Calvijn en de oprichting van de staat Israël in 1948

Ben je het eens of oneens met de stelling? Graag keuze in topic toelichten.

Eens
12
40%
Oneens
18
60%
 
Totaal aantal stemmen: 30

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17312
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: Calvijn en de oprichting van de staat Israël in 1948

Berichtdoor Afgewezen » 10 Jun 2009, 14:34

Jacobse schreef:Het gaat om een woord tegen een scribent, die zich ziende blind en horende doof houdt, en hier ernstig afbreuk doet aan hetgeen de Bijbel zegt over God en Zijn beloften en Zijn Woord, en derhalve aan Gods eer.
Misschien dat dan een indringende oproep als bedoeld, het egelstellingse pantser van Alexander vermag te doorbreken.Is de hartelijke wens van
Thomas

Dit bedoel ik dus. :cry

Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 23887
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: 127.0.0.1

Re: Calvijn en de oprichting van de staat Israël in 1948

Berichtdoor Tiberius » 10 Jun 2009, 14:58

Moderator opmerking

Beste mensen,

Afgewezen heeft gelijk: probeer ook in deze discussie niet op de persoon te spelen, maar met inhoudelijke argumenten.

Vriendelijke groeten,
Tiberius (moderator)

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Calvijn en de oprichting van de staat Israël in 1948

Berichtdoor Alexander CD » 10 Jun 2009, 18:08

Thomas, beste Thomas,

Wat wil je hiermee bereiken, het is zo jammer dat jezelf al de vragen onbeantwoord laat.
Je komt telkens weer met Rom 11 vs 26, het is gevaarlijk om op één tekst je hele argumentatie op te bouwen, je zet de piramide op het puntje, niet erg stabiel.
Ik denk dat wij de nieuw testamentische schrijvers moeten volgen in de uitleg van OT profetiën, ben je dat met me eens?

Verder zegt de bijbel; Gods volk was nooit en is niet een natuurlijk volk, zelfs al neem je alleen de direkte kinderen van Abraham, dan behoren behoren alleen de kinderen der belofte tot Gods volk, of zegt Rom. 9 dat niet?


Doch ik zeg dit niet, alsof het woord Gods ware uitgevallen; want die zijn niet allen Israel, die uit Israel zijn.

Noch omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen; maar: In Izaak zal u het zaad genoemd worden.

Dat is, niet de kinderen des vleses, die zijn kinderen Gods; maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend.


Volgens mij heb ik nooit iets anders gezegd, de kinderen van de belofte, die in het geloof de Heere Jezus aangenomen hebben, zij Gods volk.
Die en die alleen, is dat niet Gods woord, Thomas?

backtobasic
Berichten: 272
Lid geworden op: 08 Jun 2009, 10:33
Locatie: Kaapstad
Contact:

Re: Calvijn en de oprichting van de staat Israël in 1948

Berichtdoor backtobasic » 10 Jun 2009, 18:37

Alexander CD schreef:
Jacobse schreef:Beste Alexander,
kan je nou niet lezen, of wil je nou niet lezen?
Romeinen 11 verzen 25 tot en met 32 ( plus de extase bij Paulus daarover in de verzen 33 tot en met 36 ) gaat, dat staat er toch overduidelijk, UITSLUITEND over de joden.
Wij, van oorsprong heidenen, zijn aan de beurt geweest in de verzen 13 tot en met 24. En hoe!: wees niet hoogmoedig maar vrees ( vers 20 ).
Vers 32: God heeft hen allen - het gaat uitsluitend over joden - onder de ongehoorzaamheid besloten ( met als doel ) om Zich over hen allen te ontfermen. "Over hen allen", over alle joden; dat staat er; en hoe dat gaat?: op Gods tijd en op Zijn wijze zal Hij dat - Paulus noemt het een geheimenis, vers 25 - onthullen en waarmaken.
Ik denk wel eens: De Heere doet - God zij dank - het met ons, individueel, en -zo lijkt het mij gegeven het vorenstaande- met de joden wellicht collectief.Zoals Jozef zich openbaarde aan ALLE broers gelijktijdig, en van schrik en verbijstering deinsden ze toen eerst zelfs nog even terug ( Genesis 45 vers 3 ) en wel tot het moment dat Jozez zelf ( vers 15 ) hen omarmde. Zoals Zacharia 12 vers 10 en volgende zegt: grote spijt collectief omdat ze HEM Die doorstoken werd eerst dan herkennen en erkennen. De Heere mag toch ook met hen een andere weg gaan dan met U en mij? Er is onder de hemel geen andere NAAM waardoor we behouden zullen worden - Handelingen 4 vers 12 - dan de Naam van de Heere Jezus Christus; dat geldt voor jood en niet-jood. maar de weg waardoor Hij Zelf ons en hen tot het heil in Christus wil leiden - want het is niet uit U en mij en niet uit ons, het is al uit Hem -daarin is HIJ vrij. Vrije genade, die de Koning der koningen, naar Zijn welbehagen, op Zijn tijd en op Zijn wijze, geeft.
Thomas
Nogmaals, neem en lees! De Schrift is HET antwoord.

Beste Thomas, dit is helaas jouw uitleg, de bijbel zegt, Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;
Zoals jij het erin leest zo zie je het, maar er is ook een context. Alle vragen die ik jou gesteld heb, heb ik geen antwoord op gekregen.
En nu doe je net of ik niks geschreven heb. Nogmaals leg ik er de nadruk op,

Alle Profetie slaat op Christus, Christus is het centrum van de bijbel niet het natuurlijke Israël, eigenlijk moet je als er Israël staat eerst Christus lezen.
Israél is de knecht Gods, eerst het natuurlijke Israël, deze heeft op alle fronten gefaald als Gods knecht en er is niks van terechtgekomen, totdat God in Zacheria 11 zegt geef Mij Mijn loon ik ben niet langer jullie Herder, en zij wogen 30 zilverstukken af.
Toen kwam de Tweede Knecht Israël, Jezus Christus, Hij heeft God volmaakt gediend, door Hem alleen zijn de beloften.
Daarom zegt de Heere Jezus ook het koningschap zal van jullie (natuurlijk Israël)afgenomen worden en aan anderen gegeven die wel daarvan de vrucht opbrengen.
In een tijd van afval van het ware geloof komen deze Joodse dromen als een oordeel terug en verliest men het rechte zicht op onze Heere en Heiland die alleen alle eere toekomt. Lees dat stuk wat ik over Zacharia 11 geschreven heb er ook eens op na.
Ik hoop dat je zo ook een recht zicht op de schriften krijgt.


Als er Israel staat, moet je gewoon Israel lezen, Israel is de nieuwe naam van Jacob.
het moge duidelijk dat dat de joden zijn.En wij zijn de heidenen!
We gaan toch niets veranderen, toevoegen of wegnemen van wat er staat in de Heilige Schrift.
Ook niet omdat Calvijn dacht het bij het juiste eind te hebben.
En de Schrift is niet te moeilijk of raadselachtig, anders hadden de pauzen destijds er niet zo hun best opgedaan om mensen te beletten zelf aan het lezen te gaan.
Sola Scriptura

Gebruikersavatar
Bert Mulder
Berichten: 9031
Lid geworden op: 28 Aug 2006, 22:07
Locatie: Sherwood Park Alberta Canada
Contact:

Re: Calvijn en de oprichting van de staat Israël in 1948

Berichtdoor Bert Mulder » 10 Jun 2009, 18:55

backtobasic schreef:
Als er Israel staat, moet je gewoon Israel lezen, Israel is de nieuwe naam van Jacob.
het moge duidelijk dat dat de joden zijn.En wij zijn de heidenen!
.


Galaten 3:29
En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.

Abraham's zaad=Joden?


Romeinen 9:6
Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen. Want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn;
Mijn enige troost is, dat ik niet mijn, maar Jezus Christus eigen ben, Die voor mijn zonden betaald heeft, en zo bewaart, dat alles tot mijn zaligheid dienen moet; waarom Hij mij ook door Zijn Heilige Geest van eeuwig leven verzekert, en Hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt.

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Calvijn en de oprichting van de staat Israël in 1948

Berichtdoor Alexander CD » 10 Jun 2009, 18:58

[
backtobasic schreef:Als er Israel staat, moet je gewoon Israel lezen, Israel is de nieuwe naam van Jacob.
het moge duidelijk dat dat de joden zijn.En wij zijn de heidenen!
We gaan toch niets veranderen, toevoegen of wegnemen van wat er staat in de Heilige Schrift.
Ook niet omdat Calvijn dacht het bij het juiste eind te hebben.
En de Schrift is niet te moeilijk of raadselachtig, anders hadden de pauzen destijds er niet zo hun best opgedaan om mensen te beletten zelf aan het lezen te gaan.
.


Btb, is je nooit opgevallen dat Israël in de bijbel van betekenis verandert, eerst een man toen een geslacht toen een volk en toen de Heere Jezus?
Dus wat moet je nou lezen?
Calvijn heb ik nooit benadrukt maar wel de heilige schrift, al doet Calvijn niks anders dan de schrift volgen.
Maar de bijbel is niet alleen letterlijk is het niet ironisch dat juist om de letterlijke betekenis de Heere Jezus beschuldigd werd en gekruisigt?
Paulus zegt, alwie van Christus is, is een nieuwe schepping, het Israel Gods!

want die zijn niet allen Israel, die uit Israel zijn.
Volgens mij zegt de bijbel; lees niet automatisch Israël voor Israël, er is onderscheidt in Israël, als ik het verkeerd begrijp zeg dan wat wel de betekenis is van dit gedeelte en bewijs het graag vanuit een ander schriftgedeelte!
Als de bijbel dit zegt mag ik het dan de bijbel niet nazeggen? Ja, dat is het enige wat we mogen.

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Calvijn en de oprichting van de staat Israël in 1948

Berichtdoor Alexander CD » 10 Jun 2009, 22:43

Jacobse schreef:Romeinen 3 vers 3. Het gaat daar over de joden. Wat zegt Paulus daar?"Wat toch is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geworden, zal dan hun ontrouw de trouw Gods teniet doen? VOLSTREKT NIET ! "Gods trouw blijft, uiteraard, volstrekt en onvermonderd voortduren; hoe kan het anders!!!


Het is mij niet duidelijk wat je met deze tekst wilt bewijzen, Thomas.

Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen?

Dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig; gelijk als geschreven is: Opdat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw woorden, en overwint, wanneer Gij oordeelt.


Je wilt toch niet zeggen dat ontrouw tegen Gods woord, ongestraft blijft, want God blijft wel trouw aan de mens( de ongelovige jood), dat wordt hier niet bedoeld, maar God blijft wel trouw aan Zijn woord, daarom is Hij gerechtvaardigt in Zijn oordeel tegen alle ontrouw!
Daarom is in het Jaar 70 Jeruzalem verwoest niet allen de farizeers.

hebr 3.
En welken heeft Hij gezworen, dat zij in Zijn rust niet zouden ingaan, anders dan dengenen, die ongehoorzaam geweest waren?

En wij zien, dat zij niet hebben kunnen ingaan vanwege hun ongeloof.
God straft alle ongeloof, en bij God is geen aanziens des persoons.

Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen


Laten we ons daarom verootmoedigen en ons behoud in de Enige weg zoeken, die God als verzoening voorgesteld heeft, voor alle volken.

backtobasic
Berichten: 272
Lid geworden op: 08 Jun 2009, 10:33
Locatie: Kaapstad
Contact:

Re: Calvijn en de oprichting van de staat Israël in 1948

Berichtdoor backtobasic » 10 Jun 2009, 22:55

Alexander CD schreef:[
backtobasic schreef:Als er Israel staat, moet je gewoon Israel lezen, Israel is de nieuwe naam van Jacob.
het moge duidelijk dat dat de joden zijn.En wij zijn de heidenen!
We gaan toch niets veranderen, toevoegen of wegnemen van wat er staat in de Heilige Schrift.
Ook niet omdat Calvijn dacht het bij het juiste eind te hebben.
En de Schrift is niet te moeilijk of raadselachtig, anders hadden de pauzen destijds er niet zo hun best opgedaan om mensen te beletten zelf aan het lezen te gaan.
.


Btb, is je nooit opgevallen dat Israël in de bijbel van betekenis verandert, eerst een man toen een geslacht toen een volk en toen de Heere Jezus?
Dus wat moet je nou lezen?
Calvijn heb ik nooit benadrukt maar wel de heilige schrift, al doet Calvijn niks anders dan de schrift volgen.
Maar de bijbel is niet alleen letterlijk is het niet ironisch dat juist om de letterlijke betekenis de Heere Jezus beschuldigd werd en gekruisigt?
Paulus zegt, alwie van Christus is, is een nieuwe schepping, het Israel Gods!

want die zijn niet allen Israel, die uit Israel zijn.
Volgens mij zegt de bijbel; lees niet automatisch Israël voor Israël, er is onderscheidt in Israël, als ik het verkeerd begrijp zeg dan wat wel de betekenis is van dit gedeelte en bewijs het graag vanuit een ander schriftgedeelte!
Als de bijbel dit zegt mag ik het dan de bijbel niet nazeggen? Ja, dat is het enige wat we mogen.

Ik denk dat geslacht/volk en Jezus allemaal in dezelfde lijn ligt, maar dat de heidenen als ingeente tak toch niet moeten roemen alszijnde israel,omdat we inderdaad wel allemaal genade hebben ontvangen door geloof, maar geen joden zijn.

WIE word er anders zalig(vanwege de onberouwelijke Genadegift van G'd door de uitverkiezing van zijn beminde volk? in rom 11:26?
Sola Scriptura

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Calvijn en de oprichting van de staat Israël in 1948

Berichtdoor Alexander CD » 11 Jun 2009, 07:09

backtobasic schreef:Ik denk dat geslacht/volk en Jezus allemaal in dezelfde lijn ligt, maar dat de heidenen als ingeente tak toch niet moeten roemen alszijnde israel,omdat we inderdaad wel allemaal genade hebben ontvangen door geloof, maar geen joden zijn.

WIE word er anders zalig(vanwege de onberouwelijke Genadegift van G'd door de uitverkiezing van zijn beminde volk? in rom 11:26


De bijbel zegt er is geen onderscheidt, waarom zullen wij het dan wel doen?

Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet; want wij hebben te voren beschuldigd beiden Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn;

Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;

En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;


en nog veel meer teksten geven dat aan, daarom vallen alle mensen die zalig worden onder dat Ganse Israël.
zoals romeinen 4 die hetzelfde zegt als rom. 11 vs 26!

Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij; ten einde de belofte vast zij al den zade, niet alleen dat uit de wet is(joden), maar ook dat uit het geloof Abrahams is(heidenen), welke een vader is van ons allen;


Dus nogmaals Rom4 vs 16 zegt met andere woorden hetzelfde als Rom 11 vs 26.

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Calvijn en de oprichting van de staat Israël in 1948

Berichtdoor Alexander CD » 11 Jun 2009, 19:53

Beste Thomas, ik begrijp dat het voor jou moeilijk te verstaan is en daarom zal ik het nog eens uitleggen.
Let op het onderscheidt in Israël!
25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

Een gedeelte van Israël is verblind, de uitverkorenen hebben de belofte verkregen de rest van Israël is verhardt, maar God noemt ze beide Israël.
Er zijn dus twee Israëls in één olijfboom een gedeelte wordt weggebroken de rest verkrijgt de beloften samen met de heidenen die ook ingeplant worden, dat is zegt de bijbel, de verborgenheid
Efeze 1 vs 9-10
9. Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.
10. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;
In de volheid der tijden is bekend gemaakt dat de heidenen deel zijn van het verbond met Israël( olijfboom).

Code: Selecteer alles

4.   Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),
5.   Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;
6.   Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;
Niet een ander lichaam, niet een andere erfenis niet een andere gemeenschap, niet een ander gezin, ja, maar…. Van hetzelfde lichaam, ThomasDe verharding blijft totdat er geen heiden overgebleven is die bekeerd moet worden, totdat de laatste uit de volken het koninkrijk is binnengegaan.
Er staat niet, en daarna komen de Joden tot bekering, zo doe jij wel Thomas maar het staat er niet!
We hebben nu gezien dat joden en heidenen deel hebben aan hetzelfde verbond, hetzelfde huisgezin Gods, dezelfde erfenis en hetzelfde Lichaam.
Nu gaan we naar vs 26
1. En alzo( op deze manier) zal geheel Israel ( al de zade, rom 4) zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser( de Heere Jezus) zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden( Golgotha) van Jakob( verbondsvolk het Israël Gods)
Zijn er nog vragen Thomas?.

backtobasic
Berichten: 272
Lid geworden op: 08 Jun 2009, 10:33
Locatie: Kaapstad
Contact:

Re: Calvijn en de oprichting van de staat Israël in 1948

Berichtdoor backtobasic » 11 Jun 2009, 20:44

Alexander CD schreef:Beste Thomas, ik begrijp dat het voor jou moeilijk te verstaan is en daarom zal ik het nog eens uitleggen.
Let op het onderscheidt in Israël!
25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.

Een gedeelte van Israël is verblind, de uitverkorenen hebben de belofte verkregen de rest van Israël is verhardt, maar God noemt ze beide Israël.
Er zijn dus twee Israëls in één olijfboom een gedeelte wordt weggebroken de rest verkrijgt de beloften samen met de heidenen die ook ingeplant worden, dat is zegt de bijbel, de verborgenheid
Efeze 1 vs 9-10
9. Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.
10. Om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, en dat op de aarde is;
In de volheid der tijden is bekend gemaakt dat de heidenen deel zijn van het verbond met Israël( olijfboom).

Code: Selecteer alles

4.   Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),
5.   Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;
6.   Namelijk dat de heidenen zijn medeerfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;
Niet een ander lichaam, niet een andere erfenis niet een andere gemeenschap, niet een ander gezin, ja, maar…. Van hetzelfde lichaam, ThomasDe verharding blijft totdat er geen heiden overgebleven is die bekeerd moet worden, totdat de laatste uit de volken het koninkrijk is binnengegaan.
Er staat niet, en daarna komen de Joden tot bekering, zo doe jij wel Thomas maar het staat er niet!
We hebben nu gezien dat joden en heidenen deel hebben aan hetzelfde verbond, hetzelfde huisgezin Gods, dezelfde erfenis en hetzelfde Lichaam.
Nu gaan we naar vs 26
1. En alzo( op deze manier) zal geheel Israel ( al de zade, rom 4) zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser( de Heere Jezus) zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden( Golgotha) van Jakob( verbondsvolk het Israël Gods)
Zijn er nog vragen Thomas?.

Romeinen 11:28
zo zijn zij wel vijanden wat aangaat het Evangelie (dit zijn de joden),om uwentwil(de heidenen/wij,totdat onze volheid komt)maar wat aangaat de vekiezing zijn zij beminden, om der Vaderen (de beloftes aan de aartsvaders) wil.

---knip--- Niet op de persoon spelen en let op je taalgebruik, aub; mvg Tib
Sola Scriptura

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: Calvijn en de oprichting van de staat Israël in 1948

Berichtdoor Alexander CD » 11 Jun 2009, 21:02

[[quote="backtobasic"]Romeinen 11:28
zo zijn zij wel vijanden wat aangaat het Evangelie (dit zijn de joden),om uwentwil(de heidenen/wij,totdat onze volheid komt)maar wat aangaat de vekiezing zijn zij beminden, om der Vaderen (de beloftes aan de aartsvaders) wil.

Nog vragen?
Om maar eenzelfde patrionistische rot-toon aan te slaan, misschien voel je nu hoe het klinkt.
Niet stichtend!

Beste Backtobasic, Zo is het niet bedoeld, ben niet zo haatdragend maar wel overtuigd!
Ik voel het niet, discussie mag best wel uitlokkend zijn of niet?

Ook in vs 28 komen de twee Israëls naar voren, Btb.

vriendelijke groeten Alexander CD

Gebruikersavatar
Tiberius
Moderator
Berichten: 23887
Lid geworden op: 12 Jan 2006, 10:49
Locatie: 127.0.0.1

Re: Calvijn en de oprichting van de staat Israël in 1948

Berichtdoor Tiberius » 12 Jun 2009, 08:05

Moderator verzoek

Beste mensen,

Ik begrijp, dat het moeilijk is, maar probeer toch fatsoenlijk met elkaar te spreken en te discussiëren.
Het is misschien even wat moeite, maar dan heb je ook wat.

Met vriendelijke groet,
Tiberius (moderator)

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

putasne intellegis quae legis ? Interpretatio cessat in clar

Berichtdoor Jacobse » 15 Jun 2009, 17:07

Putasne intellegis quae legis?
Mede-erfgenamen van dezelfde belofte.
Mede-erfgenamen; derhalve naast, samen met, en onverminderd wie al erfgenamen waren en dat derhalve blijven; nu voor deze nieuwkomers voortaan Gode zij dank met hen gelijk-op, als voor deze nieuwkomers nu mede-erfgenaam.
Van dezelfde belofte. Die eveneens onverminderd en onverkort geldt; nu voortaan voor alle erfgenamen, voor de nieuwkomers, en niet minder en onveranderd voor de niet-nieuwkomers = de joden.
Nogmaals Romeinen 11; informeel opschrift bij het stuk beginnend met vers 25: de bekering der heidenen en het behoud van Israël. Vers 30 en 31 spreekt over gij en over u = de
( Romeinse ) heidenen, tegenover dezen en zij = de joden.Vers 28: zij zijn geliefden om der vaderen wil;vers 29 de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk; vers 31:opdat ook zij thans ontferming zouden vinden; vers 32: want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten om ZICH over hen allen te ontfermen.
Interpretatio cessat in claris.
Thomas

Gebruikersavatar
Afgewezen
Berichten: 17312
Lid geworden op: 12 Mei 2005, 21:50

Re: putasne intellegis quae legis ? Interpretatio cessat in clar

Berichtdoor Afgewezen » 15 Jun 2009, 20:26

Jacobse schreef:Putasne intellegis quae legis?
Mede-erfgenamen van dezelfde belofte.
Mede-erfgenamen; derhalve naast, samen met, en onverminderd wie al erfgenamen waren en dat derhalve blijven; nu voor deze nieuwkomers voortaan Gode zij dank met hen gelijk-op, als voor deze nieuwkomers nu mede-erfgenaam.
Van dezelfde belofte. Die eveneens onverminderd en onverkort geldt; nu voortaan voor alle erfgenamen, voor de nieuwkomers, en niet minder en onveranderd voor de niet-nieuwkomers = de joden.
En hoe zit het dan met de afgehouwen takken? Die delen pas weer in de belofte als ze opnieuw ingeënt worden = zich bekeren. Dus zolang ze dat niet doen, zijn ze geen erfgenaam meer van de belofte (ze hebben zich door ongeloof zelf onterfd).


Terug naar “Israel en Midden-Oosten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast