Verbondsleer

Junia
Verbannen
Berichten: 164
Lid geworden op: 02 Jun 2018, 15:52

Re: Verbondsleer

Berichtdoor Junia » 09 Jul 2018, 16:36

huisman schreef:Nee dat zijn de beloften behorende bij het verbond Gods ( lees kanttekening 80).


Ik weet niet wat de kanttekeningen zeggen, maar als het wat anders is, is het onjuist. De Bijbel legt het zelf uit:

In vers 33 staat: 'Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is, en u de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft
van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort.'

Vers 38, 39: 'Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heren, onze God, ertoe roepen zal'.

De belofte waarover gesproken wordt, is de belofte van de Heilige Geest: ieder die gelooft, zal de Heilige Geest ontvangen. De hoorders, en ook hun nageslacht wanneer ze tot geloof komen.

Junia
Verbannen
Berichten: 164
Lid geworden op: 02 Jun 2018, 15:52

Re: Verbondsleer

Berichtdoor Junia » 09 Jul 2018, 16:54

Ik heb geen Bijbel met aantekeningen, dus heb ik het maar eens op internet opgezocht. Interessant.

Ik heb eerst Hand 1:4 gelezen: 'En als Hij met hen vergaderd was, beval Hij hun, dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte9 des Vaders, die gij, zeide Hij, van Mij gehoord hebt.'
In kanttekening 9 staat: 'Dat is de Heiligen Geest, dien de Vader door Hem beloofd had hun te zullen zenden.'

Dan gaan we naar Handelingen 2:33 Hij dan, door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.
Kanttekening 66 zegt: belofte des: Dat is, den beloofden Heiligen Geest.

Nu Hand 2: 38, 39 'En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.'
Kanttekening 80: Namelijk, die tevoren is verhaald uit Joël. 2:28, en dat ook volgens het verbond Gods, dat Hij met Abraham en zijn zaad gemaakt heeft; Gen. 17:7.

In Joel 2:28 staat: 'En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien.'

De kanttekeningen zeggen dus, net als ik, dat het hier gaat om de belofte van de Heilige Geest. Ik begrijp je 'nee' dus niet

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15892
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: Verbondsleer

Berichtdoor Luther » 09 Jul 2018, 17:02

Junia schreef:Ik begrijp niet zo waarom de tekst uit Handelingen erbij wordt gehaald. Als je het hoofdstuk leest, zie je een paar verzen eerder staan dat net die belofte de Heilige Geest word bedoeld: iedereen die tot geloof komt, ook het nageslacht vd toehoorders, wordt de Heilige Geest beloofd wanneer zij tot geloof komen.
Nee, dan wordt de belofte vervuld. Bij de doop wordt de belofte geschonken. (verschil tussen schenking en deelachtigmaking!)
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)

Gebruikersavatar
Herman
Berichten: 7414
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 13:21
Locatie: Geldermalsen

Re: Verbondsleer

Berichtdoor Herman » 09 Jul 2018, 17:05

Junia schreef:De kanttekeningen zeggen dus, net als ik, dat het hier gaat om de belofte van de Heilige Geest. Ik begrijp je 'nee' dus niet

Dat komt omdat je er overheen leest dat Genesis 17 vers 7 belooft 'om u te zijn tot een God en uw zaad na u'. De Heilige Geest is van deze God de derde Persoon. Dus er is geen tegenstelling tussen Genesis 17 en Handelingen 2.

Junia
Verbannen
Berichten: 164
Lid geworden op: 02 Jun 2018, 15:52

Re: Verbondsleer

Berichtdoor Junia » 09 Jul 2018, 17:13

Ik kan nu niet meer reageren Herman, moet nodig gaan koken. :)
Ik hoop later nog tijd te hebben.

Junia
Verbannen
Berichten: 164
Lid geworden op: 02 Jun 2018, 15:52

Re: Verbondsleer

Berichtdoor Junia » 09 Jul 2018, 18:40

Luther schreef:
Junia schreef:Ik begrijp niet zo waarom de tekst uit Handelingen erbij wordt gehaald. Als je het hoofdstuk leest, zie je een paar verzen eerder staan dat net die belofte de Heilige Geest word bedoeld: iedereen die tot geloof komt, ook het nageslacht vd toehoorders, wordt de Heilige Geest beloofd wanneer zij tot geloof komen.
Nee, dan wordt de belofte vervuld. Bij de doop wordt de belofte geschonken. (verschil tussen schenking en deelachtigmaking!)


Mag je mij het verschil uitleggen tussen 'schenking' en 'deelachtigmaking'. Ik vind dit allemaal zulke ingewikkelde en vergezochte constructies. Volgens mij betekenen beide woorden dat je het in bezit hebt.

Ik denk dat deze constructies in het leven zijn geroepen, doordat geloof en doop uit elkaar zijn getrokken bij de kinderdoop. Dat bij de (kinder)doop er wordt gesproken over een belofte, heeft niet veel betekenis, als je bedenkt dat God iedereen belooft dat wie tot geloof komt de Heilige Geest zal ontvangen. Wat maakt de doop dan voor verschil als er niet meer gebeurt dan een belofte die toch al voor iedereen geldt?

Maar, dan komen we weer bij de doop uit, en dat is hier niet het onderwerp. Dus ik laat het hierbij.

Junia
Verbannen
Berichten: 164
Lid geworden op: 02 Jun 2018, 15:52

Re: Verbondsleer

Berichtdoor Junia » 09 Jul 2018, 18:50

Herman schreef:
Junia schreef:De kanttekeningen zeggen dus, net als ik, dat het hier gaat om de belofte van de Heilige Geest. Ik begrijp je 'nee' dus niet

Dat komt omdat je er overheen leest dat Genesis 17 vers 7 belooft 'om u te zijn tot een God en uw zaad na u'. De Heilige Geest is van deze God de derde Persoon. Dus er is geen tegenstelling tussen Genesis 17 en Handelingen 2.


In Genesis 17 lezen we over een verbond dat God heeft gesloten met Abraham, en zijn fysieke nakomelingen. Dat geldt niet voor ons die uit de heidenen zijn. Wél de zegen die daar werd beloofd: Gen 22:18 'En in uw nageslacht (Nageslacht) zullen alle volken alle volken van de aarde gezegend worden..'

In Galaten 3:14. 'opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof.'

In Hand 2 wordt uitgelegd dat de belofte van de Heilige Geest eindelijk wordt vervuld: Hij wordt uitgestort op àlle gelovigen. Dat was nieuw!
Die belofte gold voor alle mensen die In de Here Jezus geloofden, en zouden gaan beloven. Dàn en op die voorwaarde wordt die belofte vervuld.

Dan komen we weer uit bij de vraag: wanneer rekent God jou tot Zijn kind? Ben je dat wanneer je geboren wordt uit gelovige ouders, of ben je dat wanneer je uit God geboren bent? (Johannes 1:12) Volgens mij is de Bijbel daar heel duidelijk over.

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15892
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: Verbondsleer

Berichtdoor Luther » 09 Jul 2018, 19:43

Junia schreef:
Luther schreef:
Junia schreef:Ik begrijp niet zo waarom de tekst uit Handelingen erbij wordt gehaald. Als je het hoofdstuk leest, zie je een paar verzen eerder staan dat net die belofte de Heilige Geest word bedoeld: iedereen die tot geloof komt, ook het nageslacht vd toehoorders, wordt de Heilige Geest beloofd wanneer zij tot geloof komen.
Nee, dan wordt de belofte vervuld. Bij de doop wordt de belofte geschonken. (verschil tussen schenking en deelachtigmaking!)


Mag je mij het verschil uitleggen tussen 'schenking' en 'deelachtigmaking'. Ik vind dit allemaal zulke ingewikkelde en vergezochte constructies. Volgens mij betekenen beide woorden dat je het in bezit hebt.

Ik denk dat deze constructies in het leven zijn geroepen, doordat geloof en doop uit elkaar zijn getrokken bij de kinderdoop. Dat bij de (kinder)doop er wordt gesproken over een belofte, heeft niet veel betekenis, als je bedenkt dat God iedereen belooft dat wie tot geloof komt de Heilige Geest zal ontvangen. Wat maakt de doop dan voor verschil als er niet meer gebeurt dan een belofte die toch al voor iedereen geldt?
Wordt de belofte iedereen toegezegd? In dat geval zou ik met ds. G.H. Kersten willen spreken van 'verbondontzenuwende leer', hoewel hij die uitdrukking in een ander verband gebruikte.

Verder heb je, door aan dit forum deel te nemen, je instemming betuigd met de gereformeerde belijdenis. Ik bedoel niets anders te zeggen, dan in NBG 34 en HC v/a74 staat. Ik heb even een lichte hertaling van deze vraag voor je opgezocht:
Vraag 74: Moet men ook de kleine kinderen dopen?
Antwoord: Ja, want zij behoren even goed als de volwassenen tot het verbond van
God en tot Zijn gemeente, en niet minder dan aan de volwassenen worden hun
de verlossing van de zonden door het bloed van Christus en de Heilige Geest,
die het geloof werkt, beloofd. Daarom moeten ook zij door de doop, als het
teken van het verbond, in de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van
de ongelovigen onderscheiden worden, zoals dit onder het Oude Testament of
Verbond door de besnijdenis gebeurde, in plaats waarvan onder het Nieuwe
Verbond de doop is ingesteld.
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)

Eenpaargedachten
Berichten: 26
Lid geworden op: 08 Mei 2012, 12:31

Verbondsleer

Berichtdoor Eenpaargedachten » 09 Dec 2018, 16:25

Luther schreef:
Junia schreef:
Luther schreef:
Junia schreef:Ik begrijp niet zo waarom de tekst uit Handelingen erbij wordt gehaald. Als je het hoofdstuk leest, zie je een paar verzen eerder staan dat net die belofte de Heilige Geest word bedoeld: iedereen die tot geloof komt, ook het nageslacht vd toehoorders, wordt de Heilige Geest beloofd wanneer zij tot geloof komen.
Nee, dan wordt de belofte vervuld. Bij de doop wordt de belofte geschonken. (verschil tussen schenking en deelachtigmaking!)


Mag je mij het verschil uitleggen tussen 'schenking' en 'deelachtigmaking'. Ik vind dit allemaal zulke ingewikkelde en vergezochte constructies. Volgens mij betekenen beide woorden dat je het in bezit hebt.

Ik denk dat deze constructies in het leven zijn geroepen, doordat geloof en doop uit elkaar zijn getrokken bij de kinderdoop. Dat bij de (kinder)doop er wordt gesproken over een belofte, heeft niet veel betekenis, als je bedenkt dat God iedereen belooft dat wie tot geloof komt de Heilige Geest zal ontvangen. Wat maakt de doop dan voor verschil als er niet meer gebeurt dan een belofte die toch al voor iedereen geldt?
Wordt de belofte iedereen toegezegd? In dat geval zou ik met ds. G.H. Kersten willen spreken van 'verbondontzenuwende leer', hoewel hij die uitdrukking in een ander verband gebruikte.

Verder heb je, door aan dit forum deel te nemen, je instemming betuigd met de gereformeerde belijdenis. Ik bedoel niets anders te zeggen, dan in NBG 34 en HC v/a74 staat. Ik heb even een lichte hertaling van deze vraag voor je opgezocht:
Vraag 74: Moet men ook de kleine kinderen dopen?
Antwoord: Ja, want zij behoren even goed als de volwassenen tot het verbond van
God en tot Zijn gemeente, en niet minder dan aan de volwassenen worden hun
de verlossing van de zonden door het bloed van Christus en de Heilige Geest,
die het geloof werkt, beloofd. Daarom moeten ook zij door de doop, als het
teken van het verbond, in de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen van
de ongelovigen onderscheiden worden, zoals dit onder het Oude Testament of
Verbond door de besnijdenis gebeurde, in plaats waarvan onder het Nieuwe
Verbond de doop is ingesteld.

En die laatste twee zinnen zijn een theologische verdraaiing of inleg kunde want ze staan nergens in de bijbel. De doop is nergens i.p.v. de de besnijdenis gekomen. Ik heb wil absoluut geen discussie aangaan over kind of volwassen doop. Want daar gaat dit draadje niet over. Maar mij moet dit toch wel even van het hart.


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15892
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: Verbondsleer

Berichtdoor Luther » 10 Dec 2018, 10:23

Eenpaargedachten schreef:En die laatste twee zinnen zijn een theologische verdraaiing of inleg kunde want ze staan nergens in de bijbel. De doop is nergens i.p.v. de de besnijdenis gekomen. Ik heb wil absoluut geen discussie aangaan over kind of volwassen doop. Want daar gaat dit draadje niet over. Maar mij moet dit toch wel even van het hart.
Er staat dat de doop in het nieuwe verbond de sacramentele plaats van de besnijdenis inneemt. Voor christenen uit de heidenen is de doop de vervulling van de besnijdenis. Voor Joodse christenen geldt dat de doop in ieder geval naast de besnijdenis zal moeten plaatsvinden. Als Joodse christenen tevens de besnijdenis willen aanhouden als identity marker voor hun Jood-zijn, is daar op zichzelf niets op tegen, zolang die besnijdenis maar niet dezelfde waarde krijgt als voor de komst van Christus. Zie ook wat Paulus daarover zegt m.b.t. Timotheüs.
Kortom: je ageert tegen een soort vervangingsdenken. Dat snap ik. Maar lees dit dan als: de doop is de vervulling van de besnijdenis.
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)

Eenpaargedachten
Berichten: 26
Lid geworden op: 08 Mei 2012, 12:31

Re: Verbondsleer

Berichtdoor Eenpaargedachten » 12 Dec 2018, 00:11

Luther schreef:
Eenpaargedachten schreef:En die laatste twee zinnen zijn een theologische verdraaiing of inleg kunde want ze staan nergens in de bijbel. De doop is nergens i.p.v. de de besnijdenis gekomen. Ik heb wil absoluut geen discussie aangaan over kind of volwassen doop. Want daar gaat dit draadje niet over. Maar mij moet dit toch wel even van het hart.
Er staat dat de doop in het nieuwe verbond de sacramentele plaats van de besnijdenis inneemt. Voor christenen uit de heidenen is de doop de vervulling van de besnijdenis. Voor Joodse christenen geldt dat de doop in ieder geval naast de besnijdenis zal moeten plaatsvinden. Als Joodse christenen tevens de besnijdenis willen aanhouden als identity marker voor hun Jood-zijn, is daar op zichzelf niets op tegen, zolang die besnijdenis maar niet dezelfde waarde krijgt als voor de komst van Christus. Zie ook wat Paulus daarover zegt m.b.t. Timotheüs.
Kortom: je ageert tegen een soort vervangingsdenken. Dat snap ik. Maar lees dit dan als: de doop is de vervulling van de besnijdenis.

En waar denk je dat de tekst in het doopformulier oorspronkelijk vandaan komt?. Precies van uit de vervangingsleer. Wellicht tijd dat het formulier eens aangepast wordt.


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15892
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: Verbondsleer

Berichtdoor Luther » 12 Dec 2018, 00:24

Eenpaargedachten schreef:
Luther schreef:
Eenpaargedachten schreef:En die laatste twee zinnen zijn een theologische verdraaiing of inleg kunde want ze staan nergens in de bijbel. De doop is nergens i.p.v. de de besnijdenis gekomen. Ik heb wil absoluut geen discussie aangaan over kind of volwassen doop. Want daar gaat dit draadje niet over. Maar mij moet dit toch wel even van het hart.
Er staat dat de doop in het nieuwe verbond de sacramentele plaats van de besnijdenis inneemt. Voor christenen uit de heidenen is de doop de vervulling van de besnijdenis. Voor Joodse christenen geldt dat de doop in ieder geval naast de besnijdenis zal moeten plaatsvinden. Als Joodse christenen tevens de besnijdenis willen aanhouden als identity marker voor hun Jood-zijn, is daar op zichzelf niets op tegen, zolang die besnijdenis maar niet dezelfde waarde krijgt als voor de komst van Christus. Zie ook wat Paulus daarover zegt m.b.t. Timotheüs.
Kortom: je ageert tegen een soort vervangingsdenken. Dat snap ik. Maar lees dit dan als: de doop is de vervulling van de besnijdenis.

En waar denk je dat de tekst in het doopformulier oorspronkelijk vandaan komt?. Precies van uit de vervangingsleer. Wellicht tijd dat het formulier eens aangepast wordt.


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Fijn deze inhoudelijke bijdrage!
Misschien kun je overwegen om inhoudelijk te reageren?
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)

Gebruikersavatar
pierre27
Berichten: 3104
Lid geworden op: 10 Sep 2005, 12:00
Locatie: Eemvallei

Re: Verbondsleer

Berichtdoor pierre27 » 12 Dec 2018, 06:59

Eenpaargedachten schreef:
Luther schreef:
Eenpaargedachten schreef:En die laatste twee zinnen zijn een theologische verdraaiing of inleg kunde want ze staan nergens in de bijbel. De doop is nergens i.p.v. de de besnijdenis gekomen. Ik heb wil absoluut geen discussie aangaan over kind of volwassen doop. Want daar gaat dit draadje niet over. Maar mij moet dit toch wel even van het hart.
Er staat dat de doop in het nieuwe verbond de sacramentele plaats van de besnijdenis inneemt. Voor christenen uit de heidenen is de doop de vervulling van de besnijdenis. Voor Joodse christenen geldt dat de doop in ieder geval naast de besnijdenis zal moeten plaatsvinden. Als Joodse christenen tevens de besnijdenis willen aanhouden als identity marker voor hun Jood-zijn, is daar op zichzelf niets op tegen, zolang die besnijdenis maar niet dezelfde waarde krijgt als voor de komst van Christus. Zie ook wat Paulus daarover zegt m.b.t. Timotheüs.
Kortom: je ageert tegen een soort vervangingsdenken. Dat snap ik. Maar lees dit dan als: de doop is de vervulling van de besnijdenis.

En waar denk je dat de tekst in het doopformulier oorspronkelijk vandaan komt?. Precies van uit de vervangingsleer. Wellicht tijd dat het formulier eens aangepast wordt.


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk


Zit je niet op het verkeerde forum beste forummer met de naam Eenpaargedachten?
Zalig is de mens, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Valcke
Berichten: 4674
Lid geworden op: 31 Aug 2018, 17:55

Re: Verbondsleer

Berichtdoor Valcke » 12 Dec 2018, 09:38

Eenpaargedachten schreef:
Luther schreef:
Eenpaargedachten schreef:En die laatste twee zinnen zijn een theologische verdraaiing of inleg kunde want ze staan nergens in de bijbel. De doop is nergens i.p.v. de de besnijdenis gekomen. Ik heb wil absoluut geen discussie aangaan over kind of volwassen doop. Want daar gaat dit draadje niet over. Maar mij moet dit toch wel even van het hart.
Er staat dat de doop in het nieuwe verbond de sacramentele plaats van de besnijdenis inneemt. Voor christenen uit de heidenen is de doop de vervulling van de besnijdenis. Voor Joodse christenen geldt dat de doop in ieder geval naast de besnijdenis zal moeten plaatsvinden. Als Joodse christenen tevens de besnijdenis willen aanhouden als identity marker voor hun Jood-zijn, is daar op zichzelf niets op tegen, zolang die besnijdenis maar niet dezelfde waarde krijgt als voor de komst van Christus. Zie ook wat Paulus daarover zegt m.b.t. Timotheüs.
Kortom: je ageert tegen een soort vervangingsdenken. Dat snap ik. Maar lees dit dan als: de doop is de vervulling van de besnijdenis.

En waar denk je dat de tekst in het doopformulier oorspronkelijk vandaan komt?. Precies van uit de vervangingsleer. Wellicht tijd dat het formulier eens aangepast wordt.


Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk


In Kol. 2:11,12 zegt de apostel Paulus dat de christenen (onbesneden) ook deel hebben aan de besnijdenis van Christus, waarna hij vervolgens verwijst naar de doop. Waarmee hij duidelijk stelt dat de geestelijke betekenis van de doop en de besnijdenis geheel in elkaars verlengde liggen en dat (ook) de heidenen in de doop deel hebben aan dezelfde geestelijke weldaden als de Joden hadden in de besnijdenis.

Was Paulus aanhanger van de vervangingsleer? Neen, maar dit leert hij en dit ligt ten grondslag aan onze belijdenis.

Degenen die hiertegen strijden moeten eerst de apostel Paulus weerleggen in plaats dat zij zich tegen de belijdenis keren!

Hetgeen onverlet laat dat er naast overeenkomst in de geestelijke betekenis van beide sacramenten er ook verschillen zijn in de omstandigheden. Maar deze omatandigheden gaan niet over de diepere en geestelijke betekenis van beide sacramenten.

Isala
Berichten: 1117
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: Verbondsleer

Berichtdoor Isala » 12 Dec 2018, 15:18

Valcke schreef:In Kol. 2:11,12 zegt de apostel Paulus dat de christenen (onbesneden) ook deel hebben aan de besnijdenis van Christus, waarna hij vervolgens verwijst naar de doop. Waarmee hij duidelijk stelt dat de geestelijke betekenis van de doop en de besnijdenis geheel in elkaars verlengde liggen en dat (ook) de heidenen in de doop deel hebben aan dezelfde geestelijke weldaden als de Joden hadden in de besnijdenis.


De besnijdenis van Christus betekent dat Hij het oude (vuile) vlees heeft weggesneden van degenen die in Hem geloven, door Zijn offer aan het kruis.
Het is dus een geestelijke besnijdenis, niet met handen geschied, de besnijdenis van het hart. Daar is de doop een teken van.

Als de Jood alleen de lichamelijke besnijdenis heeft ondergaan, en niet de besnijdenis van het hart, mag hij niet gedoopt worden.
Dat geldt voor ons, heidenen, ook.
Als we tot geloof komen, zijn we christen geworden, dan is ons hart besneden met de besnijdenis van Christus.
We mogen dan ook gedoopt worden, zoals Paulus in het zelfde hoofdstuk zegt:

11 In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus.
12 U bent immers met Hem begraven in de doop, waarin u ook met Hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, Die Hem uit de doden heeft opgewekt.
13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven.

Paulus geeft aan dat de doop wijst naar wat er is gebeurt: de besnijdenis van het hart, wedergeboorte, bekering.

Valcke schreef:Degenen die hiertegen strijden moeten eerst de apostel Paulus weerleggen in plaats dat zij zich tegen de belijdenis keren!


Zoals je kunt lezen keer ik mij niet tegen het geen wat Paulus schrijft, maar ben ik het er juist mee eens.

Valcke schreef:Hetgeen onverlet laat dat er naast overeenkomst in de geestelijke betekenis van beide sacramenten er ook verschillen zijn in de omstandigheden. Maar deze omatandigheden gaan niet over de diepere en geestelijke betekenis van beide sacramenten.


Wat bedoel je precies met 'verschillen in de omstandigheden?'
Hora est!


Terug naar “Theologie - Dogma en Belijdenis”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast