Is Rome de hoer?

Gebruikersavatar
Vagari
Berichten: 546
Lid geworden op: 15 Aug 2014, 22:12

Is Rome de hoer?

Berichtdoor Vagari » 16 Mei 2015, 14:16

Dit artikel las ik net op refdag.nl

Paus: Abbas is een vredesengel http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/paus_abbas_is_een_vredesengel_1_912612
De laatste tijd hoor ik veel refo's die nogal positief over deze paus zijn. Als ik echter zulke artikelen tegen kom moet ik erg sterk denken aan Openbaring 17. Telkens weer zie je dat Rome met alle machten en godsdiensten in de wereld hoereert om de eigen (wereldse) macht te behouden of uit te breiden. Wat ze vroeger met grof geweld probeerden gaat nu met een fluwelen tong.

Mijn stelling is:
De kanttekenaren zaten niet verkeerd. Rome is de hoer uit Openbaringen.


Openbaring 17:1-16 / STV
1 ‭‭En een uit de zeven engelen,‭¹‭ die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts,‭²‭ ik zal u tonen het oordeel der grote ‭hoer‭,‭³‭ die daar zit op‭⁴‭ vele wateren;‭ 2 ‭‭Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben,‭⁵‭ en die de aarde bewonen‭⁶‭ zijn dronken geworden‭⁷‭ van den wijn harer hoererij.‭ 3 ‭‭En hij bracht mij weg‭⁸‭ in een woestijn,‭⁹‭ in den geest, en ik zag een vrouw, zittende‭¹⁰‭ op een scharlaken rood beest,‭¹¹‭ dat vol was van namen der ‭gods‭ lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.‭ 4 ‭‭En de vrouw was bekleed met purper en‭¹²‭ scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker,‭¹³‭ vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.‭ 5 ‭‭En op haar voorhoofd‭¹⁴‭ was een naam geschreven, ‭namelijk‭ Verborgenheid;‭¹⁵‭ het grote Babylon,‭¹⁶‭ de moeder der hoererijen‭¹⁷‭ en der gruwelen der aarde.‭¹⁸‭‭ 6 ‭‭En ik zag, dat de vrouw dronken was van‭¹⁹‭ het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.‭ 7 ‭‭En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen‭²⁰‭ de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.‭ 8 ‭‭Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet;‭²¹‭ en het zal opkomen uit‭²²‭ den afgrond, en ten verderve gaan;‭²³‭ en die op de aarde wonen, zullen verwonderd‭²⁴‭ zijn (welker namen niet‭²⁵‭ zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is,‭²⁶‭ hoewel het is.‭ 9 ‭‭Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen,‭²⁷‭ op welke de vrouw zit.‭ 10 ‭‭En het zijn ‭ook‭ zeven‭²⁸‭ koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet‭²⁹‭ gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig ‭tijds‭ blijven.‭ 11 ‭‭En het beest, dat was‭³⁰‭ en niet is, die is ook de achtste ‭koning‭, en is uit de‭³¹‭ zeven en gaat ten verderve.‭ 12 ‭‭En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen,‭³²‭ die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.‭³³‭‭ 13 ‭‭Dezen hebben enerlei mening,‭³⁴‭ en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.‭ 14 ‭‭Dezen zullen tegen het Lam krijgen,‭³⁵‭ en het Lam zal hen‭³⁶‭ overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen),‭³⁷‭ en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.‭ 15 ‭‭En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de ‭hoer‭ zit, zijn volken,‭³⁸‭ en scharen, en natiën, en tongen.‭ 16 ‭‭En de tien hoornen,‭³⁹‭ die gij gezien hebt op het beest, die zullen de ‭hoer‭ haten, en zullen haar woest‭⁴⁰‭ maken, en naakt; en zij zullen haar vlees‭⁴¹‭ eten, en zullen haar met vuur verbranden.‭⁴²‭‭

DDD
Berichten: 7686
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Is Rome de hoer?

Berichtdoor DDD » 16 Mei 2015, 16:14

Mooi artikel. Fijn dat de paus zijn verantwoordelijkheid verstaat.

Hoe je daaruit tot zulke onnozele ´conclusies´ komt, is mij een raadsel. Maar het forum geeft een mooi beeld van alle rariteiten binnen het reformatorisch volksdeel, denk ik dan maar.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 11494
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Is Rome de hoer?

Berichtdoor huisman » 16 Mei 2015, 16:29

Vagari schreef:Dit artikel las ik net op refdag.nl

Paus: Abbas is een vredesengel http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/paus_abbas_is_een_vredesengel_1_912612
De laatste tijd hoor ik veel refo's die nogal positief over deze paus zijn. Als ik echter zulke artikelen tegen kom moet ik erg sterk denken aan Openbaring 17. Telkens weer zie je dat Rome met alle machten en godsdiensten in de wereld hoereert om de eigen (wereldse) macht te behouden of uit te breiden. Wat ze vroeger met grof geweld probeerden gaat nu met een fluwelen tong.
Er waren refo's (waaronder ik)best positief over de vorige paus. Over deze paus ben ik ronduit negatief.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Gebruikersavatar
Vagari
Berichten: 546
Lid geworden op: 15 Aug 2014, 22:12

Re: Is Rome de hoer?

Berichtdoor Vagari » 16 Mei 2015, 17:47

huisman schreef:
Vagari schreef:Dit artikel las ik net op refdag.nl

Paus: Abbas is een vredesengel http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/paus_abbas_is_een_vredesengel_1_912612
De laatste tijd hoor ik veel refo's die nogal positief over deze paus zijn. Als ik echter zulke artikelen tegen kom moet ik erg sterk denken aan Openbaring 17. Telkens weer zie je dat Rome met alle machten en godsdiensten in de wereld hoereert om de eigen (wereldse) macht te behouden of uit te breiden. Wat ze vroeger met grof geweld probeerden gaat nu met een fluwelen tong.
Er waren refo's (waaronder ik)best positief over de vorige paus. Over deze paus ben ik ronduit negatief.


Waarom de vorige wel en deze niet?

(En hoe kunnen refo's positief zijn over de plaatsvervanger van Christus?)

Gebruikersavatar
Van Ewijk
Berichten: 739
Lid geworden op: 01 Apr 2015, 18:05

Re: Is Rome de hoer?

Berichtdoor Van Ewijk » 16 Mei 2015, 17:59

Vagari schreef:(En hoe kunnen refo's positief zijn over de plaatsvervanger van Christus?)


Deze vraag dekt mijn reactie grotendeels ook.
Voor ik verder ga, ikzelf behoor niet specifiek tot de gereformeerde gemeente maar de algemene PKN.
Ikzelf begrijp dat men best tegenover de Paus kan staan als mens, gewoon op dezelfde manier als men tegenover zijn buurman of een collega staat.
Als protestant heb ik op er godsdienstig terrein echter geen enkele band mee, noch met de katholieke leerstellingen, noch met de hele katholieke organisatie op zich en al haar elementen.

Wat het begrip ''hoer'' aangaat.
Als men deze stempel volgens de redenering op Rome los kan laten, dan ook op Amerika (olie) en ons eigen continent en regering om diezelfde reden.
Degene die dan beargumenteerd dat de Paus en Vaticaanstad een geloofsfunctie hebben en de andere genoemden niet dan is mijn antwoord daar op dat mij allen toch om het even zijn omdat ik zowel niets heb met de katholieke leer als de seculiere.
''Niemand is armer dan hij die in tijden van nood zijn geloof verliest.''

Gebruikersavatar
samanthi
Inactief
Berichten: 3340
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam
Contact:

Re: Is Rome de hoer?

Berichtdoor samanthi » 16 Mei 2015, 18:02

Waar ik van huiver is het volgende, bij de bevestiging, of hoe je dat ook noemt, van deze paus was de hele wereld vertegenwoordigd, joden moslims Hindi protestanten orthodoxen je kunt het niet opnoemen of het was er, de hele wereld vergaderd rondom de paus. Dat geeft toch te denken niet? je hoeft er niet meteen een benaming aan te geven, maar waakzaam zijn JA

Gebruikersavatar
Vagari
Berichten: 546
Lid geworden op: 15 Aug 2014, 22:12

Re: Is Rome de hoer?

Berichtdoor Vagari » 16 Mei 2015, 18:06

DDD schreef:Mooi artikel. Fijn dat de paus zijn verantwoordelijkheid verstaat.

Hoe je daaruit tot zulke onnozele ´conclusies´ komt, is mij een raadsel. Maar het forum geeft een mooi beeld van alle rariteiten binnen het reformatorisch volksdeel, denk ik dan maar.


Ach, dan maar onnozel.
Misschien moet je meer, buiten de gevestigde media om, lezen en luisteren.

Hier een beginnetje:
http://brabosh.com/2015/04/14/pqpct-asl-2/

Nu de islam meer macht lijkt te krijgen in de wereld is Rome er als de kippen bij om vriendjes te worden.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 11494
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Is Rome de hoer?

Berichtdoor huisman » 16 Mei 2015, 18:24

Vagari schreef:
huisman schreef:
Vagari schreef:Dit artikel las ik net op refdag.nl

Paus: Abbas is een vredesengel http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/paus_abbas_is_een_vredesengel_1_912612
De laatste tijd hoor ik veel refo's die nogal positief over deze paus zijn. Als ik echter zulke artikelen tegen kom moet ik erg sterk denken aan Openbaring 17. Telkens weer zie je dat Rome met alle machten en godsdiensten in de wereld hoereert om de eigen (wereldse) macht te behouden of uit te breiden. Wat ze vroeger met grof geweld probeerden gaat nu met een fluwelen tong.
Er waren refo's (waaronder ik)best positief over de vorige paus. Over deze paus ben ik ronduit negatief.


Waarom de vorige wel en deze niet?

(En hoe kunnen refo's positief zijn over de plaatsvervanger van Christus?)


Over de vorige paus waren velen uit onze gezindte relatief positief vanwege zijn boeken over Jezus. Gewoon te bestellen bij den Hertog en in het RD voorzien van een vrij positieve recensie.
Ook relatief positief vanwege zijn orthodoxe standpunten op ethisch terrein (levensbegin en levenseinde,homoseksualiteit enz.)
Standpunten die hetzelfde zijn als in onze gezindte.

Ik denk dat onze standpunten goed verwoord zijn in het artikel dat het RD plaatste bij zijn aftreden en waar ik het zeer mee eens ben.

RD schreef:Dat alles neemt echter niet weg dat deze paus ook kwaliteiten had. De kracht van Benedictus XVI lag vooral in zijn theologische publicaties. Daarin toonde hij zich een scherp analyticus en criticus van de atheïstische tijdgeest. Met kracht verweerde hij zich daartegen. In zijn boeken en artikelen stelde hij onomwonden de naam van Jezus Christus centraal. Hij verhief zijn stem tegen het ethisch verval. Het verzet uit progressieve kringen binnen en buiten de RK-Kerk bewijst al op welk aambeeld hij daarbij sloeg. Hij leverde daarmee geen onbelangrijke bijdrage aan het behoud van Bijbels genormeerde morele kaders.

De oriëntatie op de leer en de theo­logie betekende ook dat de paus de grenzen tussen Rome en andere goddiensten, dus ook het protestantisme, scherp trok. Van oecumene moest hij niet veel hebben. Dat schiep in ieder geval wel duidelijkheid.

Ondanks de waardering die er op sommige punten voor het werk van Benedictus XVI mag zijn, moet op grond van het reformatorisch belijden het pauselijk instituut worden afgewezen. Zowel het feit dat de paus zich presenteert als plaatsvervanger van Christus op aarde, als het feit dat de leer van zonde en genade bij Rome ernstig verduisterd is, maakt dat het finale oordeel over de kerkvorst onmogelijk positief kan zijn.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Gebruikersavatar
Vagari
Berichten: 546
Lid geworden op: 15 Aug 2014, 22:12

Is Rome de hoer?

Berichtdoor Vagari » 16 Mei 2015, 18:40

huisman schreef:
Vagari schreef:
huisman schreef:
Vagari schreef:Dit artikel las ik net op refdag.nl

Paus: Abbas is een vredesengel http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/paus_abbas_is_een_vredesengel_1_912612
De laatste tijd hoor ik veel refo's die nogal positief over deze paus zijn. Als ik echter zulke artikelen tegen kom moet ik erg sterk denken aan Openbaring 17. Telkens weer zie je dat Rome met alle machten en godsdiensten in de wereld hoereert om de eigen (wereldse) macht te behouden of uit te breiden. Wat ze vroeger met grof geweld probeerden gaat nu met een fluwelen tong.
Er waren refo's (waaronder ik)best positief over de vorige paus. Over deze paus ben ik ronduit negatief.


Waarom de vorige wel en deze niet?

(En hoe kunnen refo's positief zijn over de plaatsvervanger van Christus?)


Over de vorige paus waren velen uit onze gezindte relatief positief vanwege zijn boeken over Jezus. Gewoon te bestellen bij den Hertog en in het RD voorzien van een vrij positieve recensie.
Ook relatief positief vanwege zijn orthodoxe standpunten op ethisch terrein (levensbegin en levenseinde,homoseksualiteit enz.)
Standpunten die hetzelfde zijn als in onze gezindte.

Ik denk dat onze standpunten goed verwoord zijn in het artikel dat het RD plaatste bij zijn aftreden en waar ik het zeer mee eens ben.

RD schreef:Dat alles neemt echter niet weg dat deze paus ook kwaliteiten had. De kracht van Benedictus XVI lag vooral in zijn theologische publicaties. Daarin toonde hij zich een scherp analyticus en criticus van de atheïstische tijdgeest. Met kracht verweerde hij zich daartegen. In zijn boeken en artikelen stelde hij onomwonden de naam van Jezus Christus centraal. Hij verhief zijn stem tegen het ethisch verval. Het verzet uit progressieve kringen binnen en buiten de RK-Kerk bewijst al op welk aambeeld hij daarbij sloeg. Hij leverde daarmee geen onbelangrijke bijdrage aan het behoud van Bijbels genormeerde morele kaders.

De oriëntatie op de leer en de theo­logie betekende ook dat de paus de grenzen tussen Rome en andere goddiensten, dus ook het protestantisme, scherp trok. Van oecumene moest hij niet veel hebben. Dat schiep in ieder geval wel duidelijkheid.

Ondanks de waardering die er op sommige punten voor het werk van Benedictus XVI mag zijn, moet op grond van het reformatorisch belijden het pauselijk instituut worden afgewezen. Zowel het feit dat de paus zich presenteert als plaatsvervanger van Christus op aarde, als het feit dat de leer van zonde en genade bij Rome ernstig verduisterd is, maakt dat het finale oordeel over de kerkvorst onmogelijk positief kan zijn.


Oke, nu kan ik het meer begrijpen maar dan nog kan ik je eerste post niet rijmen met de laatste zin uit het laatste citaat.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 18360
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10
Locatie: Landstreek der Regge

Re: Is Rome de hoer?

Berichtdoor -DIA- » 16 Mei 2015, 18:42

Vagari schreef:Dit artikel las ik net op refdag.nl

Paus: Abbas is een vredesengel http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/paus_abbas_is_een_vredesengel_1_912612
De laatste tijd hoor ik veel refo's die nogal positief over deze paus zijn. Als ik echter zulke artikelen tegen kom moet ik erg sterk denken aan Openbaring 17. Telkens weer zie je dat Rome met alle machten en godsdiensten in de wereld hoereert om de eigen (wereldse) macht te behouden of uit te breiden. Wat ze vroeger met grof geweld probeerden gaat nu met een fluwelen tong.

Mijn stelling is:
De kanttekenaren zaten niet verkeerd. Rome is de hoer uit Openbaringen.
Openbaring 17:1-16 / STV
1 ‭‭En een uit de zeven engelen,‭¹‭ die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts,‭²‭ ik zal u tonen het oordeel der grote ‭hoer‭,‭³‭ die daar zit op‭⁴‭ vele wateren;‭ 2 ‭‭Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben,‭⁵‭ en die de aarde bewonen‭⁶‭ zijn dronken geworden‭⁷‭ van den wijn harer hoererij.‭ 3 ‭‭En hij bracht mij weg‭⁸‭ in een woestijn,‭⁹‭ in den geest, en ik zag een vrouw, zittende‭¹⁰‭ op een scharlaken rood beest,‭¹¹‭ dat vol was van namen der ‭gods‭ lastering, en had zeven hoofden en tien hoornen.‭ 4 ‭‭En de vrouw was bekleed met purper en‭¹²‭ scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker,‭¹³‭ vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij.‭ 5 ‭‭En op haar voorhoofd‭¹⁴‭ was een naam geschreven, ‭namelijk‭ Verborgenheid;‭¹⁵‭ het grote Babylon,‭¹⁶‭ de moeder der hoererijen‭¹⁷‭ en der gruwelen der aarde.‭¹⁸‭‭ 6 ‭‭En ik zag, dat de vrouw dronken was van‭¹⁹‭ het bloed der heiligen, en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering.‭ 7 ‭‭En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen‭²⁰‭ de verborgenheid der vrouw en van het beest, dat haar draagt, hetwelk de zeven hoofden heeft en de tien hoornen.‭ 8 ‭‭Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet;‭²¹‭ en het zal opkomen uit‭²²‭ den afgrond, en ten verderve gaan;‭²³‭ en die op de aarde wonen, zullen verwonderd‭²⁴‭ zijn (welker namen niet‭²⁵‭ zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld), ziende het beest, dat was en niet is,‭²⁶‭ hoewel het is.‭ 9 ‭‭Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen,‭²⁷‭ op welke de vrouw zit.‭ 10 ‭‭En het zijn ‭ook‭ zeven‭²⁸‭ koningen; de vijf zijn gevallen, en de een is, en de ander is nog niet‭²⁹‭ gekomen, en wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij een weinig ‭tijds‭ blijven.‭ 11 ‭‭En het beest, dat was‭³⁰‭ en niet is, die is ook de achtste ‭koning‭, en is uit de‭³¹‭ zeven en gaat ten verderve.‭ 12 ‭‭En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen,‭³²‭ die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op een ure met het beest.‭³³‭‭ 13 ‭‭Dezen hebben enerlei mening,‭³⁴‭ en zullen hun kracht en macht het beest overgeven.‭ 14 ‭‭Dezen zullen tegen het Lam krijgen,‭³⁵‭ en het Lam zal hen‭³⁶‭ overwinnen (want Het is een Heere der heren, en een Koning der koningen),‭³⁷‭ en die met Hem zijn, de geroepenen, en uitverkorenen en gelovigen.‭ 15 ‭‭En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de ‭hoer‭ zit, zijn volken,‭³⁸‭ en scharen, en natiën, en tongen.‭ 16 ‭‭En de tien hoornen,‭³⁹‭ die gij gezien hebt op het beest, die zullen de ‭hoer‭ haten, en zullen haar woest‭⁴⁰‭ maken, en naakt; en zij zullen haar vlees‭⁴¹‭ eten, en zullen haar met vuur verbranden.‭⁴²‭‭

De meeste rechtzinnige leraars gaan ervan uit dat het inderdaad Rome is.
Elk woedt om strijd, en toont zich onbeschroomd...

ejvl
Berichten: 4095
Lid geworden op: 06 Jun 2011, 11:15

Re: Is Rome de hoer?

Berichtdoor ejvl » 16 Mei 2015, 18:48

Hoe kom je daarbij?
En nu wat verwacht ik o HEERE, mijn hoop die is op U.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 18360
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10
Locatie: Landstreek der Regge

Re: Is Rome de hoer?

Berichtdoor -DIA- » 16 Mei 2015, 19:00

ejvl schreef:Hoe kom je daarbij?

Ik?
We kunnen de kanttekeningen nalezen, de oudvaders, enz.
Pas de laatste tijd, nu men meer vriendelijkheid jegens Rome wil betrachten,
komen er meer andere gedachten.
Elk woedt om strijd, en toont zich onbeschroomd...

Gebruikersavatar
Johann Gottfried Walther
Berichten: 3058
Lid geworden op: 05 Feb 2008, 16:49

Re: Is Rome de hoer?

Berichtdoor Johann Gottfried Walther » 16 Mei 2015, 19:07

Ik blijf niet kunnen snappen dat men de vorige paus wel oké vond.
Ik voel me meer verwant met iemand als Ds. Roos ook al ben ik het in veel dingen niet met hem eens.
Rome/de Roomse kerk dwaalt ook al lijken de dwalingen soms minder, maar ik denk niet dat Rome de hoer uit Openbaring is.
"Zie, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege alle harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben"

Zonderling
Berichten: 4126
Lid geworden op: 19 Nov 2005, 13:31

Re: Is Rome de hoer?

Berichtdoor Zonderling » 16 Mei 2015, 20:48

Zelfs RK uitleggers hebben erkend dat met de hoer alleen Rome bedoeld kan zijn (zij leggen het dan echter uit van het Rome onder de keizers vóór de paus). Zouden wij dit dan ontkennen? De kenmerken die genoemd worden, zijn evident. Zelfs de stad wordt aangewezen in Openbaring 17:9 en 18, er is maar één stad in de wereld die aan die beschrijving voldoet. En dan de beschrijving van de hoer zelf: dronken van het bloed der heiligen: zijn we het dan allemaal vergeten wat een bloed er gevloeid is onder Waldenzen, Hugenoten, de tienduizenden ook in ons land en in grote delen van Europa - op de brandstapels, enzovoort?). Idem de pracht en praal van Rome en de handel zelfs in de zielen der mensen (kennen we de aflaat niet meer?), enzovoort.

Als Rome vallen zal, dan zal ook ieder het móéten erkennen, daar ben ik vast van overtuigd.

DDD
Berichten: 7686
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Is Rome de hoer?

Berichtdoor DDD » 16 Mei 2015, 21:01

De RD-commentator komt helemaal geen finaal oordeel over mensen toe. Hoe is het mogelijk dat dit door de redactie is gekomen...


Terug naar “Uit de krant”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast