Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Gebruikersavatar
jvdg
Berichten: 12084
Lid geworden op: 12 Okt 2006, 14:07

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor jvdg » 01 Sep 2009, 22:39

DWW schreef:
jvdg schreef:Is er iemand die mij kan uitleggen waarom de leer in de GG altijd weer wordt gebaseerd en teruggeleidt op hetgeen wat Ds. Moerkerken preekt, schrijft etc....
Men doet alsof deze predikant de personificatie is van de GG.

Naar mijn inzicht is dit volkomen onjuist.
Beluister hem maar eens onbevooroordeeld.


Ds. Moerkerken leert wel degelijk in de lijn van ds. Kersten. Daarnaast is hij ook rector van de GG-school Boezemsingel.
Daarnaast was hij jarenlang de redacteur c.q. het boegbeeld van de Saambinder (G.G.)
Ik geef toe, dat bijv. dominees als ds. Mouw, ds. P. Blok over bepaalde zaken anders denken dan hij, hoewel ze in hoofdlijnen toch hetzelfde blijven leren en preken.


Als je zelf het spel niet beoefent, bemoei je dan niet met de spelregels.
Toch wel fijn dat zelfs jij nog iets goeds in de GG kan ontdekken.

Gelukkig dat de Heere Zich niets gelegen laat liggen aan jouw oordeel.

Gebruikersavatar
Mister
Administrator
Berichten: 10159
Lid geworden op: 25 Jul 2005, 12:06

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor Mister » 01 Sep 2009, 22:42

Ander schreef:
jan33willem schreef:
DWW schreef:Ds. Moerkerken leert wel degelijk in de lijn van ds. Kersten. Daarnaast is hij ook rector van de GG-school Boezemsingel.
Daarnaast was hij jarenlang de redacteur c.q. het boegbeeld van de Saambinder (G.G.)
Ik geef toe, dat bijv. dominees als ds. Mouw, ds. P. Blok over bepaalde zaken anders denken dan hij, hoewel ze in hoofdlijnen toch hetzelfde blijven leren en preken.
Lekker discussieren over dingetjes die we zelf in ons eigen kringetje bedacht hebben ... daar zijn we goed in. Wat ik Jezus zelf hoor zeggen in de Bijbel staat nogal ver af van de manier waarop in de Saambinder over zaken geschreven wordt. Maar laat ik me daarmee maar niet bemoeien.

Wellicht is het dan beter gewoon helemaal je mond te houden, als je verder niets inhoudelijks hebt.


En steek het hartelijke en warme welkom maar in je zak. Die is binnen! :nonnon
Quidquid latine dictum sit, altum videtur

Gebruikersavatar
Auto
Berichten: 4214
Lid geworden op: 22 Feb 2002, 21:01

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor Auto » 01 Sep 2009, 22:43

Mensen en nu weer on topic! Graag gefundeerde postings, met off topic postings schieten we niets op.

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor DWW » 01 Sep 2009, 22:58

Misschien kunnen we hier inhoudelijk eens over spreken, zonder op de persoon van ds. Moerkerken te spelen.

------------------------------------------------------------------------

Om een vrij helder beeld te geven, van wat de Ger. Gem. (in Ned.) leren, laat ik hier een citaat uit De Saambinder van 19 Juli 1984 volgen van de hand ds. A. Moerkerken over HC zondag 7. Het onderstaand citaat over ‘De inlijving in Christus’, als onderdeel van de artikelenserie : ’enkele opmerkingen over de orde des heils’ :

“Wat gebeurt er nu precies in de roeping? Wanneer God een mens roept (wij doelen hier natuurlijk steeds op de inwendige roeping), snijdt Hij hem van de oude levenswortel Adam af en plant hem Christus in. Deze inlijving in Christus vindt plaats, doordat de Heilige Geest het geloof plant in het hart van de zondaar; dat geloof nu verenigt met Christus. Zonder dit ingeplante geloofsvermogen (Comrie noemde het de habitus of hebbelijkheid van het geloof) is de zondaar buiten Christus en dus nog dood in de zonden en de misdaden. Zondag 7 van de Heidelbergse Catechismus zegt zo terecht, dat alleen diegenen zalig zullen worden die Christus door een waar geloof zullen worden ingelijfd en die al Zijn weldaden aannemen. Over deze dingen nu bestaat in het kerkelijk leven in ons land een ontzettende verwarring. Velen menen, dat een zondaar, die Christus wordt ingelijfd, Hem dus ook kent. Dan zou de wedergeboorte dus hetzelfde zijn als de openbaring van Christus aan het hart. Dit is echter volstrekt niet waar! De inlijving in Christus vindt plaats in de inwendige roeping, betekent de levendmaking van de dode zondaar en is het beginpunt van alle geestelijk leven. Maar zulk een levend gemaakte zondaar kent Christus niet! Hij krijgt met God en met zichzelf te doen, met zijn zonden en met zijn gescheiden staat van God. Laten wij toch scherp blijven onderscheiden tussen deze inlijving in Christus en tussen de openbaring van Christus aan het hart! Tussen de inlijving in Christus en de openbaring van Christus ligt de toeleidende weg tot Christus. Altijd is onder ons geleerd – en dat blijve zo - dat er géén toeleidende weg is tot de wedergeboorte (’t is dood óf leven!), maar wel tot Christus. Ik weet, dat dit een punt is, waarop velen, ons overigens nauw verwant, hun pijlen richten. Men verwijt ons, dat in zulk een prediking geestelijk leven geleerd wordt buiten Christus. Deze prediking zou de mensen rust en troost geven in de kenmerken van het wedergeboren zijn. Ik zou zulke verwijten bijna lasterlijk willen noemen. Ronduit gezegd komen deze verwijten er immers op neer, dat deze prediking de mens bedriegen zou, valse gronden zou geven voor de eeuwigheid. Maar dit is nu juist niet het geval. Integendeel: door scherp te onderscheiden tussen de inlijving in Christus (inwendige roeping, wedergeboorte, staatsverwisseling, levendmaking!) en de openbaring van Christus (de ‘tiende ure’, Joh. 1:40) worden twee dingen bereikt. In de eerste plaats wordt zo geleerd, dat elke traan, waarlijk om de zonden door een verbroken hart tot God geschreid, voortvloeit uit Christus; zo krijgt God de eer ook van de allereerste beginselen van het geestelijke leven. In de tweede plaats wordt zo geleerd, dat de rust der ziel alleen daar bevorderd wordt, waar het Gode behaagt Zijn Zoon in haar te openbaren. Zo worden twee uitersten vermeden : de mens wordt niet opgebouwd in zijn tranen en gemis, maar Gods bekommerde tobbers krijgen ook geen klappen die zij niet verdienen.”


Lees en vergelijk hier wat Zacharias Ursinus over HC zondag 7 schreef : http://www.dewoesteweg.nl/wp-content/up ... ndag-7.pdf
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Gebruikersavatar
jvdg
Berichten: 12084
Lid geworden op: 12 Okt 2006, 14:07

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor jvdg » 01 Sep 2009, 23:13

DWW schreef:Misschien kunnen we hier inhoudelijk eens over spreken, [b]zonder op de persoon van ds. Moerkerken te spelen.[/b]

------------------------------------------------------------------------

Om een vrij helder beeld te geven, van wat de Ger. Gem. (in Ned.) leren, laat ik hier een citaat uit De Saambinder van 19 Juli 1984 volgen van de hand ds. A. Moerkerken over HC zondag 7. Het onderstaand citaat over ‘De inlijving in Christus’, als onderdeel van de artikelenserie : ’enkele opmerkingen over de orde des heils’ :


Dus toch.

Bovendien heb je het over een stuk uit een artikelenserie.
Wil je daarover je oordeel vellen moet je dit stukje ook in de totale context lezen.
Maar svp, spaar ons voor nieuwe lappen.

Gebruikersavatar
refo
Berichten: 18467
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:45

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor refo » 01 Sep 2009, 23:32

Wie weet hoe lang we het uithouden. De moderators zullen wel bedolven worden onder slotverzoeken.

Wat ik tegen deze prediking heb is niet eens zozeer de beschrijving van 'hoe het gaat'. Als dat zo moet, dan moet het maar. En als God ook vindt dat het zo moet als ds M. beschrijft dan houden we dat niet tegen. Wat ik wel tegen heb is het in de prediking propageren van: zo gaat het nu! Het gevaar is tweeërlei.
A) Zo gaat het helemaal niet! Dan zitten we op een verkeerd spoor en stijven we mensen in een dwaalleer.
B) Zo gaat het inderdaad. Maar het speelt zich allemaal af in het hoofd van de mens die het betreft. Het zit allemaal tussen de oren. Je onderscheidt dan niet meer het 'kostelijke van het snoode (met twee oo's)'. En mensen die een beetje depressief zijn, vermengd met bijbelteksten denken óók dat ze er zijn als er wat verbetering ontstaat.

Stel in de preek gewoon het Woord centraal. En heb het niet over 'de weg in woorden'. Het leidt namelijk maar tot één ding: de mens staat centraal, ondanks alle mooie woorden die er gezegd worden. Er wordt beleden dat het wel over Christus gaat. Echt niet. De mens is al levendgemaakt. Christus is alleen nog franje. Klinkt hard, maar het is echt waar. Door die beschrijving van de weg, weet je toch hoe het afloopt? Juist dat zal een beetje ongewis moeten blijven. Juist dan gaat Christus leven en duurt het geen mensenleven lang, maar een paar uur of zo.
Niet die algemene prietpraat over 'zonde' en minder zonde doen en groter zondaar worden. Nee, snoeihard: die Christus hebben jullie gedood!! Dat is geen wetsprediking, hoewel het de ellende blootlegt. De wet leidt nergens meer toe. Die kan slechts doden. Ter levendmaking of voorbereiding op levendmaking kan die niet dienen.
Ellendekennis maakt geen plaats voor Christus. Dat is de wanhopige misvatting van het verhaal van ds M. en anderen.
Het evenwicht in de preek is: Jullie hebben Christus gedood! Bekeert u ! Want u komt de belofte toe.

Kortom: ik geloof niet dat de 'leer van ds M.' kan werken. Zelfs verkeerd werkt, hoewel er vast uitzonderingen zijn. Maar gezien de lange gezichten van de dominees als je het over de aantallen ware gelovigen hebt, werkt het niet veel uit. terwijl het toch de prediking is waardoor de Geest werkt.
Maar ook de DWW-oplossing met zijn wet werkt niet. Die preek van Kohlbrugge die ergens anders staat kan hij echt niet aan z'n zegekar hangen. Je uitgangspunt is anders dan Kohlbrugge.

Gebruikersavatar
jvdg
Berichten: 12084
Lid geworden op: 12 Okt 2006, 14:07

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor jvdg » 01 Sep 2009, 23:51

refo schreef:Ellendekennis maakt geen plaats voor Christus. Dat is de wanhopige misvatting van het verhaal van ds M. en anderen.
Het evenwicht in de preek is: Jullie hebben Christus gedood! Bekeert u ! Want u komt de belofte toe.

Kortom: ik geloof niet dat de 'leer van ds M.' kan werken. Zelfs verkeerd werkt, hoewel er vast uitzonderingen zijn.


Ik vraag me echt in gemoede af, of jij en al die andere tegenstanders van Ds. M., ooit hebben beluisterd of begrepen wat de prediking van deze predikant werkelijk inhoudt.
Jullie bestrijden hem met dogma's, eigen visie en komen nooit met Bijbelse argumenten waarom die prediking zielsmisleidend zou zijn.

(Ik zie het al voor me: refo zij aan zij met DWW en GPPB tegen Ds. M., vergeef me deze karikatuur)
Ook het door refo genoemde ontbreken van evenwichtigheid heb ik nooit in die preken kunnen opmerken.

Integendeel!
Tegenover de onmogelijkheid van 's mensen zijde hoorde ik altijd de mogelijkheid van Gods kant preken.

Of willen we wat anders horen?
Iets roomser misschien?

Gebruikersavatar
Kaw
Berichten: 5445
Lid geworden op: 07 Jun 2003, 08:42
Contact:

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor Kaw » 02 Sep 2009, 00:04

Maar natuurlijk is er een mogelijkheid voor degenen die hun zonden tot schuld zijn geworden en er een oprechte droefheid naar God is ontstaan door de levendmaking van Gods Geest.
Het is een zaak om deze status bij jezelf te bespeuren, na te gaan of je jezelf niet bedriegt en dan is er hoop op meer. Zolang je niet deze situatie bij jezelf bespeurt is er een zaak van bidden en nauw, ja zeer nauw, jezelf onderzoeken en naspeuren naar zielsbevindingen die duiden op Verandering.

Nee, ik sluit niemand uit, want niemand buiten deze stand in het genadeleven is een Goddoeler en heeft in geen geval een oprechte zielewens om tot eer van Hem door gerechtigheid genade te mogen ontvangen.

_________________________________________________

Het zou interessant zijn wanneer de axioma's van het bovenstaande op een rij gezet zouden worden.

Gebruikersavatar
pierre27
Berichten: 719
Lid geworden op: 10 Sep 2005, 12:00
Locatie: Eemvallei

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor pierre27 » 02 Sep 2009, 00:25

--- SNOEI --- (meningen zonder argumenten worden gelijk verwijderd) ON TOPIC
Zalig is de mens, welken de Heere de zonden niet toerekent.

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor DWW » 02 Sep 2009, 09:30

jvdg schreef:Is er iemand die mij kan uitleggen waarom de leer in de GG altijd weer wordt gebaseerd en teruggeleidt op hetgeen wat Ds. Moerkerken preekt, schrijft etc....
Men doet alsof deze predikant de personificatie is van de GG.

Naar mijn inzicht is dit volkomen onjuist.
Beluister hem maar eens onbevooroordeeld.


Ik heb misschien wel meer dan 150 preken van ds. M. beluisterd, om te kunnen weten dat hij wel degelijk vanuit deze dogmatiek leert en preekt.
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Gebruikersavatar
DWW
Berichten: 645
Lid geworden op: 11 Jun 2009, 19:57
Locatie: Katwijk
Contact:

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor DWW » 02 Sep 2009, 09:53

jvdg schreef:
refo schreef:Ellendekennis maakt geen plaats voor Christus. Dat is de wanhopige misvatting van het verhaal van ds M. en anderen.
Het evenwicht in de preek is: Jullie hebben Christus gedood! Bekeert u ! Want u komt de belofte toe.

Kortom: ik geloof niet dat de 'leer van ds M.' kan werken. Zelfs verkeerd werkt, hoewel er vast uitzonderingen zijn.


Ik vraag me echt in gemoede af, of jij en al die andere tegenstanders van Ds. M., ooit hebben beluisterd of begrepen wat de prediking van deze predikant werkelijk inhoudt.
Jullie bestrijden hem met dogma's, eigen visie en komen nooit met Bijbelse argumenten waarom die prediking zielsmisleidend zou zijn.

(Ik zie het al voor me: refo zij aan zij met DWW en GPPB tegen Ds. M., vergeef me deze karikatuur)
Ook het door refo genoemde ontbreken van evenwichtigheid heb ik nooit in die preken kunnen opmerken.

Integendeel!
Tegenover de onmogelijkheid van 's mensen zijde hoorde ik altijd de mogelijkheid van Gods kant preken.

Of willen we wat anders horen?
Iets roomser misschien?


Het vetgedrukte is zeker waar, beste JVDG. Maar hij stelt het leven en de wedergeboorte in zijn prediking wel degelijk té vroeg. Hij leert zeer duidelijk, dat in de weg der ontdekking, waarin een zondaar zijn schuld thuis krijgt en gaat leren bewenen, tot God gaat kermen, en zijn leven voor God gaat reformeren, die zondaar met deze gesteldheden alrede levend en wedergeboren is. Ondanks dat die zondaar het zelf niet weet, en zelf Christus niet kent, en het ook zelf niet voor een wedergeboorte durft te houden. Dit is een vermenging van Wet & Eavngelie. Uit de wet is de kennis der zonden, Rom. 3:20. Zolang die ontdekt zondaar zijn leven voor God (nog) niet heeft verloren, is hij nog niet in het bloed van Christus behouden. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonden, Rom. 6:7. Dit gaat niet buiten de zondaar om, JVDG. De opstellers van de DL stelden op grond van Gods Woord, dat deze wedergeboorte door de verbrijzelende kracht van de liefde Gods in Christus, Jes. 57:15, (deze moet onderscheiden worden van Gods opzoekende liefde, Rom. 2:4), met zulk een herscheppende kracht geschiedt, nog groter dan de kracht waarmee God de hemel en de aarde schiep.

Ik hoop nu ook dat je mag zien, dat ds. M. hiermee, wellicht onbedoeld, in zijn leer en prediking Gods heilig recht omzeilt. Ondanks alle stichtelijke dingen die hij ook gezegd heeft. Want, ik moet bekennen dat ikzelf ook weleens door hem gesticht ben geworden. Maar, dat doet niets af van de zaak dat de dogmatiek waaruit hij leert en preekt, veel leerdwalingen bevat. Theodorus van der Groe heeft het eens gezegd, dat wie in het stuk van de wedergboorte dwaalt, mogelijk in alles dwaalt.
Want, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zaligen, dat verloren was.
http://www.dewoesteweg.nl

Erasmiaan
Berichten: 7475
Lid geworden op: 17 Okt 2005, 21:25

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor Erasmiaan » 02 Sep 2009, 09:57

DWW schreef:
jvdg schreef:Is er iemand die mij kan uitleggen waarom de leer in de GG altijd weer wordt gebaseerd en teruggeleidt op hetgeen wat Ds. Moerkerken preekt, schrijft etc....
Men doet alsof deze predikant de personificatie is van de GG.

Naar mijn inzicht is dit volkomen onjuist.
Beluister hem maar eens onbevooroordeeld.


Ik heb misschien wel meer dan 150 preken van ds. M. beluisterd, om te kunnen weten dat hij wel degelijk vanuit deze dogmatiek leert en preekt.


Dan moet je bijna drie jaar lang bij hem in de kerk hebben gezeten! Want ik geloof niet dat je 150 bandjes of CD's kunt luisteren naar wat je een dwaalleraar vindt.

Gebruikersavatar
Kaw
Berichten: 5445
Lid geworden op: 07 Jun 2003, 08:42
Contact:

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor Kaw » 02 Sep 2009, 10:02

Erasmiaan schreef:
DWW schreef:
jvdg schreef:Is er iemand die mij kan uitleggen waarom de leer in de GG altijd weer wordt gebaseerd en teruggeleidt op hetgeen wat Ds. Moerkerken preekt, schrijft etc....
Men doet alsof deze predikant de personificatie is van de GG.

Naar mijn inzicht is dit volkomen onjuist.
Beluister hem maar eens onbevooroordeeld.


Ik heb misschien wel meer dan 150 preken van ds. M. beluisterd, om te kunnen weten dat hij wel degelijk vanuit deze dogmatiek leert en preekt.


Dan moet je bijna drie jaar lang bij hem in de kerk hebben gezeten! Want ik geloof niet dat je 150 bandjes of CD's kunt luisteren naar wat je een dwaalleraar vindt.

1,5 jaar denk ik?

Gebruikersavatar
Mister
Administrator
Berichten: 10159
Lid geworden op: 25 Jul 2005, 12:06

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor Mister » 02 Sep 2009, 10:06

DWW schreef:Hij leert zeer duidelijk, dat in de weg der ontdekking, waarin een zondaar zijn schuld thuis krijgt en gaat leren bewenen, tot God gaat kermen, en zijn leven voor God gaat reformeren, die zondaar met deze gesteldheden alrede levend en wedergeboren is. Ondanks dat die zondaar het zelf niet weet, en zelf Christus niet kent, en het ook zelf niet voor een wedergeboorte durft te houden.


Met deze analyse ben ik het eens. Dit wordt wel degelijk geleerd (niet door allen) En met name de laatste zin kan ik helemaal niets mee, het kan trouwens niet eens.
Quidquid latine dictum sit, altum videtur

Gebruikersavatar
memento
Berichten: 11339
Lid geworden op: 29 Dec 2001, 12:42

Re: Leer der Gereformeerde Gemeenten...

Berichtdoor memento » 02 Sep 2009, 10:08

refo schreef:Maar ook de DWW-oplossing met zijn wet werkt niet. Die preek van Kohlbrugge die ergens anders staat kan hij echt niet aan z'n zegekar hangen. Je uitgangspunt is anders dan Kohlbrugge.

Niet alleen dat. Kohlbrugge was een groot en geleerd theoloog (zelfs gepromoveerd). Hij wist de theologische consequenties van wat hij zei, en kon daarom dingen nauwkeurig formuleren, waardoor wat hij zei enerzijds scherp was, maar ook genuanceerd en evenwichtig. Dat laatste, dat overzien van de theologische consequenties, en het in het verlengde daarvan evenwichtig en genuanceerd blijven, mis ik bij DWW.

Wat betreft de theologie van ds. Moerkerken, daarvan geloof ik dat hij de theologische consequenties van zijn denken ook niet overziet. In zijn prediking is een (gelukkige!) inconsistentie te vinden tussen zijn dogmatiek en zijn praktische prediking. Misschien tijd dat de GG één van haar predikanten die theologie hebben gestudeerd (bv. ds. Golverdingen) verheft tot "doctor in de theologie", en het uitspreken over dogmatische zaken aan die doctor(s) voorbehoudt.


Terug naar “Theologie - Algemeen”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 3 gasten