De krant van toen...

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 22605
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

De krant van toen...

Berichtdoor -DIA- » 06 Nov 2019, 16:31

Ik zie wel topics over actuele zaken, enz.
Maar ik mis eigenlijk een beetje een topic over geschiedenis.
De geschiedenis uit de kerkelijke pers, of gewoon uit de krant of een tijdschrift.

Veel is de leren uit het verleden.
Bilderdijk dichtte eens de bekende woorden:
In het verleden ligt het heden,
en in het nu wat het worden zal.

Sommige zaken geven wel wat te overdenken.
Terugkijken is nooit verkeerd, en in het terugkijken ligt ook een gedenken, een herdenken, een overdenken.
Hoe is onze samenleving geworden zoals ze nu is?
Daarvoor moeten we naar het verleden kijken.
Ik zou zomaar wat stukjes kunnen plaatsen die iets te overdenken geven.

Ik plaats hier een artikel uit een plaatselijke krant (die reeds lang is opgegaan in een andere krant nu nog als huis-aan-huisblad verschijnt). kranten verdwijnen, maar de uit de boodschappen die ze brachten is veel te leren, uit het verleden, om te overdenken.

Eem kanselboodschap uit 1955.
DE KERK ROEPT
Voorgelezen in de kerk waaruit mijn ouders en voorgeslacht komen:

DE KERK ROEPT
Zondag j.l. werd de volgende kanselboodschap van de Hervormde Gemeente te Holten in alle kerkdiensten in Holten en Dijkerhoek voorgelezen:
Broeders en zusters,
De meesten uwer zullen wel kennis genomen hebben van de verslagen der laatste kerkenraadsvergaderingen en daardoor wel weten, dat de kerkenraad zich ernstig ongerust en bezorgd maakt over het geleidelijk maar gestadig teruglopen van het kerkbezoek in onze gemeente. Dat de kerkenraad gegronde redenen heeft om zich hierover bezorgd en ongerust te maken zal u duidelijk zijn, wanneer wij u enkele cijfers noemen. Onze gemeente telt ruim 4300 zielen. Laten wij aannemen dat hieronder ongeveer 1500 ouden van dagen en jonge kinderen zijn, die niet meer of nog niet ter kerk kunnen gaan. Dan blijven er 2800 personen over, die wel ter kerk zouden kunnen gaan. Ruim gerekend komen er per zondag in Holten en Dijkerhoek samen gemiddeld ongeveer 1000 mensen in de kerk, terwijl er ongeveer 500 kinderen de verschillende zondagscholen bezoeken, zodat het aantal komt op 1500. Bedenken we hierbij, dat in elke kerkdienst personen aanwezig zijn, die alléén met grote tussenpozen in de kerk komen, dan moeten wij dus zeggen, dat ongeveer de helft van de gemeenteleden, die ter kerk zouden kunnen gaan, nooit of zelden in de kerk komt.
U zult het met ons eens zijn, dat de kerkenraad hierover terecht bezorgd en verontrust is, temeer daar het kerkbezoek in onze gemeente zich in dalende lijn bevindt, en daarom te verwachten is, dat, bijzondere omstandigheden daargelaten, over tien jaar bovengenoemde cijfers nog veel ongunstiger zullen zijn.
De kerkenraad is daarom van oordeel, dat het deze zaak maar niet op zijn beloop mag laten, doch dat hij geroepen is over deze zaak op korte termijn met alle gemeenteleden te spreken. Nu is het vanwege her grote aantal leden onzer gemeente voor de kerkenraadsleden alléén niet mogelijk om binnen twee maanden alle gemeenteleden te bezoeken. Daarom heeft de kerkenraad aan vele andere leden gevraagd om hem bij te staan in dit omvangrijke werk, en gelukkig hebben vele gemeenteleden hun medeverantwoordelijkheid in dezen verstaan en hun medewerking toegezegd.
U zult nu dus allen in de loop van de komende twee maanden bezoek ontvangen vanwege de kerkenraad om met u over deze zaak te spreken en samen met u naar de wegen te zoeken en te gaan, die in dezen tot verbetering kunnen leiden.
Broeders en zusters,
De kerkenraadsleden en allen die hen bijstaan, zijn er diep van doordrongen, dat hier een moeilijk en zwaar werk voor hen ligt en dat daarom voor hen de verleiding groot is om dit moeilijke en zware werk maar te laten liggen, daar het mogelijk, wat God verhoede, ook nog ondankbaar werk kan blijken. Niettemin moeten zij dit werk in uw midden doen, alléén om de Heer der Kerk die Zijn werk door zondaars laat uitvoeren, hen, ondanks al hun zwakheden en gebreken, er toe róépt. Daarom hoopt en verwacht de kerkenraad, dat u deze broeders ook zo bereidwillig zult ontvangen, nl. als mede-zondaars en tegelijk als gezondenen van de Heer der Kerk.
Bovenal echter roept de kerkenraad hartelijk en dringend de gehele gemeente op om voor deze broeders in hun moeilijk werk gedurig weer te bidden, dat de Heer zelf, naar Zijn belofte, hen bij mag staan, opdat zij het goede woord ter rechter tijd spreken zullen en opdat zij zich gedragen weten door het gebed van allen die Jezus Christus en Zijn gemeente liefhebben.
De kanselboodschap was namens de kerkenraad ondertekend door ds. C.C. Addink, h.t. voorzitter en Chr. Knijff, scriba.

https://ibb.co/qm0LXT3

Bron: HOLTENS NIEUWSBLAD (na te lezen via de website erfgoedrijssenholten.nl)


Misschien moeten we er voor de duidelijkheid nog iets aan toevoegen.
Deze kerk wordt thans nog zeer slecht bezocht, zelfs zo dat na de fusie met de plaatselijke Gereformeerde Kerk, er nu nog maar om de ander week een dienst is.
Dat tekent de grote afval die wij deels persoonlijk van nabij hebben meegemaakt
Achteraf bezien heeft de kanselboodschap niets uitgehaald, maar is het van kwaad tot erger
gegaan.

Stof
Berichten: 321
Lid geworden op: 11 Jul 2019, 22:56

Re: De krant van toen...

Berichtdoor Stof » 06 Nov 2019, 18:16

Indrukwekkend DIA.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 22605
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: De krant van toen...

Berichtdoor -DIA- » 06 Nov 2019, 19:08

Wat missen we in deze kanselboodschap?
Het viel me op dat er niet echt een verootmoediging en schuldbeleving was. De kerk was toen ook al ver van de plaats. Ik meen toch dat hier de kern van de kerkverlating lag.


Terug naar “Uit de krant”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten