De Heilige Geest ontvangen

DDD
Berichten: 18436
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor DDD » 03 Jun 2020, 23:33

Isala schreef:Als je zegt dat je een mooie preek hebt gehoord, dan ga ik er niet vanuit dat het een leespreek is.

Je kunt ook de moeite nemen om te citeren wat je er in aanspreekt.


Waarom zou dat geen leespreek zijn? De meeste goede preken die ik hoor, zijn leespreken. In sommige kerken heb je nu eenmaal meestal leesdienst. Het zou ook wel erg snel zijn als een gesproken preek nog dezelfde dag op Prekenweb staat. :)

Ik vond de hele preek goed, ik had er niets op aan te merken. De hele preek gaat ook over dit onderwerp, en we hebben er nu al langer over getypt dan het kost om hem te lezen, dus ik zou zeggen: lees hem wel of niet. Maar het lijkt me niet perse nodig om te citeren.

Isala
Berichten: 1106
Lid geworden op: 27 Sep 2013, 22:14

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Isala » 04 Jun 2020, 10:42

DDD schreef:Ik hoorde er vanmorgen een mooie preek over
DDD schreef:Het is een preek van 9 pagina's, die lees je in vijf tot tien minuten door, als je wilt.
Ik vind je een bijzonder mens :)
Ik krijg het niet voor elkaar om tegelijktijdig een preek te lezen en te luisteren.
(en dan heb ik het niet over een leespreek. Misschien bedoelde je dat wel, maar dan was je daar wat onduidelijk in)
Hora est!

DDD
Berichten: 18436
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor DDD » 04 Jun 2020, 12:25

Je leest echt niet goed.

Ik hoorde de preek. Maar leespreken worden voorgelezen, en kun je dus in principe ook zelf lezen. Daar is niets bijzonder aan. Het is heel simpel.

Gebruikersavatar
Van Ewijk
Berichten: 1367
Lid geworden op: 01 Apr 2015, 18:05

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Van Ewijk » 04 Jun 2020, 15:23

Susan schreef:Wanneer ontvangt een persoon de Heilige Geest? Houdt het verband met je doop? Of met de wedergeboorte? Waarom vroeg Paulus: Hebt u de Heilige Geest ontvangen...?’ (Handelingen 19:2)


Vanuit mijn ervaring werkt de Heilige Geest op verschillende manieren...
Aan en bij iedereen die er om vraagt, los van alle sacramenten en volledig onafhankelijk van factoren van buiten.
''Niemand is armer dan hij die in tijden van nood zijn geloof verliest.''

Gebruikersavatar
Delftenaar
Berichten: 947
Lid geworden op: 07 Jul 2017, 21:20

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Delftenaar » 04 Jun 2020, 16:01

Ja. Het gevaar is dat wij gaan bedenken hoe de Geest moet werken.

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1417
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Arja » 04 Jun 2020, 16:04

Ik vind dit een goed stukje uit die preek @DDD.

Waar de Heilige Geest zaligmakend in het hart komt, daar wordt de zonde tot zonde in ons leven. Daar wordt een zelfingenomen mens een gebroken mens. Daar zie je jezelf, in de spiegel van de heilige wet, als een totaal mismaakt en melaats mens, als een ellendige zondaar. Een schuldig mens voor wie zalig worden zo’n grote zaak wordt, zodat hij gaat uitroepen: ‘Genâ, o God, genâ! Hoor hoe een boeteling pleit. Uw doen is rein, Uw vonnis gans rechtvaardig.


De hele preek is de moeite waard om te lezen. Bedankt.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 7880
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor samanthi » 04 Jun 2020, 16:09

Johannes 168 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel:
9 Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
10 En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en gij zult Mij niet meer zien;
11 En van oordeel, omdat de overste dezer wereld geoordeeld is.
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Susan
Berichten: 316
Lid geworden op: 18 Sep 2019, 19:19

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Susan » 04 Jun 2020, 19:46

Van Ewijk schreef:
Susan schreef:Wanneer ontvangt een persoon de Heilige Geest? Houdt het verband met je doop? Of met de wedergeboorte? Waarom vroeg Paulus: Hebt u de Heilige Geest ontvangen...?’ (Handelingen 19:2)


Vanuit mijn ervaring werkt de Heilige Geest op verschillende manieren...
Aan en bij iedereen die er om vraagt, los van alle sacramenten en volledig onafhankelijk van factoren van buiten.


Het werk van de Heilige Geest in de bediening van het Evangelie, bewijst dat ja. Daarom wordt het Evangelie zelf genaamd de bediening van de Geest genoemd in tegenstelling van die van de wet. De laatste wordt de bediening van de letter en verdoemenis genoemd, 2 Kor. 3:8.

Wat zou het Evangelie zonder de Heilige Geest zijn?

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 305
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Johannes S » 06 Jun 2020, 23:56

Susan schreef:
Wat zou het Evangelie zonder de Heilige Geest zijn?

Dat is geen Evangelie.

Een dode letter, want het is door Woord en Geest.

Het echte Evangelie is door Gods Geest (geestelijk) en wij zijn van nature vleselijk, en geestelijk dood; we verstaan/begrijpen de dingen van Gods Geest niet, en moeten wedergeboren worden uit de Geest. (Johannes 3:6, 1 Kor.2:14)

*Er is wel sprake van opwas en groei in de wedergeboorte, van melk en vaste spijs. (1 Petrus 2:2, 2 Petrus 3:18) Een baby of een klein kind moet je geen bord met boerenkool of hutspot geven, want dat spuugt die uit.

Maar als een baby of een kind helemaal niet groeit klopt er ook iets niet. Dat is ongezond. Paulus nam het gelovigen te Korinthe kwalijk dat ze vleselijk deden en niet groeiden (1 Kor. 3) en de Galaten dat ze vleselijk en wettisch waren zonder de Geest (Galaten 3). Terugval kan ook (Hebr. 5).

Wel moet denk ik voor een goed begrip helder zijn wat met melk en vaste spijs bedoeld wordt. Als mensen fundamentele Bijbelse waarheden niet kunnen verdragen, van zich afduwen en uitspuwen en (steeds) naast zich neerleggen is er mijns inziens iets veel ernstigers aan de hand.

*Er is ook sprake van verscheiden gaven (Ef. 4)

God is soeverein/vrijmachtig om Zijn Geest te geven aan wie Hij wil. Het is geen eigen prestatie. We zijn afhankelijk.(Romeinen 10)

Gelovigen kunnen de Geest wel bedroeven (Ef.4:30) en uitblussen (1 Thes.5:19)

en ongelovigen (godsdienstige mensen) kunnen de Heilige Geest weerstaan (Hand.7:51) en mensen hebben een geweten en kunnen ongevoelig worden (Ef.4:17-20) In Romeinen 2 gaat het daarover, over ongelovige godsdienstige mensen die op de wet rusten en over heidenen zonder de wet met een geweten etc.

Wat ik ook nog zou willen noemen is dat ik geloof dat Jezus dikwijls aan de harten van mensen staat te kloppen om binnengelaten te worden, zoals in Op.3. : Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop ... '' Ik geloof dat Hij dat nu ook doet. En ik geloof dat de Heilige Geest ook veel in het verborgen doet.

Godsdienstige mensen geloven wel iets en wie niet trouwens, maar het gaat om het ware geloof zoals dat o.a. beschreven staat in Romeinen 3.

Wat ik zelf wel zie is dat er mijns inziens veel theoretische theologie bedreven wordt waar het gevolg is dat mensen gaan wachten op iets, ik heb het in één van mijn eerste reacties aan jou (als Susan) weleens aangehaald geloof ik en ik wil het met een voorbeeld proberen duidelijk te maken.

Er werd ergens in een boekje dat ging over de Heere Jezus en Zijn plaatsmakend werk (het ging over de genezing van een blinde) waar Zijn Naam werd dus wel (bedekt m.i.) ''verkondigd'' werd, gezegd van zus en zo gaat dat dan (volgens de schrijver), maar, en dan wordt er daarna geschreven: ''Als de Heilige Geest het toepast''; en dan gaan mensen mogelijk in ongeloof wachten op iets, terwijl ze juist in Hem zouden moeten gaan geloven.

Terwijl het doel van het Evangelie is mensen tot geloof te brengen. De Heilige Geest wijst de persoonlijke zonde (van het ongeloof) juist aan en verkondigt Hem en verheerlijkt Hem.

Ongelovigen overtuigt Hij van zonde, van zonde omdat ze niet in Hem geloven, e.v. .... (Johannes 16 vers 8, 9 e.v.) en dat Jezus de Weg, Waarheid en het Leven is en gelovigen leidt de Heilige Geest in al de waarheid, en Hij zal niet van Zichzelf spreken, maar Hem verheerlijken (Johannes 16:13,14)

Die Jezus Zijn geboden heeft en Zijn Woorden bewaart, die Hem liefheeft, daar zullen de Vader en de Zoon woning bij maken staat in Johannes 14:15-26. In 1 Korinthe 15:45b staat; de laatste Adam, Jezus Christus, is geworden tot een levendmakenden Geest.
Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult ge waarlijk vrij zijn. (Johannes 8:36, Romeinen 6:16-23)
Filippenzen 3:9

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 305
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Johannes S » 10 Jun 2020, 12:01

Susan schreef:Wanneer ontvangt een persoon de Heilige Geest? Houdt het verband met je doop? Of met de wedergeboorte? Waarom vroeg Paulus: Hebt u de Heilige Geest ontvangen...?’ (Handelingen 19:2)

Met de wedergeboorte. Romeinen 8:9 werd al genoemd op de eerste pagina.
Houdt verband met de doop uit kolossenzen 2.
Waarom vroeg Paulus dat? : ik denk omdat dat een zeker kenmerk is van ware gelovigen (na Pinksteren) en dat het daarom ook opgetekend staat. Efeze 1:12-14.
Hebr. 9:14: Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God te dienen?

(Johannes de doper wees van zich af naar Jezus Christus)
goede vraag.
Filippenzen 3:9

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 305
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Johannes S » 10 Jun 2020, 12:54

samanthi schreef:
J.C. Philpot schreef:Bij de wedergeboorte word de Heilige Geest ontvangen.

Romeinen 8 schreef:7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.
8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.
11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

Handelingen 2

38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.


Op één tekst kun je dit niet stellen, hier zie je weer dat het ook met doop en bekering gepaard gaat.

Het staat allemaal niet zo heel duidelijk in de Bijbel, er wordt al eeuwenlang over getwist, wij zullen er niet uitkomen.

Niet te snel zeggen dat 'iets er niet zo heel duidelijk staat' en dat 'wij er(gens) niet uit zouden komen'.

Want sinds Paulus (apostel van ''Jood en Griek etc. ) bediening liggen de zaken mijns inziens anders.

De volgende teksten heb ik een tijd terug ook genoemd geloof ik: 1 Kor.1:
16 Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb.
17 Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.
Filippenzen 3:9

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1417
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Arja » 10 Jun 2020, 22:08

Johannes S schreef:
samanthi schreef:
J.C. Philpot schreef:Bij de wedergeboorte word de Heilige Geest ontvangen.

Romeinen 8 schreef:7 Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; want het kan ook niet.
8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.
9 Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonden wil; maar de geest is leven om der gerechtigheid wil.
11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in u woont.

Handelingen 2

38 En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.


Op één tekst kun je dit niet stellen, hier zie je weer dat het ook met doop en bekering gepaard gaat.

Het staat allemaal niet zo heel duidelijk in de Bijbel, er wordt al eeuwenlang over getwist, wij zullen er niet uitkomen.

Niet te snel zeggen dat 'iets er niet zo heel duidelijk staat' en dat 'wij er(gens) niet uit zouden komen'.

Want sinds Paulus (apostel van ''Jood en Griek etc. ) bediening liggen de zaken mijns inziens anders.

De volgende teksten heb ik een tijd terug ook genoemd geloof ik: 1 Kor.1:
16 Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb.
17 Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.


Wil je je antwoord wat uitbouwen @johannes S?
Ik begrijp niet wat je wil zeggen met: sinds Paulus' bediening ligt het anders.
Wat ligt anders dan?
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 305
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Johannes S » 10 Jun 2020, 22:41

De middelmuur des afscheidsels was door Christus gebroken en Paulus werd de verkondiger van het Evangelie van Christus aan Jood en Griek etc. en Paulus zegt daar dan in de Korinthe-brief dat hij door Christus niet is gezonden om te dopen maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde. Deze boodschap vond hij veel belangrijker dan de waterdoop, omdat:
Romeinen 1:16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Stukje uit Efeze 2:
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;
16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.
Galaten 3:
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.
Filippenzen 3:9

Gebruikersavatar
Arja
Berichten: 1417
Lid geworden op: 30 Mei 2019, 15:57
Contact:

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Arja » 10 Jun 2020, 23:44

Johannes S schreef:De middelmuur des afscheidsels was door Christus gebroken en Paulus werd de verkondiger van het Evangelie van Christus aan Jood en Griek etc. en Paulus zegt daar dan in de Korinthe-brief dat hij door Christus niet is gezonden om te dopen maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde. Deze boodschap vond hij veel belangrijker dan de waterdoop, omdat:
Romeinen 1:16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Stukje uit Efeze 2:
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;
16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.
Galaten 3:
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.


Ik denk niet dat Paulus de doop onderschatte. In de andere brieven van Paulus zie je het tegendeel. De gelovigen aan wie hij schreef waren allen gedoopt, en hij baseerde belangrijke delen van zijn leer op deze algemene ervaring van alle gelovigen. Bijvoorbeeld, in Romeinen 6:3 en 4. Paulus zegt: Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Hij bedoelt hier (in Kor. brief): 'Mijn apostolische missie is om een ​​evangelist te zijn, en niet het dopen van nieuwe bekeerlingen.' Er zijn verschillende rollen voor verschillende mensen in het lichaam, en Paulus belangrijkste was om het evangelie in zijn volheid openbaar te maken, en niet zijn tijd te besteden aan het dopen (als er anderen zijn die dit kunnen doen).

Dat zeggen de kanttekeningen ook ter verduidelijking bij 1 Korinthe: 16 en 17: Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondige

Dat is, niet voornamelijk. Want al de apostelen zijn gezonden geweest om te dopen, Matth. 28:19, en anderszins zou de apostel ook dezen niet hebben mogen dopen. Maar zij hebben dezen dienst, waartoe minder gaven van node waren dan tot het prediken, om geen tijd te verliezen, aan anderen van hunne discipelen en leraars overgelaten. Zie Hand. 10:48.

Paulus begreep dat de waterdoop los stond van het evangelie en dus op geen enkele manier bijdroeg aan de redding van zondaren. Maar de waterdoop is zeker belangrijk.
Laatst gewijzigd door Arja op 11 Jun 2020, 00:21, 1 keer totaal gewijzigd.
☆☆ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden ☆☆

Gebruikersavatar
Johannes S
Berichten: 305
Lid geworden op: 22 Dec 2017, 17:55
Locatie: Dordrecht

Re: De Heilige Geest ontvangen

Berichtdoor Johannes S » 11 Jun 2020, 09:04

Arja schreef:
Johannes S schreef:De middelmuur des afscheidsels was door Christus gebroken en Paulus werd de verkondiger van het Evangelie van Christus aan Jood en Griek etc. en Paulus zegt daar dan in de Korinthe-brief dat hij door Christus niet is gezonden om te dopen maar om het Evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde. Deze boodschap vond hij veel belangrijker dan de waterdoop, omdat:
Romeinen 1:16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

Stukje uit Efeze 2:
13 Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.
14 Want Hij is onze vrede, Die deze beiden een gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,
15 Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende;
16 En opdat Hij die beiden met God in een lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelve gedood hebbende.
17 En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die verre waart, en dien, die nabij waren.
Galaten 3:
27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.
28 Daarin is noch Jood noch Griek; daarin is noch dienstbare noch vrije; daarin is geen man en vrouw; want gij allen zijt een in Christus Jezus.


Ik denk niet dat Paulus de doop onderschatte. In de andere brieven van Paulus zie je het tegendeel. De gelovigen aan wie hij schreef waren allen gedoopt, en hij baseerde belangrijke delen van zijn leer op deze algemene ervaring van alle gelovigen. Bijvoorbeeld, in Romeinen 6:3 en 4. Paulus zegt: Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden.

Arja, wat je verder noemde is niet echt mijn punt. Voor we weer op een heel ander spoor belanden eerst dit corrigeren. Het gaat in Romeinen 6 en Kolossenzen 2 juist over de doop door de Geest (en niet de waterdoop)

En mijn punt wat ik wilde maken is: De boodschap van de gekruisigde Christus vond hij veel belangrijker dan de waterdoop, omdat:
Romeinen 1:16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
1 Kor.2:2: Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.
Dat de boodschap van het Kruis niet verijdeld wordt (1 Kor.1:17).
Het gaat hier over de Heilige Geest ontvangen.
Filippenzen 3:9


Terug naar “Theologie - Actueel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast