Er zijn 30 resultaten gevonden

door zondaar
14 Sep 2018, 21:01
Forum: Bijbelstudie (discussie)
Onderwerp: Gal. 5:16-18 geest of Geest? Of beide?
Reacties: 21
Weergaves: 1992

Re: Gal. 5:16-18 geest of Geest? Of beide?

Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geëindigd, ik heb het geloof behouden; Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben. Dat alles...
door zondaar
14 Sep 2018, 20:16
Forum: Bijbelstudie (discussie)
Onderwerp: Gal. 5:16-18 geest of Geest? Of beide?
Reacties: 21
Weergaves: 1992

Re: Gal. 5:16-18 geest of Geest? Of beide?

@Dia je stelt het vlees op één lijn met de Geest, dat is onjuist. Christus trouwt een reine maagd en kan en zal nooit geen gemeenschap hebben met een oude mens. De oude mens is in het bad der wedergeboorte ten onder gegaan en gedood en gestorven, de nieuwe mens is met Christus opgestaan. Oude mens G...
door zondaar
14 Sep 2018, 20:04
Forum: Bijbelstudie (discussie)
Onderwerp: Gal. 5:16-18 geest of Geest? Of beide?
Reacties: 21
Weergaves: 1992

Re: Gal. 5:16-18 geest of Geest? Of beide?

Dat is zijn vlees. Dan volgt: Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed (Geest van Christus) de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Was hij toen "klaar"? Of duurde zijn strijd niet tot het einde toe? Bijbelse uitleg, dit is een Bijbe...
door zondaar
14 Sep 2018, 19:51
Forum: Bijbelstudie (discussie)
Onderwerp: Gal. 5:16-18 geest of Geest? Of beide?
Reacties: 21
Weergaves: 1992

Re: Gal. 5:16-18 geest of Geest? Of beide?

En waar kwam de strijd van Paulus vandaan, toen hij het uitriep: Ik ellendig mens! wie zal mij verlossen uit het lichaam des doods? Wat was dat?[/quote] Dat is zijn vlees. Dan volgt: Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed (Geest van Christus) de wet Go...
door zondaar
14 Sep 2018, 19:49
Forum: Bijbelstudie (discussie)
Onderwerp: Gal. 5:16-18 geest of Geest? Of beide?
Reacties: 21
Weergaves: 1992

Re: Gal. 5:16-18 geest of Geest? Of beide?

De Geest met een hoofdletter dus, dat is de inwonende Geest van Christus in de nieuwe mens. De oude mens is de geest der dienstbaarheid (of de dienstbare geest) -dit staat fout in de SV, Rom. 8:15 en goed in de King James: For ye have not received the spirit of bondage again to fear ; but ye have re...
door zondaar
14 Sep 2018, 17:39
Forum: Bijbelstudie (discussie)
Onderwerp: Gal. 5:16-18 geest of Geest? Of beide?
Reacties: 21
Weergaves: 1992

Re: Gal. 5:16-18 geest of Geest? Of beide?

Dank voor uw reactie. Het vlees, dat is de oude mens of de oude onwedergeboren geest, die vernieuwd wordt naar het evenbeeld van Hem die hem heeft wedergeboren. Ik reageer even op deze opmerking. De oude mens wordt toch niet vernieuwd of opgeknapt? Volgens mij moet de oude mens aan het kruis genage...
door zondaar
11 Sep 2018, 22:50
Forum: Kerk en Cultuur - Ethiek
Onderwerp: Hertrouwen na echtscheiding?
Reacties: 974
Weergaves: 52712

Re: Hertrouwen na echtscheiding?

Hoererij en overspel verbreekt het huwelijksverbond en op grond hiervan is scheiden toegelaten. Hertrouwen is voor beiden, zowel voor de overspelpleger als de verlatene uitgesloten en wordt in Gods Woord overspel genoemd (onder andere in Lukas 16:18). Tot het eind van de middeleeuwen was het onderwe...
door zondaar
11 Sep 2018, 11:04
Forum: Kerk en Cultuur - Ethiek
Onderwerp: Hertrouwen na echtscheiding?
Reacties: 974
Weergaves: 52712

Re: Hertrouwen na echtscheiding?

Overspel is het verbreken van het huwelijk(sverbond); daar is geen scheidbrief voor nodig. Hertrouwen na een echtscheiding als gevolg van overspel wordt in Gods Woord uitdrukkelijk verboden en dezen behoren een tweede huwelijk te beëindigen. Jeremia 3 gaat over het geestelijk huwelijk tussen Christu...
door zondaar
10 Sep 2018, 23:39
Forum: Kerk en Cultuur - Ethiek
Onderwerp: Hertrouwen na echtscheiding?
Reacties: 974
Weergaves: 52712

Re: Hertrouwen na echtscheiding?

@Lilian1975: Zeer gedegen onderbouwd en volledig mee eens! Een aanvullende reactie op Deut. 24:1-4: Deut. 24:1-4 is de eerste vermelding in de Bijbel van scheiding en hierin staat absoluut geen gebod van God om de vrouw een scheidbrief te geven, laat staan dat God de man gebied of zelfs toestaat om ...
door zondaar
12 Mei 2018, 22:50
Forum: Theologie - Bezinning
Onderwerp: Homoseksualiteit
Reacties: 318
Weergaves: 28894

Re: Homoseksualiteit

@ Luther Verschrikkelijk wat je hier neer durft te schrijven! Je zet in je vergelijking van een kind van God naast een doemwaardige zondaar zo die zich niet bekeert. Pred. 7:29: Alleenlijk ziet, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben veel vonden gezocht. Kantteken...
door zondaar
12 Mei 2018, 16:18
Forum: Theologie - Bezinning
Onderwerp: Homoseksualiteit
Reacties: 318
Weergaves: 28894

Re: Homoseksualiteit

De antwoorden van de HC vragen 88 en 89 zijn ook niet Bijbels. Van wie heb je toch bijbels onderwijs gekregen? Is je toen uitgelegd wat rechtvaardigmaking is, en wat heiligmaking? ⋅ Als HC vraag 88 en 89 niet Bijbels zijn, is Paulus dan wel Bijbels naar de Kolossenzen: "dewijl gij ui...
door zondaar
11 Mei 2018, 16:06
Forum: Theologie - Bezinning
Onderwerp: Homoseksualiteit
Reacties: 318
Weergaves: 28894

Re: Homoseksualiteit

@Delftenaar God schiep man en vrouw; en al wat Hij gemaakt had was zeer goed. Doet dan God de mens niet onrecht? Neen Hij; want God heeft de mens alzo (dat het zeer goed was geschapen) (..) Hoe durft een mens staande te houden dat God deze 'aandoening' tegelijk met deze mens heeft geschapen, terwijl...
door zondaar
10 Mei 2018, 20:06
Forum: Theologie - Bezinning
Onderwerp: Homoseksualiteit
Reacties: 318
Weergaves: 28894

Re: Homoseksualiteit

Het is op dit forum ook ongehoord om de Heidelbergse Catechismus te betichten van een valse leer waarin de Roomse zuurdesem niet is uitgezuiverd, @zondaar. Niet dit forum is onbijbels, maar je wijkt zelf af. @eilander: Gods Woord staat boven de HC. Het gaat mij niet om de leer die in de HC is verva...
door zondaar
10 Mei 2018, 15:56
Forum: Theologie - Bezinning
Onderwerp: Homoseksualiteit
Reacties: 318
Weergaves: 28894

Re: Homoseksualiteit

Die (uitverkoren) mens is verlost uit alle heerschappij des duivels: op het Woord Gods zijn de duivelen, onreine geesten uitgeworpen en door hetzelfde Woord wordt de mens wedergeboren. In de mens is van die stonde aan een inwoning van de Geest van Christus. Deze nieuwe mens zal geen onnatuurlijke z...
door zondaar
10 Mei 2018, 15:01
Forum: Kerk en Cultuur - Nieuws
Onderwerp: Kwestie Opheusden
Reacties: 1180
Weergaves: 214634

Re: Kwestie Opheusden

@Wet en Evangelie Waarom volgende week een ledenvergadering, wanneer er een appelzaak ligt? Classis vergadert D.V. 22 mei 2018 toch? Ik vrees met grote vreze. Hopelijk is er nu wel nagedacht over consequenties wat te doen Gehoord: ledenvergadering gaat gewoon door. Een notariskantoor is in de arm g...

Ga naar uitgebreid zoeken