Kun je uitleggen wat ermee bedoeld wordt?

-DIA- schreef:Ik weet dat er ook leraars zijn die wel zondag 23 goed verklaren, zover het het uiterlijke, de theorie betreft. Maar dan hoor je toch vaak dat een kind van God die dit wel bewust meegemaakt heeft in de preek wat mist.


Een betere maatstaf lijkt me: wijst de Bijbel ons deze ervaringen als norm aan?

-DIA- schreef:Deze vierschaar-ervaring kan ook in vervband worden gebracht met, en wordt wel genoemd, 'het dood'lijkst tijdsgewricht' waarvan in Psalm 116 wordt vermeld.


Het spijt me, maar dit staat helemaal niet in die psalm vermeld. Laten we a.u.b. ophouden met het gebruiken van de veel te uitvoerige, en daarom dergelijke misverstanden creërende, psalmberijming-1773 als 'schrijftbewijs'.

Vervolgens ben ik benieuwd naar schriftuurlijke argumenten die de noodzaak van een dergelijke ervaring aanwijzen.
www.psalmenzingen.nl: 150 psalmen in de berijming-1773.

Gebruikersavatar
Orchidee
Berichten: 7262
Lid geworden op: 30 Dec 2009, 16:06
Locatie: Naast de buren

Re: De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor Orchidee » 04 Okt 2010, 03:10

Ik vraag me af, of zo'n "ervaring" Bijbels is, en of zo'n "ervaring" nodig is.
Of ben ik nu echt zo oliedom :quoi
Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,

Gebruikersavatar
Marco
Berichten: 2882
Lid geworden op: 31 Jul 2007, 13:55
Locatie: Waddinxveen

Re: De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor Marco » 04 Okt 2010, 09:37

Ervaring is Bijbels en nodig. Maar de vraag is wat je dan wel moet ervaren. Loskoppelen van bedekken en vergeven lijkt mij niet Bijbels: ik vind dat in de Bijbel niet terug.

Een bijbelser beeld - dat ook overeenkomt met mijn persoonlijke ervaring - is dat de zekerheid van geloof en wat hier 'vonnis' wordt genoemd niet altijd even sterk is. Volgens mij is dat ook een van de redenen waarom we avondmaal vieren: verslagen van hart als we zijn moeten we er keer op keer op gewezen worden dat de zekerheid buiten onszelf ligt. Geloof is een kwestie van dagelijkse bekering. Mensen die zeggen dat ze eenmaal bekeerd zijn, daarna zekerheid hebben ontvangen en nooit meer hebben getwijfeld zijn óf heel rijk, óf ze vertellen niet de hele waarheid...

Laten we daarom ons vertrouwen maar niet op mensen stellen. We weten inderdaad niet wat we verwerpen als we niet meegaan in de mystieke 'eis' die DIA stelt, of lijkt te stellen. Hijzelf weet dat ook niet. Maar is dat belangrijk? Moeten we dat weten, of mogen we 'gewoon' bouwen op de belofte die er ligt? Is de Bijbelse lijn niet dat zwak of klein geloof wordt aangemoedigd, in plaats van afgebrand, omdat het nog veel mist (aan bijvoorbeeld ervaring en vertrouwen)? En daar waar kritiek wordt geleverd op kleingeloof, wordt niet gezegd dat ergens op gewacht moet worden, maar dat de gelovige meer moet/mag gaan vertrouwen. Wat zegt dat ons?

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 18732
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor refo » 04 Okt 2010, 09:37

Orchidee schreef:Ik vraag me af, of zo'n "ervaring" Bijbels is, en of zo'n "ervaring" nodig is.
Of ben ik nu echt zo oliedom :quoi


Hij komt alleen voor in kringen waar deze bekend is. ;)

coupe soleil
Berichten: 323
Lid geworden op: 15 Feb 2010, 23:51

Re: De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor coupe soleil » 04 Okt 2010, 14:18

Ik hoor deze kretologie ook nooit in de rechtse gemeenten waar ik kerk. Ik denk dat ik ook hard weg zou lopen.

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 15482
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54
Locatie: In het huis van licht en schaduw

Re: De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor Mara » 04 Okt 2010, 14:27

In bepaalde "rechtse" kerken wel. De kleinere zal ik maar zeggen :hum
Als je een mens gered hebt, heb je heel de mensheid gered. ~ Joods spreekwoord

Gebruikersavatar
Orchidee
Berichten: 7262
Lid geworden op: 30 Dec 2009, 16:06
Locatie: Naast de buren

Re: De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor Orchidee » 04 Okt 2010, 14:53

Ik ken veel kleine "rechtse" gemeenten, maar daar word niet gepredikt, dat "die ervaring" nodig is.
Allemaal dwaalleraren zeker :quoi
Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus,

Gebruikersavatar
Mara
Berichten: 15482
Lid geworden op: 15 Jun 2010, 15:54
Locatie: In het huis van licht en schaduw

Re: De Vierschaar der Conscientie

Berichtdoor Mara » 04 Okt 2010, 14:56

Ik bedoelde eigenlijk de term: wezen en welwezen.
Zulke uitspraken hoor je niet meer in de "gewone" kerken, maar ik denk wat betreft "ervaring" toch wel in die kleine gezelschappen.
Bij elkaar in een zaaltje, of kerken buiten verband, zoiets.
Een hervormde of chr ger kerk, kan ook klein zijn, maar is dan plaatselijk klein :)
Als je een mens gered hebt, heb je heel de mensheid gered. ~ Joods spreekwoord


Terug naar “Theologie - Dogma en Belijdenis”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast