Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 26438
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor -DIA- » 09 Apr 2019, 00:34

Naar aanleiding van een bericht in het nieuws dat zelfs de wereld zich grote zorgen maakt over de veranderingen op de Noordpool...
Verschillende malen heb ik aandacht willen vragen over de grote veranderingen die er spelen heb ik verschillende malen geprobeerd een topic te wijden aan wat wellicht wel tekenen des tijds kunnen noemen. Steeds vervlakten de topics tot vaak nietszeggende en meer algemene zaken.
Grote veranderingen voltrekken zich, waardoor de wereld duidelijk ouderdomsverschijnselen lijkt te vertonen. En... het proces lijkt onomkeerbaar...
Verder zouden we kunnen noemen:
De grote afval (voor het eerst lijken er in de USA meer niet-gelovigen (wat het nieuws dan gelovigen noemt) dan gelovigen.
De ontworteling van ons volk: Alle zuilen vallen weg, ieder is zichzelf tot norm geworden
Het gevaar van het leven bij hypes is dat ons volk onregeerbaar wordt. Het FvD kwam in een keer op als een grote partij.
We zagen dit eerder bij de LPF, en ook andere populistische partijen. Dat beperkt zich niet tot Nederland! Het is een proces dat zich over de gehele wereld (misschien in verschillende vormen) voltrekt.
Het anders aankijken tegen het leven: Het motto is vaak met Horatius: Carpe Diem! of: Pluk de dag. "Een metafoor ter aansporing om de dag van heden te gebruiken en om niet tot morgen uit te stellen wat vandaag gedaan kan worden in de zin van de Stoa" (Stoïcijnen) of het Epicurisme (Epicuristen). Horatius zag zichzelf als epicurist. Nederland en heel de westelijke wereld lijkt tot het heidendom terug te vallen.

Aan de ene kant onverschilligheid, aan de andere kant zorg, waar we met verlamdheid lijken geslagen.
Wie kan de uitweg vinden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU?
Ook op etisch gebied is er heel veel in beweging: abortus (begint het te wennen?) gelijkheid (genderneutraliteit, gezinnen die uit meerder personen bestaan dan een vader en een moeder. Hier gaat de mens verder dan een dier.
We zouden nog kunnen noemen de snel verdwijnende kennis van de leer van de kerk. Zodoende komen allerlei vreemde leringen de kerken binnen, die door de massa niet worden opgemerkt.
Kortom, zoals de liberale staatsman Thorbecke eens zei: er is meer dan voorheen in de wereld te doen.
Dat gold toen, maar dit geld mijns inziens in een veelvoudig grotere mate dan wat Thorbecke bedoelde.

Er is veel vrijheid. We willen ook vrij zijn, maar juist deze vrijheid kan wel eens tot onvrijheid leiden.
Er zouden veel meer zaken te noemen zijn die in zo'n topic als dit aan de orde zouden kunnen komen.

Nu de vraag die ik weer verwacht: Wat wil je er mee.
Ik antwoordt hier: Niets
Alleen dit: Signaleren.

En signaleren kan een goede zaak zijn.
Bijvoorbeeld: Nadenken.
Wat hebben de veranderingen ons te zeggen?
Of heeft het ons niets te zeggen?
We kunnen er immers niets aan doen?
.......

CvdW
Berichten: 1543
Lid geworden op: 23 Mar 2015, 14:07

Re: Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor CvdW » 09 Apr 2019, 05:48

.
Laatst gewijzigd door CvdW op 09 Apr 2019, 06:30, 1 keer totaal gewijzigd.

Jantje
Berichten: 15039
Lid geworden op: 18 Mei 2017, 20:42
Locatie: Walcheren

Re: Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor Jantje » 09 Apr 2019, 06:29

-DIA- schreef:Wat hebben de veranderingen ons te zeggen?

Dat het alles Gods nadere voetstappen zijn, de voorbode van de laatste trap van Zijn verhoging: dat Hij zal wederkomen op de wolken des hemels, om te oordelen de levenden en de doden. Maar voor nu geldt: en nog is het einde niet. Immers, de beloften voor de beminden om der vaderen wil, zijn nog niet vervuld.
Was getekend,
uw medeforummer Jantje

Gebruikersavatar
J.C. Philpot
Berichten: 5550
Lid geworden op: 22 Dec 2006, 16:08
Locatie: Het Mesech der ellende
Contact:

Re: Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor J.C. Philpot » 09 Apr 2019, 06:31

Hoewel ik bepaalde onderdelen anders interpreteer, zie ik wel de algemene tendens. Het maakt mij niet vrolijker als ik denk aan waar het heen gaat met dit werelddeel.

Maar aan de andere kant: toch gaat Christus door met Zijn kerkvergaderend werk tot het einde. Tegen alles in. En de poorten der hel zullen die Kerk niet kunnen overmeesteren. Misschien vooral in delen van de wereld die wij de derde wereld noemen, waar de kerk groeit. Maar ook hier.

Als we van Christus zijn mogen we daar hoop uit putten, en Hem verwachten.
Man is nothing; he hath a free will to go to hell, but none to go to heaven, till God worketh in him.
George Whitefield

Framboos
Berichten: 336
Lid geworden op: 12 Jul 2017, 07:13

Re: Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor Framboos » 09 Apr 2019, 06:46

Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?

Ditbenik
Inactief
Berichten: 1613
Lid geworden op: 25 Feb 2011, 18:09

Re: Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor Ditbenik » 09 Apr 2019, 07:38

-DIA- schreef:Naar aanleiding van een bericht in het nieuws dat zelfs de wereld zich grote zorgen maakt over de veranderingen op de Noordpool...
Verschillende malen heb ik aandacht willen vragen over de grote veranderingen die er spelen heb ik verschillende malen geprobeerd een topic te wijden aan wat wellicht wel tekenen des tijds kunnen noemen. Steeds vervlakten de topics tot vaak nietszeggende en meer algemene zaken.
Grote veranderingen voltrekken zich, waardoor de wereld duidelijk ouderdomsverschijnselen lijkt te vertonen. En... het proces lijkt onomkeerbaar...
Verder zouden we kunnen noemen:
De grote afval (voor het eerst lijken er in de USA meer niet-gelovigen (wat het nieuws dan gelovigen noemt) dan gelovigen.
De ontworteling van ons volk: Alle zuilen vallen weg, ieder is zichzelf tot norm geworden
Het gevaar van het leven bij hypes is dat ons volk onregeerbaar wordt. Het FvD kwam in een keer op als een grote partij.
We zagen dit eerder bij de LPF, en ook andere populistische partijen. Dat beperkt zich niet tot Nederland! Het is een proces dat zich over de gehele wereld (misschien in verschillende vormen) voltrekt.
Het anders aankijken tegen het leven: Het motto is vaak met Horatius: Carpe Diem! of: Pluk de dag. "Een metafoor ter aansporing om de dag van heden te gebruiken en om niet tot morgen uit te stellen wat vandaag gedaan kan worden in de zin van de Stoa" (Stoïcijnen) of het Epicurisme (Epicuristen). Horatius zag zichzelf als epicurist. Nederland en heel de westelijke wereld lijkt tot het heidendom terug te vallen.

Aan de ene kant onverschilligheid, aan de andere kant zorg, waar we met verlamdheid lijken geslagen.
Wie kan de uitweg vinden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU?
Ook op etisch gebied is er heel veel in beweging: abortus (begint het te wennen?) gelijkheid (genderneutraliteit, gezinnen die uit meerder personen bestaan dan een vader en een moeder. Hier gaat de mens verder dan een dier.
We zouden nog kunnen noemen de snel verdwijnende kennis van de leer van de kerk. Zodoende komen allerlei vreemde leringen de kerken binnen, die door de massa niet worden opgemerkt.
Kortom, zoals de liberale staatsman Thorbecke eens zei: er is meer dan voorheen in de wereld te doen.
Dat gold toen, maar dit geld mijns inziens in een veelvoudig grotere mate dan wat Thorbecke bedoelde.

Er is veel vrijheid. We willen ook vrij zijn, maar juist deze vrijheid kan wel eens tot onvrijheid leiden.
Er zouden veel meer zaken te noemen zijn die in zo'n topic als dit aan de orde zouden kunnen komen.

Nu de vraag die ik weer verwacht: Wat wil je er mee.
Ik antwoordt hier: Niets
Alleen dit: Signaleren.

En signaleren kan een goede zaak zijn.
Bijvoorbeeld: Nadenken.
Wat hebben de veranderingen ons te zeggen?
Of heeft het ons niets te zeggen?
We kunnen er immers niets aan doen?


Van het laatste oordeel
Ten laatste geloven wij, volgens het Woord Gods, dat, als de tijd, van den Heere verordend (die allen creaturen onbekend is), gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit den hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om Zich te verklaren een Rechter te zijn over levenden en doden; deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor dezen groten Rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den aanbeginne der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in hetwelk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Alsdan zullen de boeken (dat is de consciënties) geopend, en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht; en dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en Goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen; dewijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite, die zij zullen gedragen hebben; hun onnozelheid zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de Goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. Dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen consciënties, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege, dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zone Gods zal hun naam belijden voor God, Zijn Vader, en Zijn uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden; hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en Goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien groten dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onzen Heere.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 26438
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor -DIA- » 09 Apr 2019, 07:38

Framboos schreef:Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?


Er zal tot het einde toe geloof worden gevonden. De zin is: Het zal vrijwel niet te vinden zijn.
Er zal tevens een grote benauwdheid komen. En is die niet in wording? Als we zien op de plannen en wetten die doorgedrukt moeten worden?

Er staat dat er voor de Kerk zware tijden zullen aanbreken. En benauwdheid over de gehele aarde. Dat moeten geen klachten zijn van: het is zo zwaar. Nee, maar het is wel waar. De ongerechtigheid zien we al vermenigvuldigen (wat recht is kan er niet door) en het recht wordt gestraft, het onrecht beloond.
Deze dingen moeten geschieden. Maar ook: Wee de mens, door welke deze dingen geschieden.

Zware tijden komen (nee, geen doemdenken, dat past niet, en geen profeteren, maar eenvoudig waarnemen). We kunnen het zien... als we het gezicht erop hebben.

Godsdienst wordt nog wel verdragen, maar... tot op zekere hoogte. Ik weet niet of het gezien wordt, dat we zware tijden tegemoet gaan. Want de verblinding is een oordeel die we niet moeten onderschatten.
Het zegt wat over de benauwdheid en druk als we lezen dat geen mens deze zou kunnen doorstaan, maar dat de dagen om der uitverkorenen wil verkort worden.

Dan nog iets: Er zijn godsdienstige groeperingen en stromingen (heel veel zelfs) die niet vrezen, en vrees bestempelen als een soort klein- of ongeloof. Dan wordt vrees als het ware aan de kant geschoven met vrome woorden. En toch zit hier iets wat niet klopt. We kunnen het niet onder woorden brengen en dat maakt het moeilijk om het concreet te zeggen: Dit, dat de godsdienst de grootste oorzaak en vrees is van het leven. Er is veel godsdienst dat niet vreest. Maar toch geloof ik dat ook hun vreze zal komen, waar men niet op rekende. Een lichtvaardig vertrouwen dat het voor de eeuwigheid goed staat kan ook benauwen als men juist uit dergelijke kringen bestreden wordt, en die bestrijdingen zijn wel zwaarder dan de vervolgingen van de wereld.

Dit zijn zomaar gedachten die ik moet ervaren waar ik vrijwel met niemand over kan spreken, want dan komt men steeds weer met nuanceringen. Men is aan de aarde gehecht, en kan niet geloven dat deze wereld voorbijgaat. Dat belijdt men wel, maar de praktijk blijkt toch anders.

Ik weet niet of deze gedachten ook hier verstaan worden. Ik zeg wel dat de Kerk erdoor komt, dat is een zekerheid. Maar ze komt wel uit de grote verdrukking, een tijd van benauwdheid op de aarde zoals er niet geweest is sinds er een volk op aarde is geweest, en er ook niet zijn zal.

Ik hoef hier verder geen reacties op, dat mag wel vanzelf. Maar het is meer bedoeld als een waarneming en overdenking die ik maar niet kwijt raak.
.......

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 26438
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor -DIA- » 09 Apr 2019, 07:46

Ditbenik schreef:
-DIA- schreef:Naar aanleiding van een bericht in het nieuws dat zelfs de wereld zich grote zorgen maakt over de veranderingen op de Noordpool...
Verschillende malen heb ik aandacht willen vragen over de grote veranderingen die er spelen heb ik verschillende malen geprobeerd een topic te wijden aan wat wellicht wel tekenen des tijds kunnen noemen. Steeds vervlakten de topics tot vaak nietszeggende en meer algemene zaken.
Grote veranderingen voltrekken zich, waardoor de wereld duidelijk ouderdomsverschijnselen lijkt te vertonen. En... het proces lijkt onomkeerbaar...
Verder zouden we kunnen noemen:
De grote afval (voor het eerst lijken er in de USA meer niet-gelovigen (wat het nieuws dan gelovigen noemt) dan gelovigen.
De ontworteling van ons volk: Alle zuilen vallen weg, ieder is zichzelf tot norm geworden
Het gevaar van het leven bij hypes is dat ons volk onregeerbaar wordt. Het FvD kwam in een keer op als een grote partij.
We zagen dit eerder bij de LPF, en ook andere populistische partijen. Dat beperkt zich niet tot Nederland! Het is een proces dat zich over de gehele wereld (misschien in verschillende vormen) voltrekt.
Het anders aankijken tegen het leven: Het motto is vaak met Horatius: Carpe Diem! of: Pluk de dag. "Een metafoor ter aansporing om de dag van heden te gebruiken en om niet tot morgen uit te stellen wat vandaag gedaan kan worden in de zin van de Stoa" (Stoïcijnen) of het Epicurisme (Epicuristen). Horatius zag zichzelf als epicurist. Nederland en heel de westelijke wereld lijkt tot het heidendom terug te vallen.

Aan de ene kant onverschilligheid, aan de andere kant zorg, waar we met verlamdheid lijken geslagen.
Wie kan de uitweg vinden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU?
Ook op etisch gebied is er heel veel in beweging: abortus (begint het te wennen?) gelijkheid (genderneutraliteit, gezinnen die uit meerder personen bestaan dan een vader en een moeder. Hier gaat de mens verder dan een dier.
We zouden nog kunnen noemen de snel verdwijnende kennis van de leer van de kerk. Zodoende komen allerlei vreemde leringen de kerken binnen, die door de massa niet worden opgemerkt.
Kortom, zoals de liberale staatsman Thorbecke eens zei: er is meer dan voorheen in de wereld te doen.
Dat gold toen, maar dit geld mijns inziens in een veelvoudig grotere mate dan wat Thorbecke bedoelde.

Er is veel vrijheid. We willen ook vrij zijn, maar juist deze vrijheid kan wel eens tot onvrijheid leiden.
Er zouden veel meer zaken te noemen zijn die in zo'n topic als dit aan de orde zouden kunnen komen.

Nu de vraag die ik weer verwacht: Wat wil je er mee.
Ik antwoordt hier: Niets
Alleen dit: Signaleren.

En signaleren kan een goede zaak zijn.
Bijvoorbeeld: Nadenken.
Wat hebben de veranderingen ons te zeggen?
Of heeft het ons niets te zeggen?
We kunnen er immers niets aan doen?


Van het laatste oordeel
Ten laatste geloven wij, volgens het Woord Gods, dat, als de tijd, van den Heere verordend (die allen creaturen onbekend is), gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit den hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om Zich te verklaren een Rechter te zijn over levenden en doden; deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor dezen groten Rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den aanbeginne der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in hetwelk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Alsdan zullen de boeken (dat is de consciënties) geopend, en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht; en dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en Goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen; dewijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite, die zij zullen gedragen hebben; hun onnozelheid zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de Goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. Dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen consciënties, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege, dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zone Gods zal hun naam belijden voor God, Zijn Vader, en Zijn uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden; hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en Goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien groten dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onzen Heere.


Dat is geloofstaal...
.......

Ditbenik
Inactief
Berichten: 1613
Lid geworden op: 25 Feb 2011, 18:09

Re: Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor Ditbenik » 09 Apr 2019, 07:49

-DIA- schreef:
Ditbenik schreef:
-DIA- schreef:Naar aanleiding van een bericht in het nieuws dat zelfs de wereld zich grote zorgen maakt over de veranderingen op de Noordpool...
Verschillende malen heb ik aandacht willen vragen over de grote veranderingen die er spelen heb ik verschillende malen geprobeerd een topic te wijden aan wat wellicht wel tekenen des tijds kunnen noemen. Steeds vervlakten de topics tot vaak nietszeggende en meer algemene zaken.
Grote veranderingen voltrekken zich, waardoor de wereld duidelijk ouderdomsverschijnselen lijkt te vertonen. En... het proces lijkt onomkeerbaar...
Verder zouden we kunnen noemen:
De grote afval (voor het eerst lijken er in de USA meer niet-gelovigen (wat het nieuws dan gelovigen noemt) dan gelovigen.
De ontworteling van ons volk: Alle zuilen vallen weg, ieder is zichzelf tot norm geworden
Het gevaar van het leven bij hypes is dat ons volk onregeerbaar wordt. Het FvD kwam in een keer op als een grote partij.
We zagen dit eerder bij de LPF, en ook andere populistische partijen. Dat beperkt zich niet tot Nederland! Het is een proces dat zich over de gehele wereld (misschien in verschillende vormen) voltrekt.
Het anders aankijken tegen het leven: Het motto is vaak met Horatius: Carpe Diem! of: Pluk de dag. "Een metafoor ter aansporing om de dag van heden te gebruiken en om niet tot morgen uit te stellen wat vandaag gedaan kan worden in de zin van de Stoa" (Stoïcijnen) of het Epicurisme (Epicuristen). Horatius zag zichzelf als epicurist. Nederland en heel de westelijke wereld lijkt tot het heidendom terug te vallen.

Aan de ene kant onverschilligheid, aan de andere kant zorg, waar we met verlamdheid lijken geslagen.
Wie kan de uitweg vinden van het Verenigd Koninkrijk uit de EU?
Ook op etisch gebied is er heel veel in beweging: abortus (begint het te wennen?) gelijkheid (genderneutraliteit, gezinnen die uit meerder personen bestaan dan een vader en een moeder. Hier gaat de mens verder dan een dier.
We zouden nog kunnen noemen de snel verdwijnende kennis van de leer van de kerk. Zodoende komen allerlei vreemde leringen de kerken binnen, die door de massa niet worden opgemerkt.
Kortom, zoals de liberale staatsman Thorbecke eens zei: er is meer dan voorheen in de wereld te doen.
Dat gold toen, maar dit geld mijns inziens in een veelvoudig grotere mate dan wat Thorbecke bedoelde.

Er is veel vrijheid. We willen ook vrij zijn, maar juist deze vrijheid kan wel eens tot onvrijheid leiden.
Er zouden veel meer zaken te noemen zijn die in zo'n topic als dit aan de orde zouden kunnen komen.

Nu de vraag die ik weer verwacht: Wat wil je er mee.
Ik antwoordt hier: Niets
Alleen dit: Signaleren.

En signaleren kan een goede zaak zijn.
Bijvoorbeeld: Nadenken.
Wat hebben de veranderingen ons te zeggen?
Of heeft het ons niets te zeggen?
We kunnen er immers niets aan doen?


Van het laatste oordeel
Ten laatste geloven wij, volgens het Woord Gods, dat, als de tijd, van den Heere verordend (die allen creaturen onbekend is), gekomen, en het getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze Heere Jezus Christus uit den hemel zal komen, lichamelijk en zienlijk, gelijk Hij opgevaren is, met grote heerlijkheid en majesteit, om Zich te verklaren een Rechter te zijn over levenden en doden; deze oude wereld in vuur en vlam stellende om haar te zuiveren. En alsdan zullen persoonlijk voor dezen groten Rechter verschijnen alle mensen, zowel mannen als vrouwen en kinderen, die van den aanbeginne der wereld af tot den einde toe geweest zullen zijn, gedagvaard zijnde door de stem des archangels en door het geklank der bazuin Gods. Want al degenen die gestorven zullen wezen, zullen uit de aarde verrijzen, de zielen samengevoegd en verenigd zijnde met haar eigen lichaam, in hetwelk zij zullen geleefd hebben. En aangaande degenen die alsdan nog leven zullen, die zullen niet sterven gelijk de anderen, maar zullen in een ogenblik veranderd en uit verderfelijk onverderfelijk worden. Alsdan zullen de boeken (dat is de consciënties) geopend, en de doden geoordeeld worden, naar hetgeen zij in deze wereld gedaan zullen hebben, hetzij goed of kwaad. Ja, de mensen zullen rekenschap geven van alle ijdele woorden die zij gesproken zullen hebben, die de wereld niet dan voor kinderspel en voor tijdverdrijf acht; en dan zullen de verborgenheden en geveinsdheden der mensen openbaarlijk voor allen ontdekt worden. En daarom is de gedachtenis van dit oordeel met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de bozen en Goddelozen, en zeer wenselijk en troostelijk voor de vromen en uitverkorenen; dewijl alsdan hun volle verlossing volbracht zal worden, en zij aldaar zullen ontvangen de vruchten des arbeids en der moeite, die zij zullen gedragen hebben; hun onnozelheid zal door allen bekend worden, en zij zullen de schrikkelijke wraak zien die God tegen de Goddelozen doen zal, die hen getiranniseerd, verdrukt en gekweld zullen hebben in deze wereld. Dewelke overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen consciënties, en zullen onsterfelijk worden, doch in zulker voege, dat het zal zijn om gepijnigd te worden in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. En daarentegen, de gelovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. De Zone Gods zal hun naam belijden voor God, Zijn Vader, en Zijn uitverkoren engelen; alle tranen zullen van hun ogen afgewist worden; hun zaak, die nu tegenwoordiglijk door vele rechters en overheden als ketters en Goddeloos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak des Zoons Gods te zijn. En tot een genadige vergelding zal hen de Heere zulk een heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens mensen nimmermeer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien groten dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften Gods, in Jezus Christus, onzen Heere.


Dat is geloofstaal...


Dat klopt helemaal. Vandaar ook dat de Heere Jezus de tekenen van de tijden beschrijft maar daarbij oproept waakzaam te zijn en te bidden. Dan is er geen reden om te gaan zitten somberen maar is er uitzicht op de heerlijkheid die wacht waar Christus alles is en in allen is en waar geen zonde meer is. Nooit meer... Omdat Hij alles heeft gedaan.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 26438
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor -DIA- » 09 Apr 2019, 07:53

Ditbenik schreef:
-DIA- schreef:
Dat is geloofstaal...


Dat klopt helemaal. Vandaar ook dat de Heere Jezus de tekenen van de tijden beschrijft maar daarbij oproept waakzaam te zijn en te bidden. Dan is er geen reden om te gaan zitten somberen maar is er uitzicht op de heerlijkheid die wacht waar Christus alles is en in allen is en waar geen zonde meer is. Nooit meer... Omdat Hij alles heeft gedaan.


Maar hier hebben we het punt: de vrees wordt niet doorgrond. Men moet vertrouwen en alles komt goed. En het gaat beslist niet over somberen als we stellig weten dat de Kerk erdoor komt, uit de (en dat mogen we niet bagatelliseren) grote verdrukking.
.......

Ditbenik
Inactief
Berichten: 1613
Lid geworden op: 25 Feb 2011, 18:09

Re: Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor Ditbenik » 09 Apr 2019, 08:03

-DIA- schreef:
Ditbenik schreef:
-DIA- schreef:
Dat is geloofstaal...


Dat klopt helemaal. Vandaar ook dat de Heere Jezus de tekenen van de tijden beschrijft maar daarbij oproept waakzaam te zijn en te bidden. Dan is er geen reden om te gaan zitten somberen maar is er uitzicht op de heerlijkheid die wacht waar Christus alles is en in allen is en waar geen zonde meer is. Nooit meer... Omdat Hij alles heeft gedaan.


Maar hier hebben we het punt: de vrees wordt niet doorgrond. Men moet vertrouwen en alles komt goed. En het gaat beslist niet over somberen als we stellig weten dat de Kerk erdoor komt, uit de (en dat mogen we niet bagatelliseren) grote verdrukking.


Er kan zelfs geen haar van mijn hoofd vallen zonder de wil van mijn hemelse Vader. Mijn leven is in Zijn hand. Vrees niet degenen die alleen het lichaam kunnen doden... Dat wil niet zeggen dat er geen angst zal zijn, maar tegelijk is er het zeker weten dat mijn leven in Zijn hand is en dat Hij voor mij zorgt. De Heere heeft me nog nooit teleurgesteld en ik heb geen enkele reden om te verwachten dat Hij dat in de toekomst wel zal doen. Dat is niet een kwestie van je moet vertrouwen en alles komt goed omdat je vertrouwt, maar het is een kwestie van mogen vertrouwen omdat Hij goed is.

Zeeuw
Berichten: 5677
Lid geworden op: 19 Sep 2018, 08:28

Re: Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor Zeeuw » 09 Apr 2019, 08:11

Ditbenik schreef:
-DIA- schreef:
Ditbenik schreef:
-DIA- schreef:
Dat is geloofstaal...


Dat klopt helemaal. Vandaar ook dat de Heere Jezus de tekenen van de tijden beschrijft maar daarbij oproept waakzaam te zijn en te bidden. Dan is er geen reden om te gaan zitten somberen maar is er uitzicht op de heerlijkheid die wacht waar Christus alles is en in allen is en waar geen zonde meer is. Nooit meer... Omdat Hij alles heeft gedaan.


Maar hier hebben we het punt: de vrees wordt niet doorgrond. Men moet vertrouwen en alles komt goed. En het gaat beslist niet over somberen als we stellig weten dat de Kerk erdoor komt, uit de (en dat mogen we niet bagatelliseren) grote verdrukking.


Er kan zelfs geen haar van mijn hoofd vallen zonder de wil van mijn hemelse Vader. Mijn leven is in Zijn hand. Vrees niet degenen die alleen het lichaam kunnen doden... Dat wil niet zeggen dat er geen angst zal zijn, maar tegelijk is er het zeker weten dat mijn leven in Zijn hand is en dat Hij voor mij zorgt. De Heere heeft me nog nooit teleurgesteld en ik heb geen enkele reden om te verwachten dat Hij dat in de toekomst wel zal doen. Dat is niet een kwestie van je moet vertrouwen en alles komt goed omdat je vertrouwt, maar het is een kwestie van mogen vertrouwen omdat Hij goed is.


Amen!

Gebruikersavatar
liz boer
Berichten: 2989
Lid geworden op: 18 Jun 2018, 15:31

Re: Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor liz boer » 09 Apr 2019, 10:23

Zo zou het moeten zijn...
Filippenzen 3

20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;
Zo God voor ons is, wie kan tegen ons zijn?

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 26438
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10

Re: Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor -DIA- » 09 Apr 2019, 13:14

Ditbenik schreef:
-DIA- schreef:
Ditbenik schreef:
-DIA- schreef:
Dat is geloofstaal...


Dat klopt helemaal. Vandaar ook dat de Heere Jezus de tekenen van de tijden beschrijft maar daarbij oproept waakzaam te zijn en te bidden. Dan is er geen reden om te gaan zitten somberen maar is er uitzicht op de heerlijkheid die wacht waar Christus alles is en in allen is en waar geen zonde meer is. Nooit meer... Omdat Hij alles heeft gedaan.


Maar hier hebben we het punt: de vrees wordt niet doorgrond. Men moet vertrouwen en alles komt goed. En het gaat beslist niet over somberen als we stellig weten dat de Kerk erdoor komt, uit de (en dat mogen we niet bagatelliseren) grote verdrukking.


Er kan zelfs geen haar van mijn hoofd vallen zonder de wil van mijn hemelse Vader. Mijn leven is in Zijn hand. Vrees niet degenen die alleen het lichaam kunnen doden... Dat wil niet zeggen dat er geen angst zal zijn, maar tegelijk is er het zeker weten dat mijn leven in Zijn hand is en dat Hij voor mij zorgt. De Heere heeft me nog nooit teleurgesteld en ik heb geen enkele reden om te verwachten dat Hij dat in de toekomst wel zal doen. Dat is niet een kwestie van je moet vertrouwen en alles komt goed omdat je vertrouwt, maar het is een kwestie van mogen vertrouwen omdat Hij goed is.


Maar dát weten wij ook wel. Dat bedoel ik dus niet.
Het gaat om het alert zijn en dit te overdenken.
Niet het zomaar vaststellen: Het staat in de Bijbel.
Maar de tekenen van de tijd proberen te doorzien.
De farizeeën wisten ook alles wel, maar ze doorgronden duidelijke tekenen niet.
Dat bedoel ik, en daar stuit ik steeds op, en daar lijkt alles op af te ketsen.
Vanmorgen op weg naar een medische behandeling sprak ik er ook over met mensen
in de auto. Mensen van dezelfde kerk als ik, maar dan krijg bijna altijd dit:
Ach het is altijd al wat geweest.
Dan zeg ik: maar zien jullie de ontwikkelingen? De intensivering van allerlei zaken?
Denk b.v. aan het feit dat er in de 20e eeuw meer christenen zijn vervolgd dan in alle eeuwen daarvoor?
Aan ongewone zaken waar de wetenschap vastloopt. Wie kan bestaan voor Zijn hitte?
Wie kan het klimaat beteugelen? Hebben wij het niet bedorven? Is het onrechtvaardig als God ons
tegenkomt met Zijn oordelen?
Wat we nu waarnemen moet maar een stipje zijn van waar wij, lettende op alles naartoe gaan?
.......

Erskinees
Berichten: 1459
Lid geworden op: 14 Jun 2018, 21:15

Re: Actueel: Veranderingen die zich voltrekken

Berichtdoor Erskinees » 09 Apr 2019, 13:20

Wij letten er in ieder geval maandelijks op, aangezien je steeds nieuwe topics hierover opent.


Terug naar “Uit de krant”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 2 gasten