waar of niet...?

Gebruikersavatar
Mister
Administrator
Berichten: 10319
Lid geworden op: 25 Jul 2005, 12:06

Re: waar of niet...?

Berichtdoor Mister » 08 Sep 2011, 17:17

dennis schreef:http://nl.wikipedia.org/wiki/Balkan_%28schiereiland%29. Omdat ze toen werden veroverd door de Turken?

Overigens vind ik het gevaarlijk om dit soort uitspraken te doen over andere volken dan het volk Israel. Israel heeft een verbond met de Heere, waarin besloten ligt dat het hen slecht zal vergaan als de de Heere vergeten. Andere volken, zoals de Balkanstaten, Nederland, de Verenigde Staten hebben niet een dergelijk verbond.Helemaal mee eens. Dit doet me ook denken aan wat je in de VS soms hoort: God's own country..
Niet Bijbels.[/quote]

Variant op een thema? God, Nederland en Oranje.
Quidquid latine dictum sit, altum videtur

Gebruikersavatar
Bonny
Berichten: 1971
Lid geworden op: 03 Aug 2007, 16:29
Locatie: In partibus infidelium
Contact:

Re: waar of niet...?

Berichtdoor Bonny » 08 Sep 2011, 21:47

Mister schreef:
dennis schreef:
rekcor schreef:http://nl.wikipedia.org/wiki/Balkan_%28schiereiland%29. Omdat ze toen werden veroverd door de Turken?

Overigens vind ik het gevaarlijk om dit soort uitspraken te doen over andere volken dan het volk Israel. Israel heeft een verbond met de Heere, waarin besloten ligt dat het hen slecht zal vergaan als de de Heere vergeten. Andere volken, zoals de Balkanstaten, Nederland, de Verenigde Staten hebben niet een dergelijk verbond.Helemaal mee eens. Dit doet me ook denken aan wat je in de VS soms hoort: God's own country..
Niet Bijbels.


Variant op een thema? God, Nederland en Oranje.

Tja, en wie heeft er dan gelijk? Daarom kun je je beter maar niet al te veel verdiepen in dit soort combinaties van theologie en geschiedschrijving.
The Groom's still waiting at the altar

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

Israel

Berichtdoor Jacobse » 24 Sep 2011, 19:28

Premier Abbas van de palestijnen heeft aan De Veiligheidsraad/De VN gevraagd om erkenning als Palestijnse staat, met -een deel van - Jerusalem als hoofdstad, en heeft daarbij verder gezegd een joodse staat nooit te zullen erkennen. Premier Netanyahu heeft betoogd, dat de palestijnen een staat willen zonder vrede met Israël, en heeft opgeroepen tot vredesbesprekingen.
Echter, de feitelijke situatie rondom Israël is meer dan zorgwekkend: Turkije met premier Erdogan is anti Israël, hetzelfde geldt voor Syrië met president Basjar Assad, voor de Libanon beheerst door de Hezbollah, voor naar het noordoosten Iran met de premier Ahmedinejad, en in het zuiden Egypte dat zeker niet meer voor Israël is met de Moslim Broederschap na het weggaan van premier Moebarak; in het oosten Jordanië met eigen zorgen genoeg.
Bid voor de vrede van Jerusalem!

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: waar of niet...?

Berichtdoor Alexander CD » 08 Okt 2011, 19:43

Jakob, ik denk dat je vader gelijk heeft. Iemand die Jood is vandaag hangt de Joodse godsdienst aan, gelooft dat hij of zij gerechtvaardigd wordt door de wet te houden. De bijbel leert ons dat je hiermee het offer en werk van Christus afwijst.
De bijbel leert ons dat we door genade behouden worden en dat niet uit onszelf!
Het is een gave Gods!
De Joden die nu leven zijn niet meer echte afstammelingen van Abraham maar samaritanen, ze zijn vermengd met Samaritanen en andere volken, net zo als de samaritanen in de dagen van de Heere Jezus.
Als God ze bekeerd kunnen die samaritanen die de Joodse godsdienst aanhouden ook zalig worden, door geloof in de Heere Jezus, net zo als alle andere volken.
Maar de etnische joden zijn onder de volken verstrooid, zodat het geen volk meer is.
Vele geven hoog op van de Messias belijdende Joden, maar dezen vermengen de christelijke leer met de Joodse, iets waarvan Paulus in de Galatenbrief zegt "wie heeft u betoverd". De bijbel wijst het opnemen van Joodse leringen met kracht af als dwaling.
Gans Israel zal zalig worden, maar dan wel het Israel Gods, en dat is een iedere de Heere Jezus liefheeft en Zijn geboden bewaard.

Germanicus
Berichten: 579
Lid geworden op: 10 Jul 2010, 11:10

Re: waar of niet...?

Berichtdoor Germanicus » 08 Okt 2011, 19:57

Alexander CD schreef:Gans Israel zal zalig worden, maar dan wel het Israel Gods, en dat is een iedere de Heere Jezus liefheeft en Zijn geboden bewaard.


Creatieve uitleg van de Romeinenbrief. :fi
Hier beneden is het niet.

Gebruikersavatar
Luther
Berichten: 15311
Lid geworden op: 25 Jun 2008, 20:16
Contact:

Re: waar of niet...?

Berichtdoor Luther » 08 Okt 2011, 20:07

Alexander CD schreef:Maar de etnische joden zijn onder de volken verstrooid, zodat het geen volk meer is.

Was 1948 voor jou een wonder?
De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden. (Maarten Luther, WA 101, 2, 25)

Gebruikersavatar
huisman
Berichten: 12014
Lid geworden op: 13 Nov 2009, 00:38

Re: waar of niet...?

Berichtdoor huisman » 08 Okt 2011, 21:36

Alexander CD schreef:Jakob, ik denk dat je vader gelijk heeft. Iemand die Jood is vandaag hangt de Joodse godsdienst aan, gelooft dat hij of zij gerechtvaardigd wordt door de wet te houden. De bijbel leert ons dat je hiermee het offer en werk van Christus afwijst.
De bijbel leert ons dat we door genade behouden worden en dat niet uit onszelf!
Het is een gave Gods!
De Joden die nu leven zijn niet meer echte afstammelingen van Abraham maar samaritanen, ze zijn vermengd met Samaritanen en andere volken, net zo als de samaritanen in de dagen van de Heere Jezus.
Als God ze bekeerd kunnen die samaritanen die de Joodse godsdienst aanhouden ook zalig worden, door geloof in de Heere Jezus, net zo als alle andere volken.
Maar de etnische joden zijn onder de volken verstrooid, zodat het geen volk meer is.
Vele geven hoog op van de Messias belijdende Joden, maar dezen vermengen de christelijke leer met de Joodse, iets waarvan Paulus in de Galatenbrief zegt "wie heeft u betoverd". De bijbel wijst het opnemen van Joodse leringen met kracht af als dwaling.
Gans Israel zal zalig worden, maar dan wel het Israel Gods, en dat is een iedere de Heere Jezus liefheeft en Zijn geboden bewaard.


Je gaat wel heel snel voorbij aan teksten uit Romeinen 11
23 Maar ook zij, indien zij in het ongeloof niet blijven, zullen ingeent worden ; want God is machtig om dezelve weder in te enten.
24 Want indien gij afgehouwen zijt uit den olijfboom, die van nature wild was, en tegen nature in den goeden olijfboom ingeent; hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geent worden?
28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;
29 Want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
Er gaan er met twee verbonden verloren en met drie en er worden er met twee verbonden behouden en met drie. Prof. G. Wisse.

GJdeBruijn
Berichten: 2059
Lid geworden op: 09 Mar 2010, 14:37

Re: waar of niet...?

Berichtdoor GJdeBruijn » 08 Okt 2011, 21:58

Alexander CD schreef:Maar de etnische joden zijn onder de volken verstrooid, zodat het geen volk meer is.

Zodat het geen volk meer is? Is God dan veranderlijk? En zou dat dan ook de uitverkorenen die zichzelf herkennen in het afvallige volk niet tot wanhoop drijven? Daar waar Gods volk afkerig is, blijft God getrouw! Ondanks wie wij mensen zijn.
Het volk Israel is als getuigenis aan de mensheid gegeven om te openbaren wie God is en hoe Hij met Zijn afkerige volk handelt.
Tot troost van de gelovigen die zich afkerig en murmereerders weten te zijn.
Hoe zou Ik u overgeven, o Efraïm? u overleveren, o Israël? Hoe zou Ik u maken als Adama, u stellen als Zeboim? Mijn hart is in Mij omgekeerd, al Mijn berouw is te zamen ontstoken.
Ik zal de hittigheid Mijns toorns niet uitvoeren; Ik zal niet wederkeren om Efraïm te verderven; want Ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u, en Ik zal in de stad niet komen.

@Alexander, op deze wijze denkt de mens te menselijk over onze God!
Als Gods Woord ten aanzien van het natuurlijke volk Israël niet bestendig zou zijn, hoe kun je de bestendigheid dan wel ten aanzien van het geestelijke Israël verwachten?

Gebruikersavatar
Gian
Berichten: 6212
Lid geworden op: 27 Nov 2004, 22:24

Re: waar of niet...?

Berichtdoor Gian » 08 Okt 2011, 22:19

Alexander CD schreef:De Joden die nu leven zijn niet meer echte afstammelingen van Abraham maar samaritanen


Wat een onzin. De hele arabische wereld stamt van Abraham. Joden zijn afstammelingen van Juda, en dus alleen de nakomelingen van de 2 stammen, waarvan Juda hoofd was. De jood uit onze tijd is uit Juda, Benjamin of Levi. De tien stammen zijn verborgen, en wijzen typologisch naar de Gemeente.
Als je dit onderscheid wegveegt negeer je alle onderscheid tussen Juda en Efraïm.
Genormaliseerd.

Alexander CD
Berichten: 1063
Lid geworden op: 13 Sep 2008, 18:44

Re: waar of niet...?

Berichtdoor Alexander CD » 10 Okt 2011, 21:05

En de Heere zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen.

Daartoe zult gij onder dezelve volken niet stil zijn, en uw voetzool zal geen rust hebben; want de Heere zal u aldaar een bevend hart geven, en bezwijking der ogen, en mattigheid der ziel.

En uw leven zal tegenover u hangen; en gij zult nacht en dag schrikken, en gij zult van uw leven niet zeker zijn.

Des morgens zult gij zeggen: Och, dat het avond ware; en des avonds zult gij zeggen: Och, dat het morgen ware; vermits den schrik uws harten, waarmede gij zult verschrikt zijn, en vermits het gezicht uwer ogen, dat gij zien zult.

En de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen, door een weg, waarvan ik u gezegd heb: Gij zult dien niet meer zien; en aldaar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden; maar er zal geen koper zijn.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 19598
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: waar of niet...?

Berichtdoor refo » 10 Okt 2011, 21:13

Dan moet je er wel het tekstverband bijzetten:

58 Indien gij niet zult waarnemen te doen al de woorden dezer wet, die in dit boek geschreven zijn, om te vrezen dezen heerlijken en vreselijken Naam, den HEERE, uw God;
59 Zo zal de HEERE uw plagen wonderlijk maken, mitsgaders de plagen van uw zaad; het zullen grote en gewisse plagen, en boze en gewisse krankten zijn.
60 En Hij zal op u doen keren alle kwalen van Egypte, voor dewelke gij gevreesd hebt, en zij zullen u aanhangen.
61 Ook alle krankte, en alle plage, die in het boek dezer wet niet geschreven is, zal de HEERE over u doen komen, totdat gij verdelgd wordt.
62 En gij zult met weinige mensen overgelaten worden, in plaats dat gij geweest zijt als de sterren des hemels in menigte; omdat gij der stem des HEEREN, uws Gods, niet gehoorzaam geweest zijt.
63 En het zal geschieden, gelijk als de HEERE Zich over ulieden verblijdde, u goed doende en u vermenigvuldigende, alzo zal Zich de HEERE over u verblijden, u verdoende en u verdelgende; en gij zult uitgerukt worden uit het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven.

eilander
Moderator
Berichten: 12426
Lid geworden op: 15 Okt 2007, 21:42

Re: waar of niet...?

Berichtdoor eilander » 10 Okt 2011, 22:18

Alexander CD schreef:En de Heere zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen.

Daartoe zult gij onder dezelve volken niet stil zijn, en uw voetzool zal geen rust hebben; want de Heere zal u aldaar een bevend hart geven, en bezwijking der ogen, en mattigheid der ziel.

En uw leven zal tegenover u hangen; en gij zult nacht en dag schrikken, en gij zult van uw leven niet zeker zijn.

Des morgens zult gij zeggen: Och, dat het avond ware; en des avonds zult gij zeggen: Och, dat het morgen ware; vermits den schrik uws harten, waarmede gij zult verschrikt zijn, en vermits het gezicht uwer ogen, dat gij zien zult.

En de Heere zal u naar Egypte doen wederkeren in schepen, door een weg, waarvan ik u gezegd heb: Gij zult dien niet meer zien; en aldaar zult gij u aan uw vijanden willen verkopen tot dienstknechten en tot dienstmaagden; maar er zal geen koper zijn.


Dit is Deuteronomium 28; ik zou willen adviseren vooral door te lezen, bijvoorbeeld t/m Deut. 30. Dat hoofdstuk begint al: "Voorts zal het gescheiden, wanneer al deze dingen over u gekomen zijn, deze zegen of deze vloek die ik u voorgesteld heb, zo zult gij het weder ter harte nemen onder alle volken waarheen u de Heere uw God gedreven heeft".
Nog een voorbeeld, vers 3:
En de Heere uw God zal uw gevangenis wenden en Zich uwer ontfermen en Hij zal u weder vergaderen uit al de volken waarheen u de Heere uw God verstrooid had.

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

Re: waar of niet...?

Berichtdoor Jacobse » 26 Nov 2011, 18:22

Jeremia 31 de verzen 7 en volgende luiden:
want zo zegt de Heere: jubelt van vreugde over Jakob, juicht om het hoofd der volkeren,verkondigt looft en zegt:
de Heere heeft Zijn volk verlost, het overblijfsel van Israël.
Zie IK breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde: onder hen blinden en lammen zwangeren en barenden tezamen; in een grote schare zullen zij hierheen terugkeren. Onder geween zullen zij komen en onder smeking zal IK hen leiden;
IK zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg waarop zij niet struikelen.
Want IK ben Israël tot een vader, en Efraïm die is Mijn eerstgeborene.
hoort het Woord des Heren, o volken;
verkondigt het in verre kustlanden,
en zegt:
HIJ Die Israël verstrooide , zal het verzamelen, en het behoeden als een herder zijn kudde.
Want de Heere maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij.
Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des Heren.
Jacobse

Gebruikersavatar
memento
Berichten: 11338
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:42

Re: waar of niet...?

Berichtdoor memento » 26 Nov 2011, 18:33

Luther schreef:
Alexander CD schreef:Maar de etnische joden zijn onder de volken verstrooid, zodat het geen volk meer is.

Was 1948 voor jou een wonder?

Voor mij was 1948 wonderlijk, niet een wonder. Een wonder gaat uit van een bijzonder ingrijpen van God ten goede, iets waar ik mijn vraagtekens heb als het gaat om 1948.

Mijn grote bezwaar is, dat 1948 gezien wordt als vervulling van de Bijbelse terugkeerbeloften. Echter, wie de profetieën leest, zal zien dat berouw en bekering vóóraf gaan aan de wederkeer. Zie de hierboven geciteerde Jer. 31: "onder geween zullen zij komen en onder smeking zal IK hen leiden". Gaat dat op voor 1948? Was er dat berouw en bekering tot de Heere? Is het verwerpen van Gods eigen Zoon door Israèl niet het bewijs van het tegendeel?

Gebruikersavatar
Jacobse
Berichten: 405
Lid geworden op: 04 Feb 2009, 20:40

Re: waar of niet...?

Berichtdoor Jacobse » 26 Nov 2011, 20:56

memento schreef:
Luther schreef:
Alexander CD schreef:Maar de etnische joden zijn onder de volken verstrooid, zodat het geen volk meer is.

Was 1948 voor jou een wonder?

Voor mij was 1948 wonderlijk, niet een wonder. Een wonder gaat uit van een bijzonder ingrijpen van God ten goede, iets waar ik mijn vraagtekens heb als het gaat om 1948.

Mijn grote bezwaar is, dat 1948 gezien wordt als vervulling van de Bijbelse terugkeerbeloften. Echter, wie de profetieën leest, zal zien dat berouw en bekering vóóraf gaan aan de wederkeer. Zie de hierboven geciteerde Jer. 31: "onder geween zullen zij komen en onder smeking zal IK hen leiden". Gaat dat op voor 1948? Was er dat berouw en bekering tot de Heere? Is het verwerpen van Gods eigen Zoon door Israèl niet het bewijs van het tegendeel?


Integendeel.Zo is de Bijbelse volgorde juist niet. Ezechiël 37 heeft het over het herstel van Israël, en spreekt er van dat er bij het begin van dat herstel ( nog ) geen geest en leven in was. Ten aanzien van de Joden staat er dienaangaande geschreven als volgt, zie de tijdsvolgorde : in vers 12 zegt de Heere dat HIJ hen zal brengen naar het land Israël, en in vers 14 zegt HIJ : IK zal mijn Geest in U geven, zodat gij herleeft, en gij zult weten dat IK de Heere het gesproken en gedaan heb, luidt het Woord des Heren. Jeremia 32 geeft hetzelfde aan: vers 37 : IK verzamel hen uit de landen waarheen IK hen...verdreven zal hebben en IK zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wonen...vers 39: Ik zal hen een hart en een weg geven zodat zij MIJ vrezen...vers 40: ja IK zal een eeuwig verbond met hen sluiten. En voor wat betreft hun gaan erkennen van Jezus Christus als Messias, Zacharia12 verzen 10 en 11 geeft dat aan: zij - en ook wij - zullen HEM zien Die doorstoken is, zij door Gods uitstorting ( vers 10 ) van Zijn Geest der genade en der gebeden, en HEM herkennen en erkennen als de Koning der koningen en de Heer der heren. Op Gods tijd, wellicht eerst aan het einde der aardse bedeling,wordt de gedeeltelijke bedekking, waar Paulus over schrijft in Romeinen 11, en het gaat daar om het zicht van de Joden op de Heere Jezus, door de Heere Zelf van hen weggenomen. En als het dan toch gaat om of over de gedeeltelijke bedekking als bedoeld die nog op Israël ligt, dan is het bepaald van belang om ook de eerste verzen van dat elfde hoofdstuk uit de brief van Paulus aan de Romeinen er bij te nemen en ter harte te nemen als woord van God, waar Paulus schrijft over de Joden: " ik vraag dan God heeft Zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet ! "
Jacobse.


Terug naar “Israel en Midden-Oosten”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast