Gewetensdwang

DDD
Berichten: 19331
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gewetensdwang

Berichtdoor DDD » 27 Apr 2016, 11:45

Dat eerste is mij voor dit geval duidelijk, dat schreef ik ook.

Maar verder ben ik het niet met je eens dat het om het principe gaat, en dat je dan pas hoeft te denken over de reikwijdte daarvan. Stellingen moet je op hun juistheid controleren door alle mogelijke consequenties mee te nemen. Als je stelt dat het juist zou zijn als ondernemers personeel mogen selecteren op hun leefwijze, dan opent dat mijns inziens de weg naar willekeur en machtsmisbruik.

Ik zie trouwens niet in waarom je werknemers zou mogen selecteren op een homo-relatie (als je daar om bijbelse redenen tegen bent) maar dan niet op echtscheiding (als je daar ook om bijbelse redenen tegen bent).

Natuurlijk is de AWGB niet bijbels. Je zou nog eerder het tegendeel kunnen betogen. Ik vind het bijvoorbeeld een nadeel dat kerken en verenigingen soms bij de gratie van uitzonderingsbepalingen zichzelf mogen zijn. Al is dat ook een kwestie van wetgevingstechniek. Maar maatschappelijk is het mijns inziens heel ongewenst als bedrijven zomaar kunnen selecteren op levensovertuiging en geaardheid, anders dan dat een bedrijf natuurlijk rekening mag houden met de samenstelling van het team. De grenzen zijn dun. Het gaat deels ook om de intentie.

eilander
Moderator
Berichten: 15913
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Gewetensdwang

Berichtdoor eilander » 27 Apr 2016, 12:12

DDD schreef:Maar verder ben ik het niet met je eens dat het om het principe gaat, en dat je dan pas hoeft te denken over de reikwijdte daarvan. Stellingen moet je op hun juistheid controleren door alle mogelijke consequenties mee te nemen. Als je stelt dat het juist zou zijn als ondernemers personeel mogen selecteren op hun leefwijze, dan opent dat mijns inziens de weg naar willekeur en machtsmisbruik.

Ik zie trouwens niet in waarom je werknemers zou mogen selecteren op een homo-relatie (als je daar om bijbelse redenen tegen bent) maar dan niet op echtscheiding (als je daar ook om bijbelse redenen tegen bent).


Dit laatste is mijns inziens een bewijs van de onjuistheid van het eerste.
Althans, wat versta je onder "alle mogelijke consequenties"? Je legt dat nu uit als "alle min of meer vergelijkbare gevallen", m.a.w. waar is dan de grens?

Het kan toch niet zo zijn dat je het hele principe (selecteren op leefwijze) verwerpt omdat je niet goed weet waar dan de grens ligt.
Ik denk juist: ik vind het principe goed, maar omdat het praktisch niet uitvoerbaar is (gevaar voor willekeur en subjectiviteit), toch maar niet doen.

DDD
Berichten: 19331
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Gewetensdwang

Berichtdoor DDD » 27 Apr 2016, 12:49

Ik vind het principe niet goed, althans niet in ondernemingen. Een bedrijf is geen kerk.

Ik vind ook dat ambtsdragers heel voorzichtig moeten zijn in het uitoefenen van de tucht, maar ik vind dat ondernemers een andere taak hebben. Je mag best bidden om de leiding van de heilige Geest bij het aannemen van personeel. Dat lijkt mij zelfs heel goed. Maar dat is toch echt iets anders dan anderen uitsluiten omdat je het met hun levenswijze niet eens bent.

Gebruikersavatar
Adagio
Berichten: 509
Lid geworden op: 22 Feb 2018, 16:06

Re: Gewetensdwang

Berichtdoor Adagio » 30 Okt 2020, 09:17

Over de vrijheid van het geweten (het niet willen dragen van een mondkapje...) vond ik het volgende stukje in het blad Zicht. Een niet religieuze overheid zal moeilijk om kunnen gaan met een gewetensbezwaar; en elke religie zal een bepaald gewetenbezwaar anders op waarde schatten.

Hoe dient de houding van de overheid vanuit SGP-gezichtspunt te zijn tegenover gewetensbezwaren? Puntsgewijs:
  1. Voorop sta de principe-bereidheid om hun die op gewetensgronden tegen een hun opgelegde plicht c.q. verbod bezwaar maken, de vrijheid te geven hun geweten te volgen, ook al kost dat de samenleving inspanning en financiële offers. Daarmee zegt de overheid niets over de morele rechtmatigheid van het bezwaar.
  2. Het gewetensbezwaar mag geen voonwendsel zijn om zich aan bepaalde plichten c.q. verboden te onttrekken en moet daarom terdege getoetst worden op echtheid. Daarbij dient er rekening mee te worden gehouden dat gewetensbezwaren niet altijd uit een godsdienstige overtuiging behoeven voort te komen. De echtheid zal ook blijken uit de inspanning en de offers die betrokkene zelf voor zijn overtuiging over heeft.
  3. Er zal een afweging gemaakt moeten worden met het belang van de openbare orde, bezien vanuit het ambt der overheid als dienares Gods.
    Het gaat niet aan, elke gedraging en elk inzicht, hoe maatschappelijk venwerpelijk ook, toe te laten met een beroep op de vrijheid van geweten. Dit klemt te meer naarmate wij meer en meer te maken krijgen met religies waarvan de opvattingen soms ver afwijken van de in Nederland gangbare rechtsorde (bijvoorbeeld polygamie, lijkverbranding in de open lucht). Op de overheid rust dan wel de bewijslast dat het haar onmogelijk is aan een bepaald gewetensbezwaar tegemoet te komen.
  4. Gewaakt moet worden tegen rechtsongelijkheid.
    Dat kan het opleggen van een alternatieve verplichting betekenen (bijvoorbeeld vervangende dienstplicht, een extra belastingheffing in plaats van premiebetaling) om bepaald 'voordeel' te voorkomen.
    Ook dient bezien te worden of derden door het verlenen van de vrijstelling persoonlijk nadeel ondervinden.
Erkenning van iemands gewetensvrijheid houdt ook de vrijheid in om zijn geweten te (laten) vormen, en dat van de personen die aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, in concreto de vrijheid zijn kinderen dezelfde gewetensvorming te geven. Hoever strekt dat? Wat zijn daarvan de consequenties voor de vrijheid van onderwijs en allerlei andere activiteiten, kortom de vrijheid van het opbouwen van een eigen subcultuur (‘gewetenscultuur’)?


Terug naar “Uit de krant”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast