Pesten op school

Eppo Gremdaat
Berichten: 693
Lid geworden op: 19 Mar 2009, 20:13

Pesten op school

Berichtdoor Eppo Gremdaat » 13 Dec 2012, 22:21

AD schrijft: Het gebeurde op een school in Meppel dat een Staphorster meisje werd gepest en zich voor de trein gegooid heeft.
Nota bene: ze won vorig jaar (of eerder) een prijs in een gedichtenwedstrijd over pesten.(Het was dus al langer aan de gang)
Het komt dus nog steeds voor: pesten. Omdat je er anders uitziet, omdat je anders denkt, voelt of bent.
Tegen mij was het altijd op school: brillejood (omdat ik een bril droeg) en een vriendje die rossig haar had was natuurlijk `rooie`. Okee, dat was goedmoedig pesten en je pestte terug en later maakte je samen je huiswerk.
Maar het tegenwoordige pesten is harder, grover (of is het groffer).
Hoe denkt ons forum hier over?

ejvl
Berichten: 3977
Lid geworden op: 06 Jun 2011, 11:15

Re: Pesten op school

Berichtdoor ejvl » 14 Dec 2012, 09:43

Het is net wat je zegt, er is pesten en pesten, en het is afhankelijk hoe de persoon er zelf mee omgaat.
Treiterijen zoals structureel uitschelden of de schooltas een keer uit het raam gooien gebeurd altijd en is weinig aan te doen, en het is afhankelijk hoe de persoon er zelf mee omgaat.

Pesten met structureel fysiek geweld en het slopen van eigendommen vind ik zeer verwerpelijk.
Ouders en leerkrachten hebben een grote verantwoordelijkheid hierin vind ik.

Als ouders merk je ook wat het karakter van het kind is als het goed is, als je weet dat het kind nogal gevoelig is en zich veel dingen aantrekt en dus vatbaar is om gepest te worden, vind ik dat je het kind op een zelfverdedigingssport moet doen zoals Judo, Karate of Krav Maga of iets dergelijks, niet om fysiek weerbaarder te zijn maar wel op veel meer zelfvertrouwen te hebben, want feit is dat je met een zelfverdedigingssport veel meer zelfvertrouwen krijgt, waardoor je dus ook minder vatbaar bent voor pesten.

Het is een probleem wat altijd gespeeld heeft, en ik zie het ook nog niet direct verdwijnen, al word het wel steeds geavanceerder door bijvoorbeeld naaktfoto's te shoppen en op internet te zetten, de gevolgen zijn nu vaak wel erger als vroeger waar een stevig robbertje gevochten werd...
En nu wat verwacht ik o HEERE, mijn hoop die is op U.

Gebruikersavatar
Bonny
Berichten: 1933
Lid geworden op: 03 Aug 2007, 16:29
Locatie: In partibus infidelium
Contact:

Re: Pesten op school

Berichtdoor Bonny » 14 Dec 2012, 22:20

Wat gij niet wilt wat u geschiedt, doe dat ook een ander niet.

ZO. Klaar.
The Groom's still waiting at the altar

Gebruikersavatar
JolandaOudshoorn
Berichten: 11254
Lid geworden op: 15 Mar 2006, 21:53
Locatie: Groot Ammers

Re: Pesten op school

Berichtdoor JolandaOudshoorn » 14 Dec 2012, 22:30

Pesten is het verachten van een van Gods meest bijzondere schepselen.
Ik weet, mijn Verlosser leeft

Gebruikersavatar
-DIA-
Berichten: 17880
Lid geworden op: 03 Okt 2008, 00:10
Locatie: Landstreek der Jordaan

Re: Pesten op school

Berichtdoor -DIA- » 14 Dec 2012, 23:36

Pestgedrag, niet alleen op school.

Het gebeurt ook op straat...
Onder vriendjes..
Onder vijanden,
maar dat is meer te aanvaarden.

Vormen van pesten.
PC als medium:
Denk aan cyberpesten.
Doodzwijgen: kan ook een ernstige vorm van pesten zijn.
Daar kan psychisch onder geleden worden.
Wat daarvan de uitwerkingen zijn is soms moeilijk te zeggen.
Maar het kan ingrijpend diep gaan.
Negeren: Onderlinge afspraak, "We reageren niet op hem/haar"
Dingen doen die vernederen of kwetsen.
Iets doen waarvan wij weten dat het pestvoorwerp zich
gekwestst voelt, of een minderwaardigheidscomplex
kan ontwikkelen.

Pesten kan verschillende oorzaken hebben.
Maaroordaak leeft in de mens die de wil van zijn vader doet.
De duivel heeft een duivels genoegen in het ongeluk van de mens.
Het meest ingrijpende is dat de gepeste zich niet kan/durft te verweren.

Pesten en overmacht.
De duivelse 'overmacht' is zich bewust van hun macht.
Stort zich op zijn prooi.
Deze pesters hebben 'duivels' behagen in het pesten of negeren hun voorwerp.

Pesten en ervaring.
Zelf heb ik heb er eens wat studie van gemaakt.
Ik ben vanaf mijn kinderjaren nooit echt begrepen.
Onbegrepen zijn en je niet verweren kan je in een toestand
brengen die ver kan gaan.
Dat kan erg diep ingrijpen, als je er zelf iets van kent.

Geen Toevlucht
Toch kan er sterkte liggen als men zich eens Anderen weet.
Want of het onder het pesten valt, daar valt
over te discussieren.
Maar 'niemand hebben', geen Toevlucht te kennen is heel
erg.

Pesten en uitwerking.
Pesten kan onbewust gebeuren.
Maar bewust grijpt dieper is.
Het slachtpoffer heeft dit wel door,
maar zwijgt doorgaans.
Hij/zij kropt alles op.
Het is een van de gelukkigste momenten als het eens naar buiten komt
door een hevige huilbui.
Of eens (wat een 'seculiere gepeste' wel eens doet) vloeken en schelden.

Opluchting?
Men zegt wel eens: Dat lucht op...
Maar... Als het niet wordt weggenomen is dat maar een ogenblikje.

Het karakter van de gepeste is vaak zacht.
Daardoor verweert hij/zij zich niet snel.
Dat maakt het allemaal erger.

Toepassing:
Zijn wij vrij van pestgedrag? Wij veroordelen pesters, en met redht.
Maar, kennen wij ons hart? Het hart van je medemens?
Als je hem/haar ziet gaan...
Op reis...
naar ...
de nimmereindigende eewigheid?
Zou ja dan je vijand pesten als je daar de kans toe kreeg?
Wraak.
Is dat zoet?
Mogelijk dat sommigen dat voor een tijd zo ervaren.
Maar...
Laten we tot onszelf inkeren.
Deze psalmist weet iets van geestelijk pesten.
Wraak? Nee... Maar hij mag het overgeven aan zijn
hemelse Vader:

Twist met mijn twisters, hemelheer;
Ga mijn bestrijdren toch te keer;
Wil spies, rondas en schild gebruiken,
Om hun gevreesd geweld te fnuiken.
Belet hun d' optocht, treed vooruit;
Zo worden z' in hun loop gestuit.
Vertroost mijn ziel in haar geween,
En zeg haar "'k Ben uw heil alleen".

Beschaam z' in hunnen trotsen waan,
Die mij zo wreed naar 't leven staan;
Zo worden z' achterwaarts gedreven,
En rood van schaamte; doe hen beven,
Die kwaad verzinnen tegen mij;
Dat al hun list verijdeld zij;
Verstrooi hen als de wind het kaf;
Gods engel drijv' hen van mij af.

Doe hen altoos onzeker gaan,
In duisternis, op gladde paan
En daar Gij zijt op hen verbolgen,
Moet, HEER', Uw engel hen vervolgen.
Zij hebben, in hun listigheid,
Een kuil, een net, voor mij bereid;
En schoon ik nimmer hun misdeed,
Steeds lagen voor mijn ziel gesmeed.

Mijn vijand word', eer hij 't verwacht,
Door ramp op ramp te niet gebracht;
Hij moog', in eigen net gevangen,
Het loon van zijn bedrijf erlangen;
Zo vall' hij in den kuil, weleer
Voor mij geschikt, verslagen neer;
Dan zal mijn ziel, verheugd in God,
Steeds juichen in haar heilrijk lot.

Mijn beendren spreken tot Uw eer:
"Wie, wie is U gelijk, o HEER' ?"
U, Die van d' overmacht der sterken
De zwakken redt door wondre werken,
Die voor der roovren woed, en zwaard,
't Nooddruftig volk getrouw bewaart?
Gij weet, hoe vals men mij belaagt,
En onverdiend ter vierschaar daagt.

Mijn vijand, dorstig naar mijn bloed,
Vergeldt mij wreevlig kwaad voor goed.
Maar ik, hem ziend' in krankheid zuchten,
Nam deel in al zijn ongenuchten.
Ik vastte, met een zak omgord;
'k Had mijn gebeden uitgestort;
Ik ging in 't zwart, met rouwmisbaar,
Alsof 't mijn vriend, mijn broeder waar'.

'k Had om mijn haters 't kleed gescheurd,
Als een, die om zijn moeder treurt;
Maar als ik moest met rampen strijden,
Verheugden zij zich in mijn lijden.
Zij kwamen schielijk op mij af,
Eer iets mij zulks te kennen gaf;
Elk spotte met mijn zielsverdriet,
Hun valse tong bedwong zich niet.

Bij dartle brassers aan den dis,
Wien 't huichlend spotten eigen is,
Wier lastertaal mij snood onteerde,
Was vreugd om 't onheil, dat mij deerde.
Hoe lang zult Gij zulks zien, o God?
Vergun mijn ziel een beter lot;
Verlos haar, door Uw sterke hand,
Uit dezer leeuwen klauw en tand.

Ik zal, in tegenwoordheid
Van 't grote volk, Uw Majesteit
D' erkentnis van mijn hart bewijzen;
'k Zal U voor aller ogen prijzen.
Dat zij dan, die mij zonder reen
Vervolgen, om mijn tegenheen
Niet juichen, noch in hunnen waan,
Op mij hun schimpend' ogen slaan.

Zij spreken nooit van vrede, neen;
Maar zij bedenken listigheen,
Ten val van hen, die, stil van zinnen,
Den vrede, 't dienstbaarst pand, beminnen.
Zij bassen m' aan met open mond;
Hun schimptaal, die mijn ziel doorwondt,
Bespot mijn leed; zij zijn verheugd
Op 't zien van al mijn ongeneugt'.

O HEER', Gij ziet het; zwijg niet stil;
Uw recht beslisse mijn geschil;
Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming;
Mijn God, betoon mij Uw ontferming;
Doe mij, o hoogste Majesteit,
Eens recht naar Uw gerechtigheid;
En laat die wreden, dag aan dag,
Niet juichen om mijn droef geklag.

Laat hen niet zeggen in het hart:
"Geluk, mijn ziel, hij is benard!"
Men hore nimmer uit hun monden:
"Wij hebben hem in 't eind verslonden!"
Wil hen veeleer met schand' belaan,
Om al den smaad, mij aangedaan;
Opdat mijn trotse weerpartij,
Zich niet verheffe tegen mij.

Laat vromen, juichend t' allen tijd',
Om mijn gerechtigheid verblijd,
Dien lust, dien ijver nooit bedwingen;
Maar zeggen, onder 't vrolijk zingen :
"Verheerlijkt zij de hoogste God;
Hij schenkt Zijn knecht een vreedzaam lot!"
Dan meldt mijn tong, met diep ontzag,
Uw recht, Uw lof, den gansen dag
.

Dan kan er vrede en rust zijn.
Onder allerlei bestrijdingen van buiten.
Maar laten we ook opmerken er vreselijke bestrijdingen
van binnen kunnen zijn.

Ik heb vele bestrijders, o, Allerhoogste!
Maar toch...
Overgeven aan Dien, die rechtvaardig oordeelt.
Dat is genade.
Dat geeft ook vrede.
Dat maakt het ook dragelijk.

Gewisselijk, Hij legt de mens niet te veel op.
Gewisselijk!
Elk woedt om strijd, en toont zich onbeschroomd...

Gebruikersavatar
jakobmarin
Berichten: 3481
Lid geworden op: 04 Aug 2004, 13:42

Re: Pesten op school

Berichtdoor jakobmarin » 15 Dec 2012, 12:15

Frank Peretti is in zijn jeugd ook enorm veel gepest, en schreef er dit indrukwekkend boek over:

Afbeelding
Wie zegt 'er is geen waarheid' heeft groot gelijk, want die bestaat wél.

Eppo Gremdaat
Berichten: 693
Lid geworden op: 19 Mar 2009, 20:13

Re: Pesten op school

Berichtdoor Eppo Gremdaat » 15 Dec 2012, 15:04

Ik las onlangs dat Jorrit Jorritsma, de bekende schaatser (o.a. coach, verslaggever bij de NOS) is overleden. Zijn vader was (in de jaren 1953-1957, toen ik op de middelbare school zat, onze klasseleraar. Hij sprak met een Fries accent en daar werd hij toen ook enorm mee gepest. Nadoen en zo (zelf deed je er ook aan mee). In die tijd waren er nog grote klassen (zo`n 45 leerlingen). Hij ging soms huilend de klas uit. Hij gaf ook bijles (handelsvakken) en dan was er een kleinere groep en.... daar werd hij niet gepest en was het een enorm gezellige kerel en vol trots vertelde hij over zijn zoontje Jorrit die al zo goed kon schaatsen en dat hij wel een all-rounder zou worden.... Wij lachen natuurlijk en een beetje pesten (goedmoedig).
En....Jorrit werd inderdaad een schaatser van formaat. Vanzelf gingen mijn gedachten weer terug naar mijn schooljaren en naar onze klasseleraar Jorritsma toen ik het van het overlijden van Jorrit las.

Jessy 1987
Berichten: 13
Lid geworden op: 16 Jul 2016, 23:00

Re: Pesten op school

Berichtdoor Jessy 1987 » 18 Jul 2016, 13:24

Pesten is naar mijn mening een vorm van psychische mishandeling omdat de slachtoffers hiermee voor het leven zijn getekend. Bovendien is het nooit goed te praten. zelfs niet wanneer een dader dit doet om zelf onder het persten uit te komen.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 3273
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam
Contact:

Re: Pesten op school

Berichtdoor samanthi » 19 Jul 2016, 18:09

Jessy 1987 schreef:Pesten is naar mijn mening een vorm van psychische mishandeling omdat de slachtoffers hiermee voor het leven zijn getekend. Bovendien is het nooit goed te praten. zelfs niet wanneer een dader dit doet om zelf onder het persten uit te komen.


Als het over pesten op school gaat zijn de daders kinderen.
Achter het pestgedrag gaat vaak een wereld van verdriet schuil.

Ik ben zelf slachtoffer van pestgedrag, ik zie nu wat er mis was met de kinderen die dit deden, de opvoeders verdienen vaak de straf, het zijn geen daders hoe vervelend ze ook waren.

Ik heb in het VO gewerkt en duidelijk gezien wat bepaalde dingen met kinderen deden.
Zij waren geen daders, maar bange gekneusde kinderen.

Jessy 1987
Berichten: 13
Lid geworden op: 16 Jul 2016, 23:00

Re: Pesten op school

Berichtdoor Jessy 1987 » 25 Jul 2016, 12:41

samanthi schreef:
Jessy 1987 schreef:Pesten is naar mijn mening een vorm van psychische mishandeling omdat de slachtoffers hiermee voor het leven zijn getekend. Bovendien is het nooit goed te praten. zelfs niet wanneer een dader dit doet om zelf onder het persten uit te komen.


Als het over pesten op school gaat zijn de daders kinderen.
Achter het pestgedrag gaat vaak een wereld van verdriet schuil.

Ik ben zelf slachtoffer van pestgedrag, ik zie nu wat er mis was met de kinderen die dit deden, de opvoeders verdienen vaak de straf, het zijn geen daders hoe vervelend ze ook waren.

Ik heb in het VO gewerkt en duidelijk gezien wat bepaalde dingen met kinderen deden.
Zij waren geen daders, maar bange gekneusde kinderen.


Ja samanthi dat is zeker waar op mijn middelbare school zat een lesbisch meisje dat erg gepest werd. En nu jaren later blijken de meeste van deze pestkoppen zelf lesbisch of homo. Maar het is en blijft ziek om jouw eigen angst om niet uit de kast te komen af te reageren op iemand die zwakker is dan jij. En ja het heeft voor een groot deel te maken met de opvoeding. Bij mij thuis werd er nog gedacht dat je door andermans pestgedrag een sterkere persoonlijkheid ontwikkelt. Ik kan je in ieder geval zeggen dat deze gedachte complete onzin is.

Gebruikersavatar
samanthi
Berichten: 3273
Lid geworden op: 16 Jul 2009, 10:30
Locatie: rotterdam
Contact:

Re: Pesten op school

Berichtdoor samanthi » 25 Jul 2016, 16:37

Jessy 1987 schreef:
samanthi schreef:
Jessy 1987 schreef:Pesten is naar mijn mening een vorm van psychische mishandeling omdat de slachtoffers hiermee voor het leven zijn getekend. Bovendien is het nooit goed te praten. zelfs niet wanneer een dader dit doet om zelf onder het persten uit te komen.


Als het over pesten op school gaat zijn de daders kinderen.
Achter het pestgedrag gaat vaak een wereld van verdriet schuil.

Ik ben zelf slachtoffer van pestgedrag, ik zie nu wat er mis was met de kinderen die dit deden, de opvoeders verdienen vaak de straf, het zijn geen daders hoe vervelend ze ook waren.

Ik heb in het VO gewerkt en duidelijk gezien wat bepaalde dingen met kinderen deden.
Zij waren geen daders, maar bange gekneusde kinderen.


Ja samanthi dat is zeker waar op mijn middelbare school zat een lesbisch meisje dat erg gepest werd. En nu jaren later blijken de meeste van deze pestkoppen zelf lesbisch of homo. Maar het is en blijft ziek om jouw eigen angst om niet uit de kast te komen af te reageren op iemand die zwakker is dan jij. En ja het heeft voor een groot deel te maken met de opvoeding. Bij mij thuis werd er nog gedacht dat je door andermans pestgedrag een sterkere persoonlijkheid ontwikkelt. Ik kan je in ieder geval zeggen dat deze gedachte complete onzin is.


Vooral met dat laatste ben ik het helemaal eens!


Terug naar “Uit de krant”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast