Nethanyahoe en Obama

Joannah
Berichten: 2544
Lid geworden op: 14 Okt 2009, 16:01

Re: Nethanyahoe en Obama

Berichtdoor Joannah » 22 Jan 2010, 08:49

ALs er in 1 bijbelhoofdstuk over heidenen en joden wordt gesproken, meen ik dat er een verschil benadrukt wordt.
Voor de heilsbelofte is de jood en griek gelijk.
Dat is een heel ander onderwerp.
Met over-vergeestelijken loop je iedere keer vast.
ALs Jezus Zelf zegt dat we het geloof aan dienen te nemen als een kind, en niet als een theoloog, houdt dat in dat we niet al te veel verder moeten doorzoeken, dan wat er staat.
Zo zie ik dat de kanttekeningen bij Zacharia 12 erg geforceerd overkomen en niet eens nodig, want de tekst is goed begrijpbaar.
Door het niet letterlijk te "vertalen" word verwarring en tegenstrijdigheid gekweekt.
Maar goed, ik geloof in de aanstaande volheid der heidenen, daarna gaat God verder met Zijn joodse Volk, waarvan het derde deel gelouterd zal worden, en wanneer zij Jezus zien die zij gekruisigd hebben, zullen zij bitterlijk wenen....
Why do we spend money we don’t have on things we don’t need to create impressions that don’t last on people we don’t care about ?

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Nethanyahoe en Obama

Berichtdoor Alexander CD » 22 Jan 2010, 13:24

Joannah schreef:ALs er in 1 bijbelhoofdstuk over heidenen en joden wordt gesproken, meen ik dat er een verschil benadrukt wordt.
Voor de heilsbelofte is de jood en griek gelijk.
Dat is een heel ander onderwerp.
Met over-vergeestelijken loop je iedere keer vast.
ALs Jezus Zelf zegt dat we het geloof aan dienen te nemen als een kind, en niet als een theoloog, houdt dat in dat we niet al te veel verder moeten doorzoeken, dan wat er staat.
Zo zie ik dat de kanttekeningen bij Zacharia 12 erg geforceerd overkomen en niet eens nodig, want de tekst is goed begrijpbaar.
Door het niet letterlijk te "vertalen" word verwarring en tegenstrijdigheid gekweekt.
Maar goed, ik geloof in de aanstaande volheid der heidenen, daarna gaat God verder met Zijn joodse Volk, waarvan het derde deel gelouterd zal worden, en wanneer zij Jezus zien die zij gekruisigd hebben, zullen zij bitterlijk wenen....


Je loopt vast met de chiliastische kijk op zacharia 12.

lees dit eens over hfst 12,

De last van het woord des Heeren over Israel.
In de laatste drie hoofdstukken wordt de eerste komst van Christus omschreven, Zijn koninkrijk ontstaat door het evangelie, ook is er aandacht voor de voorrechten en de heerlijkheid van dit koninkrijk. Het eerste vers introduceert God als Soevereine Schepper, almachtig in kracht, alwetend,
Die alles ziet wat er in en mensenhart omgaat, want Hij is ook de Schepper van de geest in het binnenste. Dit is een woord van verzekering en hoe nodig hebben we dat in deze tijd, het is een woord van bemoediging in ons voortdurend conflict met de wereld.
Jeruzalem, daar is God geheel van vervuld, dat is Zijn centrale doel voor deze wereld, nee, niet die stad met die naam in Palestina maar de ware kerk van Christus, het nieuwe en hemelse Jeruzalem, tot wie de geslachten der heidenen(volken) mogen komen om Gods woord te leren
Dit Sion van het evangelie wordt een lastige steen voor allen die tegen haar zijn, want zo is de ware kerk van Christus altijd door de eeuwen heen geweest. Die God tegenwerken verwonden alleen zichzelf. De apostelen van Jezus Christus, dat zijn de leidslieden van Juda die een vurige haard onder het hout zijn. Het woord is Gods woord en is als een vuur onder de natiën. Degenen met een futuristische kijk op profetie kunnen niks met dit woord zonder hun eigen millennium te ontkennen, als er een Gods regering is op aarde, dan is satan gebonden en alle mensen bekeerd tegen wie moeten ze dan nog als een fakkel onder schoven zijn?
De zwakke als David en David als God!
Te dien dage zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten; en die, die onder hen struikelen zou, zal te dien dage zijn als David; en het huis Davids zal zijn als goden; als de Engel des Heeren voor hun aangezicht.
Letterlijke uitleg van dit vers (8)is onmogelijk.
We zijn hier op evangelische grond, al de heerlijkheid van het oude testament wordt hier gericht op het evangelie. De grote verlosser van het oude testament was David, koning en herder van het volk, het koninkrijk begon bij David.
Maar in het koninkrijk van Christus zal de kleinste gelovige zijn als het koninklijk huis van David, en het huis van David als God, God regeert Zelf in Christus Jezus, niets dan het evangelie kan uitleg geven aan dit vers, en de Heere Jezus had dit voor ogen tien hij zei,
Voorwaar zeg Ik u: onder degenen, die van vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan meerder dan Johannes de Doper; doch die de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is meerder dan hij.
Op wat voor manier is dan de kleinste gelovige uit Christus Koninkrijk dan groter dan de grootste uit oudtestamentische tijden?
Niet in wedergeboorte, want ook de OT gelovige was wedergeboren door de Geest.

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

Re: Nethanyahoe en Obama

Berichtdoor Jacobse » 30 Jan 2010, 11:10

In het RD van vrijdag 29 januari staat een ( groot ) interview met (emeritus ) prof.dr. D. Holwerda, gespecialiseerd in Grieks van het Nieuwe Testament. Ter sprake komt onder meer zijn boek uit 2006, met als titel: Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen. Het RD zegt er over, in verband met Openbaring 11 dat prof.Holwerda daar noemt, waar gesproken wordt over Sodom en Gomorra : "Jerusalem zou, door de verwerping van de Messias, op het niveau van Egypte terecht zijn gekomen. Maar dan het vervolg! Citaat:
( vraag van het RD : ) "Egypte als symbool voor het Christusvijandige Jerusalem. Het lijkt er op dat U zich, met zo'n exegese, schaart aan de kant van de pleitbeziorgers van de vervangingstheologie."
( antwoord van prof.dr. Holwerda : ) : Holwerda, fel : "Nee, zeker niet. Ik ben absoluut géén exegeet die zegt dat in het Nieuwe Testament de christelijke gemeente in de plaats van het volk Israël is gekomen. Als je Romeinen 11 leest, is het zonneklaar dat Paulus daar spreekt over het gehele Israël dat tot bekering zal komen in de eindtijd. Daar kun je, op grond van de Griekse tekst, niets anders van maken ".
Duidelijker kan het niet.
Thomas

Online
Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 23736
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: 127.0.0.1

Re: Nethanyahoe en Obama

Berichtdoor Tiberius » 30 Jan 2010, 16:52

Niet altijd hoeft de betekenis hetzelfde te zijn als wat er staat.
Neem bijvoorbeeld de Nederlandse uitdrukking "het regent pijpenstelen". Duidelijker kan je niet zeggen wat er uit de lucht komt vallen.

Joannah
Berichten: 2544
Lid geworden op: 14 Okt 2009, 16:01

Re: Nethanyahoe en Obama

Berichtdoor Joannah » 30 Jan 2010, 18:23

Jacobse schreef:In het RD van vrijdag 29 januari staat een ( groot ) interview met (emeritus ) prof.dr. D. Holwerda, gespecialiseerd in Grieks van het Nieuwe Testament. Ter sprake komt onder meer zijn boek uit 2006, met als titel: Uit Egypte heb ik Mijn Zoon geroepen. Het RD zegt er over, in verband met Openbaring 11 dat prof.Holwerda daar noemt, waar gesproken wordt over Sodom en Gomorra : "Jerusalem zou, door de verwerping van de Messias, op het niveau van Egypte terecht zijn gekomen. Maar dan het vervolg! Citaat:
( vraag van het RD : ) "Egypte als symbool voor het Christusvijandige Jerusalem. Het lijkt er op dat U zich, met zo'n exegese, schaart aan de kant van de pleitbeziorgers van de vervangingstheologie."
( antwoord van prof.dr. Holwerda : ) : Holwerda, fel : "Nee, zeker niet. Ik ben absoluut géén exegeet die zegt dat in het Nieuwe Testament de christelijke gemeente in de plaats van het volk Israël is gekomen. Als je Romeinen 11 leest, is het zonneklaar dat Paulus daar spreekt over het gehele Israël dat tot bekering zal komen in de eindtijd. Daar kun je, op grond van de Griekse tekst, niets anders van maken ".
Duidelijker kan het niet.
Thomas

Inderdaad, zo klaar als het maar zijn kan.
Als het in Rom 11 gaat over het volk Israel en over heidenen, kunnen wij onszelf wel het volk Israel vinden volgens de vervangingsleer, maar wie zijn dan de heidenen...?
Als de tijd der heidenen (wij dus)vol is, zal Jezus op de wolken komen, en zullen de joden Hem zien, die zij doorstoken hadden, dan zullen hen de ogen geopend worden, letterlijk en figuurlijk, denk ik.
Why do we spend money we don’t have on things we don’t need to create impressions that don’t last on people we don’t care about ?

Gebruikersavatar
Mister
Administrator
Berichten: 10319
Lid geworden op: 25 Jul 2005, 12:06

Re: Nethanyahoe en Obama

Berichtdoor Mister » 30 Jan 2010, 18:45

Tiberius schreef:Niet altijd hoeft de betekenis hetzelfde te zijn als wat er staat.
Neem bijvoorbeeld de Nederlandse uitdrukking "het regent pijpenstelen". Duidelijker kan je niet zeggen wat er uit de lucht komt vallen.


Oftewel: Paulus zegt het wel, maar hij bedoelt het niet?
Quidquid latine dictum sit, altum videtur

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

Re: Nethanyahoe en Obama

Berichtdoor Jacobse » 30 Jan 2010, 19:55

Johannah schrijft er over dat als de Heere weer komt met de wolken, de joden HEM zullen zien Die doorstoken is.
Zo is het zegt ook de profeet Zacharia in hoofdstuk 12 vers 10; en ze zullen HEM herkennen en erkennen als De Messias, onder groot berouw dat ze dat niet eerder hebben gezien.
Dat het daar gaat om de jongste dag, volgt ook uit Zacharia 14 vers 5 slot: En de Heere, mijn GOD, zal komen; alle heiligen met Hem. Dat Zacharia het in hoofdstuk 12 en volgende heeft over het volk Israël,en over niets anders, zeker niet over wat de vervangingstheologie probeert namelijk dat het "de Kerk "zou zijn, alleen dus over het volk Israël, blijkt duidelijk uit dat hoofdstuk; er wordt gesproken over Juda en Jerusalem, en de inwoners van Jerusalem, tegenover alle volken in het rond( vers 2 ), alle naties ( vers 3 ), alle volkeren der aarde ( vers 3 slot ), (paarden der ) naties ( vers 4), links en rechts alle naties in het rond ( vers 6 ), alle volken die tegen Jerusalem oprukken ( vers 9).
En dan komt vers 10: de Heere Zelf zal overdfat volk, de natie, Israël uitgieten Zijn Geest der genade,en der gebeden. Met als uitkomst voor het volk Israël: het zien van de Messias ( ook en met name ) door hen, vers 10 vervolg; en een ontzondiging van Godswege van Israél, hoofdstuk 13 eerste verzen, die uitloopt voor het volk Israël -vers 9 van hoofdstuk 13 - op: zij zullen Mijn Naam aanroepen,en Ik zal hen verhoren; Ik zeg: dat is Mijn volk, en zij zullen zeggen: de Heere is mijn God. Met als uitkomst ook en in het bijzonder voor alle verdere gelovigen: hoofdstuk 14 vers 5 : en de Heere mijn God zal komen, en alle heiligen met Hem; en vers 9: en de Heere zal koning worden over de gehele aarde,te dien dage zal de Heere de Enige zijn en Zijn Naam EEN.
Wat een geweldige toekomst door Gods beloften;en hopelijk in de tijd zeer dichtbij!
Thomas

Online
Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 23736
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: 127.0.0.1

Re: Nethanyahoe en Obama

Berichtdoor Tiberius » 01 Feb 2010, 09:21

Mister schreef:
Tiberius schreef:Niet altijd hoeft de betekenis hetzelfde te zijn als wat er staat.
Neem bijvoorbeeld de Nederlandse uitdrukking "het regent pijpenstelen". Duidelijker kan je niet zeggen wat er uit de lucht komt vallen.


Oftewel: Paulus zegt het wel, maar hij bedoelt het niet?

Denk je?

Gebruikersavatar
Gian
Berichten: 6212
Lid geworden op: 27 Nov 2004, 22:24

Re: Nethanyahoe en Obama

Berichtdoor Gian » 01 Feb 2010, 23:39

Misschien beetje off topic, misschien niet;

http://www.debka.com/article/8575/
Genormaliseerd.


Terug naar “Israel en Midden-Oosten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast