Davidster

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17312
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Davidster

Berichtdoor Afgewezen » 03 Jul 2010, 14:45

Jacobse schreef:
Afgewezen schreef:
Jacobse schreef:Geen commentaar laat staan critiek op het handelen van de Heere, niet ZIJN WOORDEN ontkennen/tegenspreken/in twijfel trekken, niet menen het beter te weten dan de Heere, of (het toppunt van hoogmoed, hoe ver is men dan van de HEERE weg ) te vermenen te weten hoe de Heere behoort te handelen, nota bene door een ander de toegang tot het heil te willen onthouden of niet te gunnen, en derhalve die anderen veroordelen en daarmede God het oordeel -dat alleen HEM toekomt - uit handen ( willen ) nemen!! !
Neen,neen. Integendeel:
alle roem is uitgesloten, onverdiende zalighe'en
heb ik van mijn GOD genoten, 'k roem in vrije gunst alleen
en
dat heet weergalooz'ontferming, dat genade rijk en vrij
God schenkt redding en bescherming, aan verloornen, ook aan mij.
Thomas

Ik weet het niet hoor, Jacobse, maar volgens mij benoem jij het 'oneens zijn met jou' als 'kritiek op de Heere'. Dit, gecombineerd met een royaal gebruik van hoofdletters, wekt de suggestie dat ieder die jou tegenspreekt, zich vergrijpt aan God en Zijn Woord.Afgewezen, lees nou eens wat hierboven is verwoord.
Nader toegelicht, voor zoveel nodig: Er staat geschreven dat op de Grote Morgen alle knie zich voor de Heere zal buigen en dat alle tong Hem zal belijden ( geciteerd in Romeinen 14 vers 11 ), zoals eerder stond in Zacharia 14 vers 9 waar is gezegd dat de Heere de koning zal zijn over de ganse aarde.
Hem komt dat toe, algeheel, onvoorwaardelijk.
Daar heeft ieder van ons af te blijven, met name door te vermenen te kunnen zeggen hoe de Heere heeft te handelen door af te doen van Zijn beloften. Omdat het betekent het aantasten van de eer en de souvereiniteit van de Heere.
Iets ergers is voor mij niet denkbaar. Daar richt ik me tegen.
Mijn eerbied voor de Heere, de Koning der koningen, De Eeuwige, brengt mee dat als ik Hem noem, ik hoofdletters gebruik.
Of men het met mogelijke privé opvattingen van mij wel of niet eens is, staat daar algeheel buiten, en is ook voor mijzelf volstrekt van onbelang.
Thomas

Nu doe je het weer. Iedereen die anders denkt dan jij, tast de eer en de soevereiniteit van de Heere aan.
Zo kun je geen redelijk gesprek voeren natuurlijk.

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

Re: Davidster

Berichtdoor Jacobse » 03 Jul 2010, 14:58

Afgewezen schreef:
Jacobse schreef:
Afgewezen schreef:
Jacobse schreef:Geen commentaar laat staan critiek op het handelen van de Heere, niet ZIJN WOORDEN ontkennen/tegenspreken/in twijfel trekken, niet menen het beter te weten dan de Heere, of (het toppunt van hoogmoed, hoe ver is men dan van de HEERE weg ) te vermenen te weten hoe de Heere behoort te handelen, nota bene door een ander de toegang tot het heil te willen onthouden of niet te gunnen, en derhalve die anderen veroordelen en daarmede God het oordeel -dat alleen HEM toekomt - uit handen ( willen ) nemen!! !
Neen,neen. Integendeel:
alle roem is uitgesloten, onverdiende zalighe'en
heb ik van mijn GOD genoten, 'k roem in vrije gunst alleen
en
dat heet weergalooz'ontferming, dat genade rijk en vrij
God schenkt redding en bescherming, aan verloornen, ook aan mij.
Thomas

Ik weet het niet hoor, Jacobse, maar volgens mij benoem jij het 'oneens zijn met jou' als 'kritiek op de Heere'. Dit, gecombineerd met een royaal gebruik van hoofdletters, wekt de suggestie dat ieder die jou tegenspreekt, zich vergrijpt aan God en Zijn Woord.Afgewezen, lees nou eens wat hierboven is verwoord.
Nader toegelicht, voor zoveel nodig: Er staat geschreven dat op de Grote Morgen alle knie zich voor de Heere zal buigen en dat alle tong Hem zal belijden ( geciteerd in Romeinen 14 vers 11 ), zoals eerder stond in Zacharia 14 vers 9 waar is gezegd dat de Heere de koning zal zijn over de ganse aarde.
Hem komt dat toe, algeheel, onvoorwaardelijk.
Daar heeft ieder van ons af te blijven, met name door te vermenen te kunnen zeggen hoe de Heere heeft te handelen door af te doen van Zijn beloften. Omdat het betekent het aantasten van de eer en de souvereiniteit van de Heere.
Iets ergers is voor mij niet denkbaar. Daar richt ik me tegen.
Mijn eerbied voor de Heere, de Koning der koningen, De Eeuwige, brengt mee dat als ik Hem noem, ik hoofdletters gebruik.
Of men het met mogelijke privé opvattingen van mij wel of niet eens is, staat daar algeheel buiten, en is ook voor mijzelf volstrekt van onbelang.
Thomas

Nu doe je het weer. Iedereen die anders denkt dan jij, tast de eer en de soevereiniteit van de Heere aan.
Zo kun je geen redelijk gesprek voeren natuurlijk.


Afgewezen, hoe kan je dat nou zeggen.
Als er staat "aldus zal gans Israël behouden worden "alsmede "God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen", en dan wordt dat keihard aan de kant geschoven, weggeduwd, ontkend,verzwegen, tegengesproken; wat is dat anders dan God tot een leugenaar maken?
Mag of moet wie van ons daar dan maar de mond over houden?
Thomas

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17312
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Davidster

Berichtdoor Afgewezen » 03 Jul 2010, 15:04

Jacobse schreef:Afgewezen, hoe kan je dat nou zeggen.
Als er staat "aldus zal gans Israël behouden worden "alsmede "God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen", en dan wordt dat keihard aan de kant geschoven, weggeduwd, ontkend,verzwegen, tegengesproken; wat is dat anders dan God tot een leugenaar maken?
Mag of moet wie van ons daar dan maar de mond over houden?
Thomas

Jacobse, heb je nu niet door dat jij jouw interpretatie van deze Bijbelteksten gelijkstelt met het Woord van God? Iedereen op dit forum neemt - daar ga ik althans vanuit - deze woorden uit de Bijbel voluit serieus. Maar de meningen over de uitleg van deze woorden zijn verdeeld.
Wanneer iemand dan vervolgens zíjn uitleg gelijkstelt met de Bijbeltekst zelf, ja, dan torpedeer je ieder gesprek. Want iedere andere mening zal dan in jouw ogen lijnrecht tegen de Bijbel zélf ingaan.

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Davidster

Berichtdoor Alexander CD » 05 Jul 2010, 07:06

Joannah schreef:
huisman schreef:In de dertiger jaren was de Davidster echter tevens een antisemitisch teken geworden. Met de 'Jodenster' in de middeleeuwse kleur geel werden de Joden gestigmatiseerd, uit de samenleving verdrongen en uiteindelijk vermoord.

Als schandteken, maar ook als ereteken werd het in de oorlog gedragen. Daardoor kreeg de Davidster een tweeledige betekenis en werd zo de stempel des doods èn het heroïsch symbool van de nieuwe staat Israël, een teken van nationale trots en hoop op vrede.

Alexander CD al jouw goede bedoelingen ten spijt maar een symbool wat zo verbonden is met de Holocaust moet je van afblijven

goede bedoelingen?
de joodse Staat afschilderen als aanstaande antichrist en in feite in twijfel trekken dat dit de voorbereidingen zijn op Gods beloften aan het enige volk waar God tekenen en wonderen aan verricht heeft.
Het oordeel komt God toe en niemand anders.
Iedereen die kwalijke dingen zegt over Joden (alsof wij ook maar een haar beter zijn) heeft de vruchten van de Geest NIET!


Dus m.a.w. wie kwalijke dingen zegt over de Joden terecht of onterecht heeft de Geest niet!
Dat je dat durft, het hebben van de Geest koppelen aan de houding die iemand heeft tegen de Joden, dat is een gevaarlijke dwaling en buiten bijbels gedrag.
Het hebben van de Geest van God gaat gelijk op met geloof in de (juiste) Heere Jezus en de bekering tot Hem, maar Petrus zei in Handelingen en hij was vol van de Heilige Geest....

Want in der waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind Jezus, Welken Gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israels;

In Ps 2 staan ze er nog niet bij maar hier zijn de Joden gelijk aan de Heidenen.

Het Joodse volk zie ik niet als de antichrist, van antichristen gaan uit van de kerk, ze zijn van ons uitgegaan maar ze waren van ons niet.
666 staat voor het hoogste menselijk streven, mensenwerk, dat is alles wat uit God niet is.
Daarom is het beter te stoppen met het verafgoden van de joodse staat.
Verder staan er nog meer onjuistheden in je verhaal.
Deze tijd is de tijd van de antichrist, ik zie ze overal in alle kerken, mensen die zichzelf aangesteld hebben om hun eigen evangelie en hun eigen Jezus te verkondigen.
De grote verdrukking (van het woord en niet van de "belijdende christen") gaat niet voorbij aan de bevindelijke kerken in Nederland.

eilander
Moderator
Berichten: 12426
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: Davidster

Berichtdoor eilander » 05 Jul 2010, 07:52

Alexander CD, je koppeling van het getal 666 met de Joodse staat vind ik zeer dubieus. Jij baseert dit op het 3 x 6 dat je in de Davidsster tegenkomt. Op mijn vragen ga je niet in, dus ik wilde er verder ook niet zoveel over zeggen.
Eén ding nog, wat ik gisteren tegen kwam: 2 Kron 9: 13 Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam, was zeshonderd zes en zestig talenten gouds.
Niet alles waar je 3 keer een 6 uit kan halen, valt onder jouw definitie:
666 staat voor het hoogste menselijk streven, mensenwerk, dat is alles wat uit God niet is.

Gebruikersavatar
ChristenConservatief
Berichten: 224
Lid geworden op: 15 Jan 2010, 00:34

Re: Davidster

Berichtdoor ChristenConservatief » 05 Jul 2010, 09:16

Joannah schreef:
huisman schreef:In de dertiger jaren was de Davidster echter tevens een antisemitisch teken geworden. Met de 'Jodenster' in de middeleeuwse kleur geel werden de Joden gestigmatiseerd, uit de samenleving verdrongen en uiteindelijk vermoord.

Als schandteken, maar ook als ereteken werd het in de oorlog gedragen. Daardoor kreeg de Davidster een tweeledige betekenis en werd zo de stempel des doods èn het heroïsch symbool van de nieuwe staat Israël, een teken van nationale trots en hoop op vrede.

Alexander CD al jouw goede bedoelingen ten spijt maar een symbool wat zo verbonden is met de Holocaust moet je van afblijven

goede bedoelingen?
de joodse Staat afschilderen als aanstaande antichrist en in feite in twijfel trekken dat dit de voorbereidingen zijn op Gods beloften aan het enige volk waar God tekenen en wonderen aan verricht heeft.
Het oordeel komt God toe en niemand anders.
Iedereen die kwalijke dingen zegt over Joden (alsof wij ook maar een haar beter zijn) heeft de vruchten van de Geest NIET!


Dus Maarten Luther had de Geest niet, begrijp ik ? Schreef hij niet het boekje "De Joden en hun leugens", wat zelfs een oorzaak was voor het nazisme onder Duitse lutheranen.

Toch geloof ik dat Luther een bekeerde man was en ook de Geest had.
<a href="http://www.sgpj.nl/Page/sp796/ml1/from_sp_id=774/nctrue/system_id=10609/so_id=1086/Index.html" target="_blank"><img height="140" hspace="0" src="http://sgpj.sgp.wiscentral.com/Media/view/17545/SGP-jongerendag2.gif"></a>

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

Re: Davidster

Berichtdoor Jacobse » 05 Jul 2010, 10:03

Afgewezen schreef:
Jacobse schreef:Afgewezen, hoe kan je dat nou zeggen.
Als er staat "aldus zal gans Israël behouden worden "alsmede "God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen", en dan wordt dat keihard aan de kant geschoven, weggeduwd, ontkend,verzwegen, tegengesproken; wat is dat anders dan God tot een leugenaar maken?
Mag of moet wie van ons daar dan maar de mond over houden?
Thomas

Jacobse, heb je nu niet door dat jij jouw interpretatie van deze Bijbelteksten gelijkstelt met het Woord van God? Iedereen op dit forum neemt - daar ga ik althans vanuit - deze woorden uit de Bijbel voluit serieus. Maar de meningen over de uitleg van deze woorden zijn verdeeld.
Wanneer iemand dan vervolgens zíjn uitleg gelijkstelt met de Bijbeltekst zelf, ja, dan torpedeer je ieder gesprek. Want iedere andere mening zal dan in jouw ogen lijnrecht tegen de Bijbel zélf ingaan.Beste Afgewezen,
je schrijft: ieder op dit forum neemt - daar ga ik althans van uit ( ik evenzo ) de woorden uit de Bijbel voluit serieus.
Doe dat dan ook.
De wijze van uitleg, met name in de juridische ( rechtspraak)wereld, mij bekend, is: eerst en altijd eerst de grammaticale uitleg. Reeds in het ( klassieke ) Romeinse recht, de bakermat, gold: interpretatio cessat in claris, oftewel: er valt niks uit te leggen ( aan toe te voegen of aan af te doen ) als de tekst duidelijk is.
In het onderhavige geval is de tekst duidelijk. Op grond waarvan dan, waarom, zou het toch "anders "gelezen moeten worden, en hoe dan? Daar zouden dan heel zwaarwichtige doorslaggevende Bijbelse redenen voor moeten zijn. Welke dan? Kom er dan mee! Toon dan aan dat het in Bijbels licht "anders "ligt en ook anders zou moeten liggen.
Maar dat gebeurt niet, althans niet tot en met heden. Elk ( tegen)argument ontbreekt. En het wordt ook nog eens, onheus en niet terecht, verdrietig, op de persoon gespeeld. Daarmee erkent men in feite én dat het zo gelezen moet worden als het er staat én dat men er toch niet aan wil.
Reden te meer voor bepaald meer dan enig zelfonderzoek, bij ieder van ons mijzelf ingesloten,of men dan op de weg is die de eer van God - de Getrouwe, die Israél liefheeft naar Zijn zeggen: met een eeuwige liefde - zoekt en wil dienen.
Thomas

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 12014
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Davidster

Berichtdoor huisman » 05 Jul 2010, 10:15

ChristenConservatief schreef:
Joannah schreef:
huisman schreef:In de dertiger jaren was de Davidster echter tevens een antisemitisch teken geworden. Met de 'Jodenster' in de middeleeuwse kleur geel werden de Joden gestigmatiseerd, uit de samenleving verdrongen en uiteindelijk vermoord.

Als schandteken, maar ook als ereteken werd het in de oorlog gedragen. Daardoor kreeg de Davidster een tweeledige betekenis en werd zo de stempel des doods èn het heroïsch symbool van de nieuwe staat Israël, een teken van nationale trots en hoop op vrede.

Alexander CD al jouw goede bedoelingen ten spijt maar een symbool wat zo verbonden is met de Holocaust moet je van afblijven

goede bedoelingen?
de joodse Staat afschilderen als aanstaande antichrist en in feite in twijfel trekken dat dit de voorbereidingen zijn op Gods beloften aan het enige volk waar God tekenen en wonderen aan verricht heeft.
Het oordeel komt God toe en niemand anders.
Iedereen die kwalijke dingen zegt over Joden (alsof wij ook maar een haar beter zijn) heeft de vruchten van de Geest NIET!


Dus Maarten Luther had de Geest niet, begrijp ik ? Schreef hij niet het boekje "De Joden en hun leugens", wat zelfs een oorzaak was voor het nazisme onder Duitse lutheranen.

Toch geloof ik dat Luther een bekeerde man was en ook de Geest had.


Ben het met je eens maar Luther kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor het nazisme van honderden jaren later.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Joannah
Berichten: 2544
Lid geworden op: 14 Okt 2009, 16:01

Re: Davidster

Berichtdoor Joannah » 05 Jul 2010, 11:33

ChristenConservatief schreef:
Joannah schreef:
huisman schreef:In de dertiger jaren was de Davidster echter tevens een antisemitisch teken geworden. Met de 'Jodenster' in de middeleeuwse kleur geel werden de Joden gestigmatiseerd, uit de samenleving verdrongen en uiteindelijk vermoord.

Als schandteken, maar ook als ereteken werd het in de oorlog gedragen. Daardoor kreeg de Davidster een tweeledige betekenis en werd zo de stempel des doods èn het heroïsch symbool van de nieuwe staat Israël, een teken van nationale trots en hoop op vrede.

Alexander CD al jouw goede bedoelingen ten spijt maar een symbool wat zo verbonden is met de Holocaust moet je van afblijven

goede bedoelingen?
de joodse Staat afschilderen als aanstaande antichrist en in feite in twijfel trekken dat dit de voorbereidingen zijn op Gods beloften aan het enige volk waar God tekenen en wonderen aan verricht heeft.
Het oordeel komt God toe en niemand anders.
Iedereen die kwalijke dingen zegt over Joden (alsof wij ook maar een haar beter zijn) heeft de vruchten van de Geest NIET!


Dus Maarten Luther had de Geest niet, begrijp ik ? Schreef hij niet het boekje "De Joden en hun leugens", wat zelfs een oorzaak was voor het nazisme onder Duitse lutheranen.

Toch geloof ik dat Luther een bekeerde man was en ook de Geest had.

Omdat de roomskatholieke en lutherse tradities het ‘beeldverbod’ niet erkennen, laten zij het tweede gebod doorgaans weg en delen het laatste gebod in twee delen.
google maar eens op "luther wijzigde 10 geboden".
Why do we spend money we don’t have on things we don’t need to create impressions that don’t last on people we don’t care about ?

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17312
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Davidster

Berichtdoor Afgewezen » 05 Jul 2010, 19:59

Jacobse schreef:
Afgewezen schreef:Jacobse, heb je nu niet door dat jij jouw interpretatie van deze Bijbelteksten gelijkstelt met het Woord van God? Iedereen op dit forum neemt - daar ga ik althans vanuit - deze woorden uit de Bijbel voluit serieus. Maar de meningen over de uitleg van deze woorden zijn verdeeld.
Wanneer iemand dan vervolgens zíjn uitleg gelijkstelt met de Bijbeltekst zelf, ja, dan torpedeer je ieder gesprek. Want iedere andere mening zal dan in jouw ogen lijnrecht tegen de Bijbel zélf ingaan.Beste Afgewezen,
je schrijft: ieder op dit forum neemt - daar ga ik althans van uit ( ik evenzo ) de woorden uit de Bijbel voluit serieus.
Doe dat dan ook.

Op de rest van je bericht hoef ik al niet meer te reageren. Het feit dat je iedere uitleg anders dan de jouwe een 'niet voluit serieus nemen van de Bijbel' noemt, zegt al genoeg. Jouw uitleg = de Bijbel. :)
Vandaar dat ik níét met jou in gesprek ga, want al mijn argumenten zullen jou alleen maar staven in je opvatting dat ik 'de Bijbel niet voluit serieus' neem. Dat zou toch een beetje jammer zijn.

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

Re: Davidster

Berichtdoor Jacobse » 05 Jul 2010, 20:24

Afgewezen schreef:
Jacobse schreef:
Afgewezen schreef:Jacobse, heb je nu niet door dat jij jouw interpretatie van deze Bijbelteksten gelijkstelt met het Woord van God? Iedereen op dit forum neemt - daar ga ik althans vanuit - deze woorden uit de Bijbel voluit serieus. Maar de meningen over de uitleg van deze woorden zijn verdeeld.
Wanneer iemand dan vervolgens zíjn uitleg gelijkstelt met de Bijbeltekst zelf, ja, dan torpedeer je ieder gesprek. Want iedere andere mening zal dan in jouw ogen lijnrecht tegen de Bijbel zélf ingaan.Beste Afgewezen,
je schrijft: ieder op dit forum neemt - daar ga ik althans van uit ( ik evenzo ) de woorden uit de Bijbel voluit serieus.
Doe dat dan ook.

Op de rest van je bericht hoef ik al niet meer te reageren. Het feit dat je iedere uitleg anders dan de jouwe een 'niet voluit serieus nemen van de Bijbel' noemt, zegt al genoeg. Jouw uitleg = de Bijbel. :)
Vandaar dat ik níét met jou in gesprek ga, want al mijn argumenten zullen jou alleen maar staven in je opvatting dat ik 'de Bijbel niet voluit serieus' neem. Dat zou toch een beetje jammer zijn.


Helaas is het zo dat je ook nu geen enkel, Bijbels, argument noemt en aanvoert terzake van/tegen waar het hier over gaat. Terwijl ik daar klemmend om gevraagd heb. Schrift met Schrift vergelijken,is de klassieke gereformeerde wijze van doen, als men het over de Schrift heeft. Je doet het niet ! Er blijft niet anders over dan te constateren dat je zodanige andersluidende - "al mijn argumenten ", schrijf je, welke dan, je noemt er niet één - argumenten mitsdien kennelijk in het geheel niet hebt.
Wat ik verder schreef, waar je kennelijk evenmin een antwoord op hebt, of niet wenst te geven, wat je af wilt doen met te spreken van niet in te willen gaan op " de rest van je bericht ", lees het s.v.p. niettemin nogmaals; het is waarlijk meer dan hartelijk gemeend.
Hiermede sluit ik dit bericht, overleg ( ? ), af.
Thomas

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17312
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Davidster

Berichtdoor Afgewezen » 05 Jul 2010, 20:37

Jacobse schreef:Helaas is het zo dat je ook nu geen enkel, Bijbels, argument noemt en aanvoert terzake van/tegen waar het hier over gaat. Terwijl ik daar klemmend om gevraagd heb. Schrift met Schrift vergelijken,is de klassieke gereformeerde wijze van doen, als men het over de Schrift heeft. Je doet het niet ! Er blijft niet anders over dan te constateren dat je zodanige andersluidende - "al mijn argumenten ", schrijf je, welke dan, je noemt er niet één - argumenten mitsdien kennelijk in het geheel niet hebt.
Wat ik verder schreef, waar je kennelijk evenmin een antwoord op hebt, of niet wenst te geven, wat je af wilt doen met te spreken van niet in te willen gaan op " de rest van je bericht ", lees het s.v.p. niettemin nogmaals; het is waarlijk meer dan hartelijk gemeend.
Hiermede sluit ik dit bericht, overleg ( ? ), af.
Thomas

Het grappige is dat ik helemaal niet inhoudelijk heb gereageerd in deze topic. Ik heb alleen maar gezegd hoe JIJ reageert. En dat ik met die wijze van reageren moeite heb. En waarom. That's all.
Voor het overge: er zijn genoeg Israëltopics waarin ik mijn Israëlvisie heb geventileerd, voorzien van argumenten. Dus ben je geïnteresseerd, snuffel nog eens in die oude topics. ;)

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Davidster

Berichtdoor Alexander CD » 05 Jul 2010, 22:29

eilander schreef:Alexander CD, je koppeling van het getal 666 met de Joodse staat vind ik zeer dubieus. Jij baseert dit op het 3 x 6 dat je in de Davidsster tegenkomt. Op mijn vragen ga je niet in, dus ik wilde er verder ook niet zoveel over zeggen.
Eén ding nog, wat ik gisteren tegen kwam: 2 Kron 9: 13 Het gewicht nu van het goud, dat voor Salomo op een jaar inkwam, was zeshonderd zes en zestig talenten gouds.
Niet alles waar je 3 keer een 6 uit kan halen, valt onder jouw definitie:
666 staat voor het hoogste menselijk streven, mensenwerk, dat is alles wat uit God niet is.


Mooi dat je dat aanhaalt, Eilander.
Toch is het wel logisch, Salomo was het hoogste wat een mens kan bereiken, wat wijsheid wat rijkdom betreft.

Daarnaast heeft het nog een geestelijke betekenis, Salomo was een type van de Koning Jezus.
De koningin van Sheba hoorde van naam van Salomo en ze kwam naar hem met goud kostbaar gesteente daaruit valt op te maken dat dit goud van buiten Israel kwam.
door de woorden van de Koningin van Sheba valt op te maken de geestelijke betekenis,

Geloofd zij de Heere, uw God, Die behagen in u heeft gehad, om u op den troon van Israel te zetten! Omdat de Heere Israel in eeuwigheid bemint, daarom heeft Hij u tot koning gesteld, om recht en gerechtigheid te doen.
Dat zijn woorden die ook voor de Heere Jezus gelden.
Deze 666 talenten goud zijn de heidenen die uit de volken komen tot Christus, dit zie je ook in Jesaja 60;9-10
Want de eilanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis vooreerst, om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, tot den Naam des Heeren uws Gods, en tot den Heilige Israels, dewijl Hij u heerlijk gemaakt heeft.

En de vreemden zullen uw muren bouwen( levende stenen), en hun koningen zullen u dienen; want in Mijn verbolgenheid heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd.


Deze heidenen waren gebonden door Satan, ze kenden God niet en waren verre van het verbond, zijn toch dichterbij gekomen door Christus.
De rijkdom die vanuit de heidenvolken to Salomo kwam is een voorafschaduwing van de heiden die tot Christus komen.
zie ook Col. 1 :26-27.
Het nummer 666 geeft aan dat ze dienstbaar aan satan waren.

Dat blijkt ook uit de volgende oudtstamentische tekst waar 666 in voorkomt.

De kinderen van Adonikam, zeshonderd zes en zestig.

Adonikam betekent "heer van de toename"of de "rijsende heer"

Deze waren weggevoord naar Babel, Babel is geestelijk de stad van satan, daar wonen degenen die dienstbaar zijn aan satan.
Deze 666 mensen zijn ook weergekeerd naar Jeruzalem, de vrijgekochten uit babel.

Deze zijn vrijgekocht door Dé Adonikam.

hebr. 2 vs 14-15
Overmits dan de kinderen des vleses en bloeds deelachtig zijn, zo is Hij ook desgelijks derzelve deelachtig geworden, opdat Hij door den dood te niet doen zou dengene, die het geweld des doods had, dat is, den duivel;

En verlossen zou al degenen, die met vreze des doods, door al hun leven, der dienstbaarheid onderworpen waren.


Dus 666 is het hoogste wat de natuurlijke mens kan bereiken maar vrijkomen van satans juk is er voor de mens buiten Christus niet bij.

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 12014
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: Davidster

Berichtdoor huisman » 05 Jul 2010, 22:36

Alexander CD schreef:
Joannah schreef:
huisman schreef:In de dertiger jaren was de Davidster echter tevens een antisemitisch teken geworden. Met de 'Jodenster' in de middeleeuwse kleur geel werden de Joden gestigmatiseerd, uit de samenleving verdrongen en uiteindelijk vermoord.

Als schandteken, maar ook als ereteken werd het in de oorlog gedragen. Daardoor kreeg de Davidster een tweeledige betekenis en werd zo de stempel des doods èn het heroïsch symbool van de nieuwe staat Israël, een teken van nationale trots en hoop op vrede.

Alexander CD al jouw goede bedoelingen ten spijt maar een symbool wat zo verbonden is met de Holocaust moet je van afblijven

goede bedoelingen?
de joodse Staat afschilderen als aanstaande antichrist en in feite in twijfel trekken dat dit de voorbereidingen zijn op Gods beloften aan het enige volk waar God tekenen en wonderen aan verricht heeft.
Het oordeel komt God toe en niemand anders.
Iedereen die kwalijke dingen zegt over Joden (alsof wij ook maar een haar beter zijn) heeft de vruchten van de Geest NIET!


Dus m.a.w. wie kwalijke dingen zegt over de Joden terecht of onterecht heeft de Geest niet!
Dat je dat durft, het hebben van de Geest koppelen aan de houding die iemand heeft tegen de Joden, dat is een gevaarlijke dwaling en buiten bijbels gedrag.
Het hebben van de Geest van God gaat gelijk op met geloof in de (juiste) Heere Jezus en de bekering tot Hem, maar Petrus zei in Handelingen en hij was vol van de Heilige Geest....

Want in der waarheid zijn vergaderd tegen Uw heilig Kind Jezus, Welken Gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israels;

In Ps 2 staan ze er nog niet bij maar hier zijn de Joden gelijk aan de Heidenen.

Het Joodse volk zie ik niet als de antichrist, van antichristen gaan uit van de kerk, ze zijn van ons uitgegaan maar ze waren van ons niet.
666 staat voor het hoogste menselijk streven, mensenwerk, dat is alles wat uit God niet is.
Daarom is het beter te stoppen met het verafgoden van de joodse staat.
Verder staan er nog meer onjuistheden in je verhaal.
Deze tijd is de tijd van de antichrist, ik zie ze overal in alle kerken, mensen die zichzelf aangesteld hebben om hun eigen evangelie en hun eigen Jezus te verkondigen.
De grote verdrukking (van het woord en niet van de "belijdende christen") gaat niet voorbij aan de bevindelijke kerken in Nederland.


@ Alexander CD bestudeer Romeinen 9 t/m 11 , in deze hoofdstukken lees je de Bijbelse houding die ons heidenen past tegenover het Joodse volk.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Davidster

Berichtdoor Alexander CD » 05 Jul 2010, 23:01

huisman schreef:@ Alexander CD bestudeer Romeinen 9 t/m 11 , in deze hoofdstukken lees je de Bijbelse houding die ons heidenen past tegenover het Joodse volk.


Bedoel je"lees Rom 9 t/m 11 zoals ik(Huisman) het interpreteer?

Weet je wat jullie ontbreekt, Huisman?

Zonder systeem heb je chaos.
Zonder bijbelse bevestiging heb je persoonlijke interpretatie.

Dus moeten we de bijbel systematisch en eerbiedig lezen zodat we zeker zijn wat God bedoeld te zeggen, ipv dat we ons eigen idee hebben bij wat God wil zeggen.
We zullen dus schrift met schrift moeten vergelijken, met kruiscontroles en onderlinge vergelijkingen anders is het persoonlijke interpretatie!

Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging


Terug naar “Israel en Midden-Oosten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 1 gast