Columns

Gebruikersavatar
helma
Berichten: 14928
Lid geworden op: 11 Sep 2006, 10:36
Locatie: Veenendaal
Contact:

Re: Columns

Berichtdoor helma » 15 Feb 2017, 17:16

"Moet God Die Zich in Christus als een genadig Vader heeft geopenbaard, in de ziel opnieuw gezien worden als een strenge Rechter...."
Dit is de vraag die hij stelt.
Volgens mij kan dit ( een genadig Vader kennen) alleen maar zo zijn als de zondaar gerechtvaardigd is. Dan is Christus tussengetreden en heeft God de Vader, in een weg van recht, de zondaar aangenomen als Zijn kind. En dan belijden we met Zondag 21 dat we nimmermeer in het gericht Gods komen

Gebruikersavatar
Posthoorn
Berichten: 2525
Lid geworden op: 04 Dec 2008, 12:22

Re: Columns

Berichtdoor Posthoorn » 15 Feb 2017, 20:45

helma schreef:"Moet God Die Zich in Christus als een genadig Vader heeft geopenbaard, in de ziel opnieuw gezien worden als een strenge Rechter...."
Dit is de vraag die hij stelt.
Volgens mij kan dit ( een genadig Vader kennen) alleen maar zo zijn als de zondaar gerechtvaardigd is. Dan is Christus tussengetreden en heeft God de Vader, in een weg van recht, de zondaar aangenomen als Zijn kind. En dan belijden we met Zondag 21 dat we nimmermeer in het gericht Gods komen

Ik geloof niet dat Steef Post hier bedoelt: "Moet God Die Zich in Christus in de ziel als een genadig Vader heeft geopenbaard, in de ziel opnieuw gezien worden als een strenge Rechter?" Dat stáát er in elk geval niet.

Gebruikersavatar
Nasrani
Berichten: 356
Lid geworden op: 21 Dec 2016, 22:36

Re: Columns

Berichtdoor Nasrani » 15 Feb 2017, 22:00

-DIA- schreef:
Nasrani schreef:Waarop wordt gebaseerd dat het niet buiten het recht om gaat? Ik lees in een antwoord over een diepe schuldbeleving tegenover een eisende rechtvaardige rechter. Is dit duidelijk van uit de bijbel aan te wijzen?


Geen onrecht is in God gevonden. Als God iets door de vingers zou zien zou Hij geen God meer zijn. God moet de zonde straffen, en kan noch wil die ongestraft laten. God is Recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het recht spoor. Nooit kan God iets doen wat met zijn deugden strijdt. Zowel zijn genade is volkomen, maar niet minder zijn recht. Er is geen onderscheid in de deugden Gods. Het recht en de genade zijn gelijke deugden van God, en God kan en zal niet dulden dat Zijn deugden worden geschonden. Daar staat heel de Bijbel vol van, als onze ogen daar voor open gaan.

Dit is geen bewijs vanuit de bijbel, maar lijkt me eerder bevinding/gevoel. Waarvoor is Jezus dan aan het kruis gestorven? Volgens mij om de weg tot God weer te openen en om de toorn van God over de zonden te dragen.
Als er zo sterk de nadruk wordt gelegd op het ervaren/beleven van het recht van God, dan willen we dat toch in de plaats stellen van het offer van de Heere Jezus aan het kruis.

eilander
Moderator
Berichten: 9425
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Columns

Berichtdoor eilander » 16 Feb 2017, 00:17

Ik denk dat we in de eerste plaats aan de Heere Jezus moeten denken als het gaat om 'onder het recht doorgaan'. Hij was zonder zonde, maar is zonde geworden en daarom werd Hij zelfs door Zijn Vader verlaten. Dát was recht omdat God met de zonde geen gemeenschap kan hebben.

Verder nog dit, en ik zal het wat persoonlijker maken: onder de Bijbelteksten die mij het meest aanspreken, is het 18e vers uit Jesaja 1 wel de belangrijkste. Daar staat: Komt dan, en laat ons tezamen rechten....
Dat kan nooit goed gaan, als de heilige God met zo'n zondaar gaat rechten.
Maar het is een onbevattelijk wonder dat er daarna staat: al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw....
Zó treedt de Heere in het recht met een zondaar! Dat kan alleen doordat er een Plaatsvervanger is opgetreden.

Stemt dat tot blijdschap zonder meer? Ja en nee. Het geeft een grote vreugde om hier door het geloof op te mogen zien. Maar wel een vreugde met een diepe ondertoon. "Zij zullen vrezende komen tot den Heere en tot Zijn goedheid." Volgens de kanttekeningen is dat met bekentenis van eigen onwaardigheid en ontzetting over de grote goedheid Gods.

Gebruikersavatar
Vagari
Berichten: 526
Lid geworden op: 15 Aug 2014, 22:12

Re: Columns

Berichtdoor Vagari » 16 Feb 2017, 00:41

Nasrani schreef:
-DIA- schreef:
Nasrani schreef:Waarop wordt gebaseerd dat het niet buiten het recht om gaat? Ik lees in een antwoord over een diepe schuldbeleving tegenover een eisende rechtvaardige rechter. Is dit duidelijk van uit de bijbel aan te wijzen?


Geen onrecht is in God gevonden. Als God iets door de vingers zou zien zou Hij geen God meer zijn. God moet de zonde straffen, en kan noch wil die ongestraft laten. God is Recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het recht spoor. Nooit kan God iets doen wat met zijn deugden strijdt. Zowel zijn genade is volkomen, maar niet minder zijn recht. Er is geen onderscheid in de deugden Gods. Het recht en de genade zijn gelijke deugden van God, en God kan en zal niet dulden dat Zijn deugden worden geschonden. Daar staat heel de Bijbel vol van, als onze ogen daar voor open gaan.

Dit is geen bewijs vanuit de bijbel, maar lijkt me eerder bevinding/gevoel. Waarvoor is Jezus dan aan het kruis gestorven? Volgens mij om de weg tot God weer te openen en om de toorn van God over de zonden te dragen.
Als er zo sterk de nadruk wordt gelegd op het ervaren/beleven van het recht van God, dan willen we dat toch in de plaats stellen van het offer van de Heere Jezus aan het kruis.


Ow, ik dacht altijd dat dat heeeeel nauw samen gaat.

Romeinen 9:20-23 / STV
20 ‭‭Maar toch, o mens,‭⁵³‭ wie zijt gij, die tegen God antwoordt?‭⁵⁴‭ Zal ook het maaksel tot dengenen,‭⁵⁵‭ die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?‭ 21 ‭‭Of heeft de ‭pottenbakker‭‭⁵⁶‭ geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp‭⁵⁷‭ te maken, het ene vat ter ere,‭⁵⁸‭ en het andere ter onere?‭⁵⁹‭‭ 22 ‭‭En of God,‭⁶⁰‭ willende ‭Zijn‭ toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns,‭⁶¹‭ tot het verderf toebereid;‭⁶²‭‭ 23 ‭‭En opdat Hij zou bekend maken‭⁶³‭ den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid,‭⁶⁴‭ die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid?‭⁶⁵‭‭

Als je Zijn recht niet kent, ken je je eigen schuld niet.
Als je Gods recht niet kent, ken je Zijn rechtvaardigheid niet.
Zolang je Zijn rechtvaardigheid niet erkend, wil je niet erkennen dat Hij God is.
Als je Zijn rechtvaardigheid niet kent, ken je ook Zijn goedheid niet echt.
Als je Zijn rechtvaardigheid niet kent, ken je ook Zijn heiligheid niet echt.
Als je Zijn rechtvaardigheid niet kent, ken je ook Zijn Liefde niet echt.

Het heeft ook alles met Liefde te maken. Want als je Zijn rechtvaardigheid niet kent, erken je ook niet dat Zijn wetten goed zijn. Dan heb je Hem, en Zijn geboden niet lief, die wetten die ons verdoemen.

Lees heel Psalm 119 eens!
Psalmen 119:7 / STV
7 ‭‭Ik zal U loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten‭⁸‭ Uwer gerechtigheid geleerd zal hebben.‭

Zie je? Want alleen als je Gods recht kent (en lief krijgt), heb je Die Knecht de Rechtvaardige nodig.

Psalmen 119:39-41 / STV
39 ‭‭Wend mijn‭⁴³‭ smaadheid af, die ik vreze, want Uw rechten zijn goed.‭⁴⁴‭‭ 40 ‭‭Zie, ik heb‭⁴⁵‭ een begeerte tot Uw bevelen; maak mij levend door Uw gerechtigheid.‭ 41 ‭‭Vau. En dat mij Uw goedertierenheden overkomen, o HEERE! Uw heil,‭⁴⁶‭ naar Uw toezegging;‭

Mattheüs 5:6 / STV
6 ‭‭Zalig ‭zijn‭ die hongeren en dorsten ‭naar‭ de gerechtigheid;‭⁵‭ want zij zullen verzadigd worden.‭

Psalmen 119:62 / STV
62 ‭‭Te middernacht‭⁶⁷‭ sta ik op, om U te loven voor de rechten Uwer gerechtigheid.‭

Psalmen 119:102-106 / STV
102 ‭‭Ik ben niet geweken van Uw rechten, want Gij hebt mij geleerd.‭ 103 ‭‭Hoe zoet zijn Uw redenen‭¹⁰⁸‭ mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond!‭ 104 ‭‭Uit Uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden.‭¹⁰⁹‭‭ 105 ‭‭Nun. Uw woord is een lamp‭¹¹⁰‭ voor mijn voet,‭¹¹¹‭ en een licht voor mijn pad.‭ 106 ‭‭Ik heb gezworen, en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten‭¹¹²‭ Uwer gerechtigheid.‭

Dit is Gods recht:
Prediker 12:13-14 / STV
13 ‭‭Van alles,‭⁵⁸‭ wat gehoord is, is het einde van de zaak:‭⁵⁹‭ Vrees God,‭⁶⁰‭ en houd Zijn geboden, want dit ‭betaamt‭‭⁶¹‭ allen mensen.‭ 14 ‭‭Want God zal ieder werk‭⁶²‭ in het gericht brengen,‭⁶³‭ met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.‭

En daarom moest (moet) er bloed van een Lam zijn waarin je helemaal gewassen wordt en bij Wie je kunt schuilen onder Zijn vleugelen(gerechtigheid). Welke waarde heeft dit alles zonder Gods recht?

Daarom hoor je dit:
Psalmen 92:14-15 / STV
14 ‭‭(92–15) In den grijzen‭¹⁹‭ ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,‭ 15 ‭‭(92–16) Om te verkondigen, dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.‭

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 3272
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam
Contact:

Re: Columns

Berichtdoor samanthi » 16 Feb 2017, 09:34

Vagari schreef:
Nasrani schreef:
-DIA- schreef:
Nasrani schreef:Waarop wordt gebaseerd dat het niet buiten het recht om gaat? Ik lees in een antwoord over een diepe schuldbeleving tegenover een eisende rechtvaardige rechter. Is dit duidelijk van uit de bijbel aan te wijzen?


Geen onrecht is in God gevonden. Als God iets door de vingers zou zien zou Hij geen God meer zijn. God moet de zonde straffen, en kan noch wil die ongestraft laten. God is Recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het recht spoor. Nooit kan God iets doen wat met zijn deugden strijdt. Zowel zijn genade is volkomen, maar niet minder zijn recht. Er is geen onderscheid in de deugden Gods. Het recht en de genade zijn gelijke deugden van God, en God kan en zal niet dulden dat Zijn deugden worden geschonden. Daar staat heel de Bijbel vol van, als onze ogen daar voor open gaan.

Dit is geen bewijs vanuit de bijbel, maar lijkt me eerder bevinding/gevoel. Waarvoor is Jezus dan aan het kruis gestorven? Volgens mij om de weg tot God weer te openen en om de toorn van God over de zonden te dragen.
Als er zo sterk de nadruk wordt gelegd op het ervaren/beleven van het recht van God, dan willen we dat toch in de plaats stellen van het offer van de Heere Jezus aan het kruis.


Ow, ik dacht altijd dat dat heeeeel nauw samen gaat.

Romeinen 9:20-23 / STV
20 ‭‭Maar toch, o mens,‭⁵³‭ wie zijt gij, die tegen God antwoordt?‭⁵⁴‭ Zal ook het maaksel tot dengenen,‭⁵⁵‭ die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?‭ 21 ‭‭Of heeft de ‭pottenbakker‭‭⁵⁶‭ geen macht over het leem, om uit denzelfden klomp‭⁵⁷‭ te maken, het ene vat ter ere,‭⁵⁸‭ en het andere ter onere?‭⁵⁹‭‭ 22 ‭‭En of God,‭⁶⁰‭ willende ‭Zijn‭ toorn bewijzen, en Zijn macht bekend maken, met vele lankmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns,‭⁶¹‭ tot het verderf toebereid;‭⁶²‭‭ 23 ‭‭En opdat Hij zou bekend maken‭⁶³‭ den rijkdom Zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid,‭⁶⁴‭ die Hij te voren bereid heeft tot heerlijkheid?‭⁶⁵‭‭

Als je Zijn recht niet kent, ken je je eigen schuld niet.
Als je Gods recht niet kent, ken je Zijn rechtvaardigheid niet.
Zolang je Zijn rechtvaardigheid niet erkend, wil je niet erkennen dat Hij God is.
Als je Zijn rechtvaardigheid niet kent, ken je ook Zijn goedheid niet echt.
Als je Zijn rechtvaardigheid niet kent, ken je ook Zijn heiligheid niet echt.
Als je Zijn rechtvaardigheid niet kent, ken je ook Zijn Liefde niet echt.

Het heeft ook alles met Liefde te maken. Want als je Zijn rechtvaardigheid niet kent, erken je ook niet dat Zijn wetten goed zijn. Dan heb je Hem, en Zijn geboden niet lief, die wetten die ons verdoemen.

Lees heel Psalm 119 eens!
Psalmen 119:7 / STV
7 ‭‭Ik zal U loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten‭⁸‭ Uwer gerechtigheid geleerd zal hebben.‭

Zie je? Want alleen als je Gods recht kent (en lief krijgt), heb je Die Knecht de Rechtvaardige nodig.

Psalmen 119:39-41 / STV
39 ‭‭Wend mijn‭⁴³‭ smaadheid af, die ik vreze, want Uw rechten zijn goed.‭⁴⁴‭‭ 40 ‭‭Zie, ik heb‭⁴⁵‭ een begeerte tot Uw bevelen; maak mij levend door Uw gerechtigheid.‭ 41 ‭‭Vau. En dat mij Uw goedertierenheden overkomen, o HEERE! Uw heil,‭⁴⁶‭ naar Uw toezegging;‭

Mattheüs 5:6 / STV
6 ‭‭Zalig ‭zijn‭ die hongeren en dorsten ‭naar‭ de gerechtigheid;‭⁵‭ want zij zullen verzadigd worden.‭

Psalmen 119:62 / STV
62 ‭‭Te middernacht‭⁶⁷‭ sta ik op, om U te loven voor de rechten Uwer gerechtigheid.‭

Psalmen 119:102-106 / STV
102 ‭‭Ik ben niet geweken van Uw rechten, want Gij hebt mij geleerd.‭ 103 ‭‭Hoe zoet zijn Uw redenen‭¹⁰⁸‭ mijn gehemelte geweest, meer dan honig mijn mond!‭ 104 ‭‭Uit Uw bevelen krijg ik verstand, daarom haat ik alle leugenpaden.‭¹⁰⁹‭‭ 105 ‭‭Nun. Uw woord is een lamp‭¹¹⁰‭ voor mijn voet,‭¹¹¹‭ en een licht voor mijn pad.‭ 106 ‭‭Ik heb gezworen, en zal het bevestigen, dat ik onderhouden zal de rechten‭¹¹²‭ Uwer gerechtigheid.‭

Dit is Gods recht:
Prediker 12:13-14 / STV
13 ‭‭Van alles,‭⁵⁸‭ wat gehoord is, is het einde van de zaak:‭⁵⁹‭ Vrees God,‭⁶⁰‭ en houd Zijn geboden, want dit ‭betaamt‭‭⁶¹‭ allen mensen.‭ 14 ‭‭Want God zal ieder werk‭⁶²‭ in het gericht brengen,‭⁶³‭ met al wat verborgen is, hetzij goed, of hetzij kwaad.‭

En daarom moest (moet) er bloed van een Lam zijn waarin je helemaal gewassen wordt en bij Wie je kunt schuilen onder Zijn vleugelen(gerechtigheid). Welke waarde heeft dit alles zonder Gods recht?

Daarom hoor je dit:
Psalmen 92:14-15 / STV
14 ‭‭(92–15) In den grijzen‭¹⁹‭ ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,‭ 15 ‭‭(92–16) Om te verkondigen, dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.‭

Sions zal door recht verlost worden, aan dat recht kan ik nooit voldoen. God is rechtvaardig, daarom heeft Hij Zijn Zoon gezonden, lees het begin van het avondmaalformulier eens. Als je ziet wat het Hem gekost heeft, al het lijden, Dat God Zijn Enige Zoon wilde zenden. Dan kan niemand toch rechtop blijven staan? Het is de liefde die laat zien wie de Heere is en als je ziet wat er voor nodig was om een zondaar zalig te maken dan kan je je toch alleen maar diep verootmoedigen en zie je hoe diep je zonden waren dat God Zijn Zoon moest zenden en dat Die lieve Heiland zoveel smaadheid moest dragen om mijn zonden?

Online
DDD
Berichten: 7332
Lid geworden op: 11 Jul 2012, 17:48

Re: Columns

Berichtdoor DDD » 16 Feb 2017, 09:56

Het lijkt wel of de laatste bijdragen in deze discussie uit zelfstandige columns over dezelfde woorden bestaan. Iedereen zegt er zijn zegje over, maar het gaat niet over het punt dat aan de orde was.

Zolang predikanten niet beweren dat zij de bijbel uitleggen met hun associaties kan ik veel verdragen. Maar een vierschaarbeleving is mijns inziens niet bijbels. De psalmdichter bidt zelfs uitdrukkelijk om niet voor Gods rechtbank te worden gedaagd, omdat niemand die leeft, voor Gods aangezicht rechtvaardig is.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 3272
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam
Contact:

Re: Columns

Berichtdoor samanthi » 16 Feb 2017, 11:08

Hierom
Psalm 143: 2 En ga niet in het gericht met Uw knecht; want niemand, die leeft, zal voor Uw aangezicht rechtvaardig zijn.

Wil Uwen knecht, door schuld verslagen,
O HEER, niet voor Uw vierschaar dagen;
Want niemand zal in dat gericht,
Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen,
Rechtvaardig zijn voor Uw gezicht.

Psalm 119 : 19 Ik ben een vreemdeling op de aarde, verberg Uw geboden voor mij niet.

20 Mijn ziel is verbroken vanwege het verlangen naar Uw oordelen te aller tijd.

Vers 10
Ik ben, o HEER, een vreemd'ling hier beneên;
Laat Uw geboôn op reis mij niet ontbreken,
Daar mijne ziel, omringd door duisterheên,
Zo dikwijls van verlangen is bezweken,
Om U te zien ter hoge vierschaar treên,
Tot straf van hen, die snood zijn afgeweken.


Het woord vierschaar komt 6 keer in de berijmde psalmen voor, echter niet een keer in de Bijbel.
Het is net als "het dodelijkst tijdgewricht" een eigen leven gaan lijden waar veel dogma's op gebouwd zijn.
Maar inderdaad, je ziet in Psalm 143 de bede om niet in het gericht te gaan, ook psalm 130 zegt duidelijk "zo Gij Heere de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan".
Een vierschaarbeleving is iets wat niet in de Bijbel staat, al kan iemand het wel zo beleven.

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 17873
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10
Locatie: Landstreek der Jordaan

Re: Columns

Berichtdoor -DIA- » 16 Feb 2017, 11:10

DDD schreef:Het lijkt wel of de laatste bijdragen in deze discussie uit zelfstandige columns over dezelfde woorden bestaan. Iedereen zegt er zijn zegje over, maar het gaat niet over het punt dat aan de orde was.

Zolang predikanten niet beweren dat zij de bijbel uitleggen met hun associaties kan ik veel verdragen. Maar een vierschaarbeleving is mijns inziens niet bijbels. De psalmdichter bidt zelfs uitdrukkelijk om niet voor Gods rechtbank te worden gedaagd, omdat niemand die leeft, voor Gods aangezicht rechtvaardig is.


Ik weet dat je hier anders over gaat denken als je God liever krijgt als je eigen zaligheid. Verder zal ik er me buiten houden. Ik wil alleen zeggen dat God niet over de zonde kan heenstappen en van de stoel van zijn recht afstapt en op de stoel van Zijn genade gaat zitten. Wie zei zoiets ook weer? Ik ben het vergeten, maar d at is wel de waarheid.
Elk woedt om strijd, en toont zich onbeschroomd...

eilander
Moderator
Berichten: 9425
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Columns

Berichtdoor eilander » 16 Feb 2017, 11:38

-DIA- schreef:Ik weet dat je hier anders over gaat denken als je God liever krijgt als je eigen zaligheid. (...)


Ik neem aan dat je op de hoogte bent van het feit dat wat je hier schrijft, door diverse oudvaders, o.a. Jacobus Koelman, als onbijbels is afgewezen?

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 17873
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10
Locatie: Landstreek der Jordaan

Re: Columns

Berichtdoor -DIA- » 16 Feb 2017, 12:03

eilander schreef:
-DIA- schreef:Ik weet dat je hier anders over gaat denken als je God liever krijgt als je eigen zaligheid. (...)


Ik neem aan dat je op de hoogte bent van het feit dat wat je hier schrijft, door diverse oudvaders, o.a. Jacobus Koelman, als onbijbels is afgewezen?


Ik had een stuk getypt, en mijn pc viel plotseling uit.

Ik geloof (er zal gezegd worden: bijgeloof) dat ik er niet veel meer van moet zeggen.
Alleen dit: Als een mens aan Gods kant valt zal God hem geen kwaad meer kunnen doen, en valt hij voor Gods recht.
Dat is heel kort, maar meer wil ik nu niet zeggen. Ik moet ook denken aan: Geeft het heilige de honden niet.
En denk dan niet dat ik dit als een scheldwoord bedoel, want dan ben ik echt niet anders.
Toch moeten we tijd en plaats weten.
Elk woedt om strijd, en toont zich onbeschroomd...

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 17873
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10
Locatie: Landstreek der Jordaan

Re: Columns

Berichtdoor -DIA- » 16 Feb 2017, 12:07

Nog een ding zou ik graag weten. In welke context zegt Koelman wat u bedoelt? Ik zou dit wel willen nalezen als dat mogelijk is.
Elk woedt om strijd, en toont zich onbeschroomd...

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 3272
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam
Contact:

Re: Columns

Berichtdoor samanthi » 16 Feb 2017, 12:15

-DIA- schreef:
eilander schreef:
-DIA- schreef:Ik weet dat je hier anders over gaat denken als je God liever krijgt als je eigen zaligheid. (...)


Ik neem aan dat je op de hoogte bent van het feit dat wat je hier schrijft, door diverse oudvaders, o.a. Jacobus Koelman, als onbijbels is afgewezen?


Ik had een stuk getypt, en mijn pc viel plotseling uit.

Ik geloof (er zal gezegd worden: bijgeloof) dat ik er niet veel meer van moet zeggen.
Alleen dit: Als een mens aan Gods kant valt zal God hem geen kwaad meer kunnen doen, en valt hij voor Gods recht.
Dat is heel kort, maar meer wil ik nu niet zeggen. Ik moet ook denken aan: Geeft het heilige de honden niet.
En denk dan niet dat ik dit als een scheldwoord bedoel, want dan ben ik echt niet anders.
Toch moeten we tijd en plaats weten.

Beste Dia, als een mens aan Gods kant valt kan God hem geen kwaad kunnen doen, en valt hij voor Gods recht.
Dat klopt helemaal, maar het recht is voldaan door onze Heere Jezus Christus, als je voor Gods recht valt en voorbij gaat aan de Heere Jezus ga je voor eeuwig verloren.

ejvl
Berichten: 3975
Lid geworden op: 06 Jun 2011, 11:15

Re: Columns

Berichtdoor ejvl » 16 Feb 2017, 12:17

-DIA- schreef:Nog een ding zou ik graag weten. In welke context zegt Koelman wat u bedoelt? Ik zou dit wel willen nalezen als dat mogelijk is.
Citaat uit een boek aangaande dit onderwerp:
Een overduidelijk voorbeeld in dit verband lijkt mij Jean de Labadie (1610-1674) cs. Deze stelde dat voor iemand komt tot de beleving van de rechtvaardiging door het geloof, hij eerst zover moet komen in het billijken van Gods rechtvaardigheid in het verdoemen van zondaren, dat hij als het ware gewillig is om verloren te gaan. Je moest je onderwerpen aan Gods wil en gewillig zijn om geen genade, nieuw hart, bekering te ontvangen. Iemand die dit niet beleefd had, stond in elk geval nog voor de rechtvaardiging door het geloof. Ook de puriteinen Thomas Hooker (1586-1647) en Thomas Shepard (1605-1649) waren deze opvatting toegedaan. De Nederlandse oudvader Jacobus Koelman (1632-1695) heeft een boek van Hooker vertaald uit het Engels, geheten “De ware zielsvernedering en heilzame wanhoop”. In zijn voorrede op dit werk bestrijdt hij deze visie krachtig. Hij noemt deze opvatting zelfs een “opmer­kelijke misslag” (p. 30). Weliswaar moet een mens beleven dat hij verdiend heeft om verloren te gaan, maar aan de andere kant is het Gods wil dat wij tot Hem bidden en smeken om geloof, bekering, etc. Is dit nu Zijn wil, dan mogen wij er niet vanuit gaan dat de Heere ons dit niet wil schenken, maar het ons veel meer wil geven. En op p. 45 van het ge­noemde boek van Hooker zegt hij: “Stel nu dat de zondaar tevreden en gewillig is om zo alle genade en zaligheid van God door Christus te ontvangen. Zo eist dan een leraar verkeerd als hij zegt: Nee, u moet eerst zo gebogen zijn en gewillig om de genade te missen, eer u dit mag aannemen.”

En http://www.refoweb.nl/vragenrubriek/236 ... tsgronden/
En nu wat verwacht ik o HEERE, mijn hoop die is op U.

ejvl
Berichten: 3975
Lid geworden op: 06 Jun 2011, 11:15

Re: Columns

Berichtdoor ejvl » 16 Feb 2017, 12:22

-DIA- schreef:Nog een ding zou ik graag weten. In welke context zegt Koelman wat u bedoelt? Ik zou dit wel willen nalezen als dat mogelijk is.

Ik zie dat het document publiekelijk beschikbaar is op het Internet.
Ik heb het even geupload voor je zodat je het in z'n geheel kan lezen:

http://www.ejvl.nl/Image/koelman.pdf
En nu wat verwacht ik o HEERE, mijn hoop die is op U.


Terug naar “Uit de krant”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast