Er zijn 624 resultaten gevonden

door Vagari
26 Aug 2019, 19:52
Forum: Theologie - Dogma en Belijdenis
Onderwerp: Doop en besnijdenis
Reacties: 194
Weergaves: 23378

Re: Doop en besnijdenis

1Corinthiërs 1:14-17 / STV 14 ‭‭Ik dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus;‭ 15 ‭‭Opdat niet iemand zegge, dat ik in mijn naam gedoopt heb.‭ 16 ‭‭Doch ik heb ook het huisgezin van Stéfanus gedoopt; voorts weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb.‭ 17 ‭‭Want Chris...
door Vagari
12 Aug 2019, 20:57
Forum: Theologie - Algemeen
Onderwerp: De wil van God: uw heiligmaking
Reacties: 93
Weergaves: 4966

Re: De wil van God: uw heiligmaking

Johannes S, van harte mee eens. Mooi :) Maar hiermee ben ik het absoluut niet eens: In Romeinen 6 (en ook Galaten 2 en Kolossenzen 2) staat dat de oude mens gekruisigd is voor de wedergeboorte. Die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. En er staat: houdt het daarvoor dat gij voor de zo...
door Vagari
12 Aug 2019, 19:32
Forum: Theologie - Algemeen
Onderwerp: De wil van God: uw heiligmaking
Reacties: 93
Weergaves: 4966

Re: De wil van God: uw heiligmaking

O Vader, dat Uw liefd' ons blijk'; O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk; O Geest, zend Uwen troost ons neer; Drie-enig God, U zij al d' eer! Gij hebt ons voor een tijd bedroefd, En ons gelouterd door het lijden, Gelijk het zilver wordt beproefd. Het is weer Zijn Naam. IK ZAL. 'k Zal dan gedurig bij U z...
door Vagari
03 Aug 2019, 07:51
Forum: Theologie - Bezinning
Onderwerp: Gelezen, gedacht, gehoord...
Reacties: 7058
Weergaves: 432288

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Johannes 14:13 / STV schreef:13 ‭‭En zo wat‭²⁸‭ gij begeren zult in Mijn Naam,‭²⁹‭ dat zal Ik doen; opdat de Vader in den Zoon‭³⁰‭ verheerlijkt worde.‭
Zie hoe lief Zij Elkaar hebben. Wat wij van de Vader begeren zal de Heere Jezus doen. Om Zijn Vader in Zichzelf te verheerlijken.
door Vagari
20 Jul 2019, 16:06
Forum: Theologie - Bezinning
Onderwerp: Voor wie is het Heilig Avondmaal.
Reacties: 460
Weergaves: 28845

Re: Voor wie is het Heilig Avondmaal.

Precies. Ik geloof inderdaad dat wedergeboorte pas mogelijk is geworden na de uitstorting van Gods Geest. Na Jezus Zijn werk, wat Hij hier gedaan heeft op aarde, en Zijn lijden, sterven, en opstanding en naar de hemel gaan. Als ik het goed begrijp kon de Heere door de kracht van Zijn Geest wel lich...
door Vagari
26 Jun 2019, 22:49
Forum: Kerk en Cultuur - Ethiek
Onderwerp: Zonden in de gemeente/ in je gezin
Reacties: 334
Weergaves: 17573

Re: Zonden in de gemeente/ in je gezin

Arja schreef:Als onze kinderen (moreel) tekortschieten of zondigen, hebben wij toch de verantwoordelijkheid om naar manieren te zoeken om hen lief te hebben. We mogen ons kind niet verloochenen. Maar de wet van God mogen we ook niet verloochenen.
Maar als wij spreken over liefhebben, is dat dan het zelfde soort liefhebben als waar de Heere van spreekt? Want ik lees ook:
Hebreeën 12:6-11 / STV schreef:6 ‭‭Want dien de Heere liefheeft, ‭kastijdt‭ ‭Hij‭, en Hij geselt een iegelijken zoon, die Hij aanneemt.‭²³‭‭ 7 ‭‭Indien gij de kastijding verdraagt,‭²⁴‭ zo gedraagt Zich God‭²⁵‭ jegens u als zonen;‭²⁶‭ (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?)‭ 8 ‭‭Maar indien gij zonder kastijding zijt, welke allen deelachtig zijn geworden, zo zijt gij dan bastaarden, en niet zonen.‭²⁷‭‭ 9 ‭‭Voorts, wij hebben de vaders onzes vleses wel tot kastijders gehad,‭²⁸‭ en wij ontzagen hen; zullen wij ‭dan‭ niet veel meer den Vader der geesten‭²⁹‭ onderworpen zijn, en leven?‭ 10 ‭‭Want genen hebben ‭ons‭ wel voor een korten tijd,‭³⁰‭ naar dat het hun goed dacht, gekastijd; maar Deze kastijdt ‭ons‭ tot ‭ons‭ nut, opdat wij Zijner heiligheid‭³¹‭ zouden deelachtig worden.‭ 11 ‭‭En alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt geen ‭zaak‭ van vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht‭³²‭ der gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn.‭³³‭‭
Waarmee straft de Vader meestal? Is dat niet met de onthouding van Zijn vriendelijk Aangezicht?
Jakobus 1:5 / STV schreef:5 ‭‭En indien iemand van‭¹⁷‭ u ‭wijsheid‭ ontbreekt,‭¹⁸‭ dat hij ‭ze‭ van God begere, Die een iegelijk‭¹⁹‭ mildelijk geeft,‭²⁰‭ en niet verwijt;‭²¹‭ en zij zal hem gegeven worden.‭²²‭‭
door Vagari
10 Jun 2019, 08:36
Forum: Theologie - Bezinning
Onderwerp: Gelezen, gedacht, gehoord...
Reacties: 7058
Weergaves: 432288

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Afbeelding
Nog een reden voor openbare bidstonden.
door Vagari
04 Jun 2019, 23:11
Forum: Heidelbergse Catechismus
Onderwerp: Zondag 1 - Vaders wil
Reacties: 39
Weergaves: 3432

Re: Zondag 1 - Vaders wil

Draai het eens om.
Als er geen ziekten, moeiten en verzoekingen zouden zijn, wie zou er dan een Helper en Verlosser nodig hebben?
Of een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...
door Vagari
03 Jun 2019, 20:10
Forum: Theologie - Bezinning
Onderwerp: Gelezen, gedacht, gehoord...
Reacties: 7058
Weergaves: 432288

Re: Gelezen, gedacht, gehoord... [4]

Dat neemt niet weg dat je met deze visie wel heel goed moet uitkijken dat je de kleine plantjes hiermee niet vertrapt. Een van de GG-predikanten zei eens dat het eerste verlangen (door God geschonken) dat naar de Heere en Zijn dienst uitgaat al reeds een vrucht is van de wedergeboorte. Dan is er no...
door Vagari
24 Mei 2019, 20:09
Forum: Theologie - Dogma en Belijdenis
Onderwerp: In de praktijk - Apologetiek
Reacties: 7
Weergaves: 2144

In de praktijk - Apologetiek

Zijn er van jullie die veel spreken met buren, collega's etc. over: Leven, sterven, ethiek, de werkelijkheid/waarheid, de Bijbel en Christus? Misschien is het goed om enkele ervaringen te delen: - Hoe vaak komt het voor? - Met wie spreek je? Atheïst, agnost, rooms, moslim, refo, of anders? - Komen z...
door Vagari
04 Mei 2019, 21:32
Forum: Overige
Onderwerp: De martelaren van gorcum
Reacties: 60
Weergaves: 4881

Re: De martelaren van gorcum

Hier nog meer over Willem van Oranje.

Er staat trouwens een fout in dat artikel. Psalm 144 wordt geciteerd maar ze veranderen HEERE in Heere.
Welgelukzalig, is het volk, wiens God de HEERE is.‭
door Vagari
06 Apr 2019, 22:17
Forum: Kerk en Cultuur - Algemeen
Onderwerp: Licht of zwaar
Reacties: 170
Weergaves: 5771

Re: Licht of zwaar

Ik denk dat het tijd wordt voor een plaatje: https://i.ibb.co/545MH3j/IMG-4726.jpg Met uitleg: Beschuldig ik iedereen die links van mij staat van farizeïsme? Dan mag ik mezelf rechts noemen. Beschuldig ik iedereen die links van mij staat en iedereen die rechts van mij staat van farizeïsme? Dan mag i...
door Vagari
22 Feb 2019, 22:16
Forum: Theologie - Actueel
Onderwerp: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)
Reacties: 218
Weergaves: 16759

Re: Buigen onder het recht (uit: Verontrustende berichten)

Dat schenking van geloof en wedergeboorte samenvallen met dadelijk rechtvaardigmaking ben ik eens maar, logisch volgt dat er op omdat de personele toerekening van Christus en zijn gerechtigheid zakelijk voorafgaat aan de geestelijke inlijving in Hem. ? De wedergeboorte komt in de DL art. 12 voor al...
door Vagari
16 Feb 2019, 23:00
Forum: Kerk en Cultuur - Algemeen
Onderwerp: Hoed in eredienst?
Reacties: 1143
Weergaves: 67170

Re: Hoed in eredienst?

4 Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd; 5 Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware. Als je vers 5 en 15 samen lees...
door Vagari
02 Feb 2019, 19:26
Forum: Theologie - Bezinning
Onderwerp: "Die met ons lot bewogen" (uit: Taal)
Reacties: 228
Weergaves: 8740

Re: "Die met ons lot bewogen" (uit: Taal)

@Vagari, waar ben je nu op uit eigenlijk?? Weet ik eigenlijk ook niet precies. Misschien aan DIA laten zien dat je met andere woorden hetzelfde kunt zeggen. Of dat we soms allemaal een eigen beeld maken/hebben bij de vertrouwde woorden die we horen. En dat het ook daarom zo belangrijk is dat we het...

Ga naar uitgebreid zoeken