Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Jongere
Berichten: 7614
Lid geworden op: 14 Apr 2004, 15:45

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Jongere » 04 Jan 2020, 21:11

Ambtenaar schreef:
refo schreef:Als Zonderling nu eerst eens wat problemen in de SV zou benoemen, dan is dat evenwicht ook weer hersteld tov de HSV.

De prioriteit wordt verkeerd gelegd. Een gewone gelovige heeft vooral baat bij een begrijpbare vertaling en niet bij de meest zuivere vertaling.

Ik begrijp niet goed waarom je hier een tegenstelling maakt. Ik zou zeggen: een ‘gewone gelovige’ heeft baat bij een zo zuiver én zo begrijpbaar mogelijke vertaling.

Panny
Berichten: 1413
Lid geworden op: 02 Okt 2013, 16:08

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Panny » 04 Jan 2020, 21:48

Van de GBS website (over de HSV):

Onze Statenvertaling (SV) begint met de bekende woorden: 'In den beginne schiep God den hemel en de aarde.' Iedereen weet wat dit betekent. Een aantal jaar geleden stond er zelfs op grote reclameborden die overal langs de hoofdwegen in ons land staan een advertentie met eronder de tekst: In den beginne... In de HSV staat nu: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde.' Wij zien geen enkele reden om de klassieke woorden 'In den beginne' te vervangen.

Heel jammer is het dat in de HSV 'gij' bijna overal is veranderd in 'u'. Ook als het over de Heere gaat. In bijvoorbeeld het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) komt dit niet verheven over. Het zou een grote verarming zijn als wij hierdoor vervreemden van de aanspraakvorm 'Gij' in het gebed.

(Ik hoor GG dominees in het gebed bijna alleen maar 'U' gebruiken???? En waarom komt het gebed niet meer verheven over als 'U' gebruikt wordt in plaats van 'Gij'?)

Het probleem is dat er geen objectie definitie te geven is van wat de perfecte Bijbelvertaling is. Het is altijd een compromis. Maar ik vind bovenstaande twee voorbeelden eigenlijk niet het 'probleem' van de HSV.
In de Engelstalige wereld lijkt het wel gebruikelijker om minder gespannen om te gaan met de verschillende vertalingen (al heb je daar ook hele stricte King James only believers).
Ik ken Bijbelgetrouwe christenen die zowel de King James, New King James, ESV als de NASB gebruiken.
De NASB is bijvoorbeeld een meer letterlijke woord-voor-woord vertaling dan de KJ of de SV. Maar dan wel naar meer 'hedendaags' Engels.

Als we nu een hele getrouwe Nederlandse Bijbelvertaling zouden maken dan zou hier hoogstwaarschijnlijk ook geen 'Gij', 'in den beginne' en dergelijke in voorkomen. Ik vind dat er veel te veel waarde gehecht wordt aan oud Nederlands. Terwijl het daar niet over zou moeten gaan.

Ambtenaar
Berichten: 3557
Lid geworden op: 15 Apr 2017, 14:37

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Ambtenaar » 04 Jan 2020, 22:34

Jongere schreef:Ik begrijp niet goed waarom je hier een tegenstelling maakt. Ik zou zeggen: een ‘gewone gelovige’ heeft baat bij een zo zuiver én zo begrijpbaar mogelijke vertaling.

Dat komt omdat de nadruk op dit forum bij velen (en bij de GBS) op zuiverheid ligt. Ik draai dat liever om. Als gewone gelovige moet je vooral kunnen begrijpen wat er staat.

Hier geldt wat mij betreft hetzelfde als onlangs in een ander topic over werkende ouders. Leiders binnen de reformatorische gezindte hanteren vaak een norm voor mensen die te hoog is. Vervolgens zie je in de praktijk dat mensen zelf hun keuze bepalen en met hun voeten stemmen. In dit geval gebruik maken van de HSV of andere contemporaine vertalingen.

HersteldHervormd
Berichten: 471
Lid geworden op: 29 Jun 2019, 21:20

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor HersteldHervormd » 04 Jan 2020, 22:39

De Heere heeft echt de SV niet nodig, bij wijze van spreken.

Maar persoonlijk vind ik wel dat je de meest betrouwbare vertaling moet kiezen.

Het word lastig als mensen de SV echt niet meer kunnen begrijpen.

DDD
Berichten: 14508
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor DDD » 04 Jan 2020, 23:06

Het is een feit dat een groot deel van de mensen de SV op detailniveau niet exact begrijpt. Iedereen die daar anders over denkt -Valcke uitgezonderd- zou ik wel eens een test willen afnemen, om te zien hoe ver men komt. Te beginnen bij het bestuur van de GBS.

Dat zou pas een ontdekkende oefening zijn.

En de discussies over zuiverheid gaan over detailniveau.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 5248
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor samanthi » 04 Jan 2020, 23:40

Panny schreef:Van de GBS website (over de HSV):

Onze Statenvertaling (SV) begint met de bekende woorden: 'In den beginne schiep God den hemel en de aarde.' Iedereen weet wat dit betekent. Een aantal jaar geleden stond er zelfs op grote reclameborden die overal langs de hoofdwegen in ons land staan een advertentie met eronder de tekst: In den beginne... In de HSV staat nu: 'In het begin schiep God de hemel en de aarde.' Wij zien geen enkele reden om de klassieke woorden 'In den beginne' te vervangen.

Heel jammer is het dat in de HSV 'gij' bijna overal is veranderd in 'u'. Ook als het over de Heere gaat. In bijvoorbeeld het Hogepriesterlijk gebed (Johannes 17) komt dit niet verheven over. Het zou een grote verarming zijn als wij hierdoor vervreemden van de aanspraakvorm 'Gij' in het gebed.

(Ik hoor GG dominees in het gebed bijna alleen maar 'U' gebruiken???? En waarom komt het gebed niet meer verheven over als 'U' gebruikt wordt in plaats van 'Gij'?)

Het probleem is dat er geen objectie definitie te geven is van wat de perfecte Bijbelvertaling is. Het is altijd een compromis. Maar ik vind bovenstaande twee voorbeelden eigenlijk niet het 'probleem' van de HSV.
In de Engelstalige wereld lijkt het wel gebruikelijker om minder gespannen om te gaan met de verschillende vertalingen (al heb je daar ook hele stricte King James only believers).
Ik ken Bijbelgetrouwe christenen die zowel de King James, New King James, ESV als de NASB gebruiken.
De NASB is bijvoorbeeld een meer letterlijke woord-voor-woord vertaling dan de KJ of de SV. Maar dan wel naar meer 'hedendaags' Engels.

Als we nu een hele getrouwe Nederlandse Bijbelvertaling zouden maken dan zou hier hoogstwaarschijnlijk ook geen 'Gij', 'in den beginne' en dergelijke in voorkomen. Ik vind dat er veel te veel waarde gehecht wordt aan oud Nederlands. Terwijl het daar niet over zou moeten gaan.


Zoals nu nog in het Duits gebeurt, werd in het Nederlands vroeger in de tweede persoon enkelvoud het woordje du gebruikt in plaats van jij of gij. Van oudsher werden deze beide woordjes echter in de tweede persoon meervoud gebruikt, waar wij tegenwoordig jullie zeggen. Langzaam maar zeker werd du verdrongen door de meervoudsvorm jij of gij. Om duidelijk aan te geven dat het meervoud werd bedoeld, voegde men vervolgens het woord lieden of lui toe. En uit jijlui ontstond op den duur het ons bekende jullie.

Over de twaalfde zitting lezen we, dat het de Synodale Gedeputeerden seer druk hadden met saeken van weinig belang, raekende de woordekens du en gij, en overleij [= overlegde], of men, Godt aensprekende, soude seggen du, of gij. Eenigen meinden, dat men gij seide in 't veelvoudig getal, en dat men 't ontrent Godt, die een is, niet moght gebruiken. Anderen beweerden in 't tegendeel, dat du in onse tael niet meer in gebruik was, en den Nederlanderen nu seer raeu, en hardt in d' ooren sou klinken. Ook seiden se, dat gij niet gebruikt wierdt in 't veelvoudig, maer in 't enkel getal, en dat men van veelen sprekende, daer bij voegde het woordeken lieden, gij lieden. De geenen die op 't woord du drongen, wilden ook, dat men seggen soude du bist. D' anderen seiden, dat bist soo wel in onbruik was geraekt, als du, en dat men seggen moest, gij sijt. Ook seiden eenigen, dat gij beide in 't enkel en in 't veelvoudig getal wierdt gebruikt. De Professor Polyander verstondt [= was van mening], dat men gij sou behouden. Sibrandus Lubbertus, die 's daeghs te vooren uit Vrieslandt was aengekomen, wilde, dat men du sou seggen. Gomarus drong op gij, en seide, dat men 't in 't enkel en in 't veelvoudig getal kon gebruiken. Thysius en Walaeus waeren voor 't woordeken gij; gelijk ook de Geldersche, Hollandsche, Zeeuwsche en Uitrechtsche Theologanten, doch een van de Hollanders wilde du. De Vriesen beweerden, dat men du moest seggen. Maer de Preses Bogerman hieldt het met gij. Veele toehoorders waeren verwondert over dese woordestrijdt, en lagten onder malkanderen, omdat men met sulk een deftigheit [= ernst] en eerbiedigheit redeneerde van 't du en gij. De Remonstranten schrijven, dat het op weinig stemmen aenquam, of men sou alle de Nederlandtsche Predikanten hebben bevolen hunne moedertaele, gelijk die toen in gebruik was, te veranderen en hun het du en 't bist opgedrongen. Doch het gij dreef noch met meerderheit van stemmen boven.

Het bovenstaande is slechts een voorbeeld en datgene wat erin beschreven staat, doet ons misschien glimlachen. Maar het geeft wel duidelijk aan, hoe zorgvuldig men te werk ging vanuit het bewustzijn, dat het om de vertaling van het woord van onze heilige God zelf ging. Het hoeft ons dan ook niet te verbazen, dat de toehoorders constateerden dat met deftigheit en eerbiedigheit gediscussieerd werd.
[url]https://www.statenvertaling.net/vdvlis5.html
[/url]
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Jantje
Berichten: 11053
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Jantje » 05 Jan 2020, 00:07

Wat een geleuter zeg. Ik weet zeker dat alle predikanten dat wel weten hoor.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 5248
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor samanthi » 05 Jan 2020, 00:18

Jantje schreef:Wat een geleuter zeg. Ik weet zeker dat alle predikanten dat wel weten hoor.

Dat van ds Bogerman geleuter?
O HEERE, wat is de mens, dat Gij hem kent? Het kind des mensen, dat Gij het acht?

Wim Anker
Berichten: 2360
Lid geworden op: 05 Dec 2014, 19:34

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Wim Anker » 05 Jan 2020, 00:23

DDD schreef:Het is een feit dat een groot deel van de mensen de SV op detailniveau niet exact begrijpt. Iedereen die daar anders over denkt -Valcke uitgezonderd- zou ik wel eens een test willen afnemen, om te zien hoe ver men komt. Te beginnen bij het bestuur van de GBS.

Dat zou pas een ontdekkende oefening zijn.

En de discussies over zuiverheid gaan over detailniveau.


Maak maar eens een test. Ik ben benieuwd!

DDD
Berichten: 14508
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: RE: Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor DDD » 05 Jan 2020, 00:25

Jantje schreef:Wat een geleuter zeg. Ik weet zeker dat alle predikanten dat wel weten hoor.
Ik hoor hoogstpersoonlijk van niet. Het is jammer dat ik niet meer precies weet wanneer, maar volgens mij heb ik het op dit forum geschreven.

DDD
Berichten: 14508
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: RE: Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor DDD » 05 Jan 2020, 00:28

Wim Anker schreef:
DDD schreef:Het is een feit dat een groot deel van de mensen de SV op detailniveau niet exact begrijpt. Iedereen die daar anders over denkt -Valcke uitgezonderd- zou ik wel eens een test willen afnemen, om te zien hoe ver men komt. Te beginnen bij het bestuur van de GBS.

Dat zou pas een ontdekkende oefening zijn.

En de discussies over zuiverheid gaan over detailniveau.


Maak maar eens een test. Ik ben benieuwd!
Het lijkt me beter dat iemand die echt verstand van zaken heeft zo'n test ontwerpt maar ik zou dat met alle plezier regelen. Misschien dat iemand vanuit NBG dat kan doen.

Mij vallen alleen de evidente fouten op. Het is natuurlijk schokkend dat een leek zulke dingen opvalt.

Gebruikersavatar
pierre27
Berichten: 2074
Lid geworden op: 10 Sep 2005, 12:00
Locatie: Eemvallei

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor pierre27 » 05 Jan 2020, 00:51

Jantje schreef:Wat een geleuter zeg. Ik weet zeker dat alle predikanten dat wel weten hoor.


Wat vind je geleuter? Het laagdunkende gepraat over de GBS of wat Samanthi aanhaalde over de 12e zittingsdag?
Zalig is de mens, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Jantje
Berichten: 11053
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Zeeland

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Jantje » 06 Jan 2020, 09:36

DDD schreef:Zo is dat helemaal.

De zelfbenoemde deskundigen (en een enkeling die er werkelijk verstand van heeft, zoals L.M.P. Scholten of Valcke) discussiëren over details, terwijl een belangrijk deel van de predikanten niet eens weet wat opdat en mitsgaders betekent.

Nu snap ik wel dat als dit op Refoforum staat de predikanten dat binnen enkele maanden allemaal wel zullen weten, maar dat doet niet af aan het probleem dat er is: namelijk dat heel goedbedoelende mensen die zich geroepen voelen om predikant te worden de SV niet begrijpen.
Dit noem ik geleuter van het hoogste niveau. Ik weet zeker dat alle predikanten weten wat bovenstaande woorden betekenen.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

P.S.: Jantje probeert het wat rustiger aan te doen.

Gebruikersavatar
Dodo
Berichten: 4345
Lid geworden op: 15 Jun 2013, 15:40

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor Dodo » 06 Jan 2020, 10:47

Laagdunkend

-DIA-
Berichten: 23821
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Pieter Rouwendal houdt pleidooi voor revisie van de Statenvertaling.

Berichtdoor -DIA- » 06 Jan 2020, 10:50

Dodo schreef:Laagdunkend

Te vertalen met laagdenkend, ofwel ongeletterd. :livre
Zoek den vrede en jaag hem na


Terug naar “Theologie - Actueel”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten